Taina întâlnirii cu Domnul

publicat in Cuvântul mitropolitului Iosif pe 1 Noiembrie 2019, 07:42

La El mă voi duce, căci, iată, pentru mine-a venit:
Voi lăsa pe vechii mei iubiţi,
Căci acum de Acela însetează sufletul meu foarte.
Şi ca Unuia Care cu adevărat mă iubeşte,
Mir Îi voi aduce şi toată-nchinăciunea:
Strig, suspin şi caut în chip drept să-L înduplec
Să-mi astâ mpere setea.
Setea celui Însetat mă va schimba
Şi aşa cum voieşte să fie iubit,
Astfel Îl voi iubi pe Cel mie dorit.
Plâng şi genunchii mi-i plec, fiindcă aceasta voieşte,
Sau petrec în tăcere, tăinuindu-mă (cu tot dinadinsul)
Căci se întoarce de la acestea .
Într-un cuvânt, crescând în iubire,
Mă lepăd de tina fărădelegilor mele.1

Sfântul evanghelist Luca ne-o zugră-vește pe femeia păcătoasă (Lc. 7, 37-49), adulteră, apropiindu-se de Iisus și spălându-i picioarele cu lacrimi. Adulterul era pedepsit în Israel, după Legea cea veche, prin lapidare. Dar dincolo de pedeapsa pe care o putea primi o persoană, adulterul aducea multă suferință atât persoanei implicată cât și celor din jur, dar și oprobiul societății. Iar Domnul se lasă spălat și parfumat de cea cu mireasma urât mirositoare în sufletul ranit de păcat, El, Izvor a toată mireasma cea cu bun miros, și schimbă printr-un cuvânt în mireasmă bineplăcută și lumină sufletul împovărat. Lucrurile astfel petrecându-se, îi nedumiresc pe farisei, care socotesc că dacă acest om ar fi fost proroc ar fi trebuit să știe cine era acea femeie. „Pentru ce cel căruia i se iartă puțin iubește puțin, iar cel căruia i se iartă mult iubește mult?” întreabă Domnul (Lc 7, 47). „Vameşii şi desfrânatele merg înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu”, mai spune El (Mt 21, 31). Or Fariseii nu puteau să înțeleagă astfel de cuvinte, ei, care se credeau drepți.

Domnul le descrie într-un fel ceea ce se petrece în sufletul acestei femei, ce povară purta în ea, povara păcatului, căci toată suferința acestei lumi este urmare a păcatului. Or dulceața păcatului, sub toate formele sale, dă satisfacție și suferință în același timp. În orice păcat este desfătare, și cu toate acestea căutăm izbăvirea de păcat, ușurarea. Câtă greutate atârna de grumazul acestei femei desfrânate, ea, care își vindea trupul găsind în asta o formă de plăcere! Totuși, suferința urmând păcatului nu putea fi măsurată decât de Dumnezeu Însuși. Contemplând întâlnirea Domnului Hristos cu femeia cea păcătoasă, exclamă:

„Văzând atunci femeia cea desfrânată
Cum cuvintele lui Hristos ca o bună mireasmă
Se răspândesc pretutindeni
Şi în toţi credincioşii insuflă duh de viaţă,
Degrab’a urât reaua duhoare a faptelor sale
Şi adânc cugeta întru sine la ruşinea faptelor ei,
Dar mai vârtos la chinul ce i-au gătit ele.”2

Dar cum Dumnezeu nu judecă așa cum judecăm noi și nu gândește așa cum gândim noi, nici nu ne vede așa cum ne vedem noi omul, El a întâlnit-o pe această femeie păcătoasă care nu avea nimic bun în ea, doar suferința păcatului, și a lăsat-o să intre în propria Sa Taină, cu sufletul și cu trupul ei – care pentru ceilalți erau pline de murdărie. Nimeni nu înțelegea atitudinea Domnului, care contrazicea întreaga Lege a Vechiului Testament, dată de Dumnezeu Însuși. Căci iată, în loc s-o omoare cu pietre, Dumnezeu o primește pe această femeie și o mângâie, ba mai mult, o lasă să se atingă de El.

Când s-a petrecut în realitate întâlnirea dintre această femeie păcătoasă și Hristos? Nu în acel moment, ci înainte, atunci când femeia căuta și striga deznădăjduită, rugându-se cu lacrimi să fie izbăvită de suferința ei, pe care ea singură și-o provocase. Sf. Roman Melodul spune despre această întâlnire:

„Pradă mustrărilor de cuget, femeia cea desfrânată,
Urma paşilor Tăi luând,
A strigat către Tine cu pocăinţă,
Cela Ce ştii toate cele ascunse:
„Doamne Iisuse Hristoase,
Cum voi tinde către Tine ochii mei
Eu, care pe toţi i-am ispitit cu ocheade.
Cum te voi îmblânzi spre milă,
Eu, care pe Însuşi Ziditorul l-am întărâtat spre mânie?
Însă primeşte acest mir în loc de rugăciune, Doamne,
Şi dăruieşte-mi mie iertare
De ruşinea faptelor mele de tină.”3discovery radiocarbon datinghttps://apostolia.eu/index.php/the-dating-bases-explained/best apps for actual datinghttps://apostolia.eu/index.php/safe-online-dating-websites/. Sfântul Roman Melodul, Imnele pocăinţei, „Imnul femeii păcătoase”, Ed. Trisagion, 2006.
2. Idem.
3. Idem.
4. Idem.
5. Idem.
6. Idem.