Adaugat la: 10 Iulie 2019 Ora: 15:14

Undele gravitaționale și raționalitatea universului întunecat

Este evident pentru oricine că omul nu poate călători spre a cerceta în mod direct structurile îndepărtate ale universului. Distanțele până acolo sunt colosale. Suntem nevoiți, de aceea, să recunoaștem că avem la dispoziție o arie foarte strâmtă de explorare a spațiului, chiar dacă includem în ea și zonele atinse de cele mai îndepărtate sonde spațiale.

Strălucirea celor câteva mii de stele vizibile cu ochiul liber ne oferă o primă mărturie despre distanțele imense din Univers. Privindu‑le, suntem deja martorii unei condiții paradoxale: cât de mare, cât de adâncă și de veche este bolta cerească, și cum intră toată în reflecțiile noastre, dacă o privim atenţi, făpturi plăpânde ce suntem, trăind câteva decenii pe un Pământ mic, care pare insignifiant… Și după cum întreaga istorie a gândirii o poate dovedi, constatarea aceasta paradoxală răscolește întrebări grele, scoțând la lumină fațetele uimitoarei noastre condiții omenești.

O LECTURĂ ELECTROMAGNETICĂ A UNIVERSULUI ȘI LIMITELE EI

Explorarea cerului nu s‑a limitat la pragul natural de sensibilitate vizuală. Acum mai bine de 400 de ani a început explorarea spațiului cu ajutorul „ochilor artificiali”, lunete sau telescoape, dispozitive care au oferit imagini incredibile ale bolţii cereşti. Au urmat decenii în care dispozitivele de observare cerească s‑au diversificat considerabil. Observarea bolții cerești s‑a extins dincolo de spectrul vizibil, prin intermediul radio‑astronomiei, astronomiei în infraroșu și ultraviolet, în raze X și gamma, captând tot mai mult din „ploaia” continuă de radiații cerești.

Toate acestea s‑au bazat pe faptul că lumina poartă cu fiecare fărâmă (cu fiecare foton) date înregistrate fidel despre condițiile în care a fost emisă şi despre teritoriile pe care le‑a străbătut. Așa se face că o parte importantă din evenimentele cosmice la care au participat stelele, galaxiile și universul, în ansamblu, sunt întipărite în minuscule fărâme de lumină care pot fi receptate de radiotelescoape și de telescoape, spre a fi apoi decodificate, pentru ca, pe baza datelor lor, să alcătuim marea descriere a universului.

În ultimele decenii însă, în câmpul cercetării au apărut mai multe teme cosmologice greu, dacă nu imposibil de lămurit doar pe baza datelor oferite de lumină. De exemplu, radiația electromagnetică nu poate străbate, fără pierderi majore de informații, un nor de praf interstelar sau intergalactic dens. De asemenea, există corpuri care nu emit și nu reflectă lumina, cum sunt găurile negre, ceea ce le face dificil de detectat. Pe de altă parte, lumina nu poate dezvălui nici trecutul îndepărtat al universului. Se știe că, prin intermediul luminii, „călătorim” în trecut vizualizând evenimentele cosmice petrecute cu mult timp în urmă. În felul acesta s‑au putut identifica formațiuni cosmice foarte vechi, situate la distanțe foarte mari în spațiu, deci situate foarte aproape de momentul de început al universului. Până acum, cele mai îndepărtate structuri cosmice detectate sunt situate la aproximativ 300.000 de ani‑lumină după momentul Big Bang‑ului.

Însă și în privința aceasta, călăuzite doar de lumină, observațiile nu pot merge la nesfârşit în trecut. „Urmele” radiației electromagnetice se opresc la acest zid, întrucât modelul cosmologic indică faptul că după explozia primordială a urmat o epocă întunecată (Dark Ages), în care fotonii nu au circulat liber prin spațiu, motiv pentru care din această epocă nu sunt accesibile reziduuri de radiații care să dezvăluie ceva.

DETECTAREA UNDELOR GRAVITAȚIONALE, DESCOPERIREA SECOLULUI ÎN ȘTIINȚELE UNIVERSULUI?

În ziua de 14 septembrie 2015, patru premiere științifice au deschis o eră nouă în cercetarea spațiului cosmic. Datele privitoare la aceste evenimente au fost date publicității însă abia pe 11 februarie 2016, după luni de calcule atente și verificări repetate. În 2017, efortul acesta a fost încununat cu premiul Nobel pentru fizică.

Suntem, foarte probabil, martorii uneia dintre cele mai importante descoperiri astronomice din ultimele patru secole. Este vorba, mai întâi, despre detectarea undelor gravitaționale. Concomitent însă, a fost realizată și înregistrarea primei coliziuni dintre două găuri negre, petrecută cu mai bine de un miliard de ani în urmă. În același timp, realizările acestea s‑au făcut cu ajutorul unui nou instrument de observație astronomică, deosebit de performant. În fine, toate acestea pot constitui elementele care inaugurează o nouă eră în astronomie. Foarte probabil, în anii care vin nu vom mai privi cerul doar cu ajutorul luminii, pentru că îl putem vedea și printr‑o „radiație” complet diferită, prin intermediul urmelor pe care le provoacă undele gravitaționale. Este vorba despre noua astronomie a undelor gravitaționale, o manieră de lectură radical diferită a cosmosului, care oferă o radiografie (o gravitono‑grafie) a universului într‑un registru nou de observare.

CVASI(NE)CUNOSCUTA GRAVITAȚIE: DOUĂ PROVOCĂRI MAJORE

Deși s‑ar putea spune că este în fiecare zi la îndemâna experienței directe, gravitația a fost descrisă matematic târziu, în anul 1687, de către Isaac Newton (1643‑1727). Ulterior, după mai bine de 250 de ani, în 1915, Einstein (1879‑1955) a dat o descriere de factură geometrică gravitației, punând‑o în legătură cu deformarea spațiu‑timpului în vecinătatea corpurilor dense.

Chiar și așa, gravitația a rămas în continuare o interacțiune misterioasă. De ce? Se știe că fizica explică destul de bine aproape întreaga lume a fenomenelor și a obiectelor observabile prin patru interacțiuni fundamentale. Pe lângă gravitație, mai există trei interacțiuni a căror manifestare este observabilă în lumea dimensiunilor mici: forța electromagnetică, forța nucleară tare, care contribuie, între altele, la alcătuirea atomilor și a moleculelor, și forța nucleară slabă, prezentă în fenomenul radioactivității. Potrivit rezultatelor de până acum, fiecăreia dintre aceste interacțiuni îi corespunde un anumit „pachet” de energie (corpuscul) și o undă, prin intermediul căreia se propagă, se manifestă la distanță. Exemplul cel mai la îndemână ni‑l oferă lumina. În acest caz, sunt bine cunoscute particula luminii – fotonul – și unda electromagnetică ce transportă la distanță interacțiunea electromagnetică. Ei bine, dacă pentru fiecare dintre cele trei interacțiuni (electromagnetică, nucleară tare și slabă) se cunosc undele și corpusculii corespunzători, aceste elemente au lipsit până astăzi în cazul gravitației. Mai concret, gravitonul și undele gravitaționale nu au fost încă evidențiate.

Însă descoperirea anunțată recent ar putea reprezenta un pas semnificativ în acest demers.

CÂTEVA EVENIMENTE COSMICE ȘI AMPRENTELE LOR GRAVITAȚIONALE

Potrivit teoriei gravitației formulate de Einstein, orice modificare bruscă a densității de masă într‑un loc din spațiu determină schimbări bruște în manifestarea gravitației. Fiind extrem de dense, găurile negre, de exemplu, exercită o puternică deformare a spațiului‑timp din vecinătatea lor. În al doilea rând, aceeași teorie prescrie posibilitatea existenței unor sisteme de black‑hole, în care găurile negre se rotesc una în jurul celeilalte. Mai mult, teoria prevede pentru situații de acest fel posibilitatea ca cele două găuri negre să se ciocnească. După ce, rotindu‑se multă vreme, se apropie una de cealaltă, găurile negre accelerează tot mai mult, atingând în momentul coliziunii jumătate din viteza luminii, astfel dând naștere unui val de unde gravitaționale.

Totuși, deși prezisă în teorie, coliziunea a două găuri negre nu a fost niciodată observată.

DOUĂ PREMIERE ÎN ASTRONOMIE: UNDELE GRAVITAȚIONALE ȘI FUZIUNEA GĂURILOR NEGRE

În septembrie 2015, detectorul LIGO (Laser Interferometer Gravitational‑Wave Observatory), construit pentru detectarea undelor gravitaționale, a depistat un astfel de semnal care pare să provină de la ciocnirea a două găuri negre.

Constituit din două tuneluri (în lungime de 4 km fiecare) dispuse perpendicular, LIGO utilizează laserul pentru observații. În principiu, LIGO măsoară perturbațiile în foaia de spațiu‑timp prin intermediul unei raze laser care se deplasează înainte și înapoi de‑a lungul celor două brațe ale tunelului (în realitate, două tuburi cu diametru de aproximativ 1 metru, având în incintă un vid aproape perfect).

Dacă o coliziune a două găuri negre ar avea loc, atunci valurile (perturbațiile) câmpului gravitațional ar putea fi puse în evidență la trecerea lor prin detectorul LIGO. Cu alte cuvinte, unda gravitațională comprimă și dilată spațiul‑timp, afectând prin aceasta și distanța pe care raza laser o traversează în lungul celor două brațe de tuneluri. Este ceea ce a detectat LIGO în septembrie 2015, adică undele gravitaţionale, potrivit anunțurilor oficiale.

A TREIA NOUTATE: O PRECIZIE EXTRAORDINARĂ

Mai mult, prin procedura folosită la detectorul LIGO s‑a dovedit că undele gravitaționale, asemeni luminii, conțin date foarte prețioase despre univers. Pe baza frecvenței semnalului receptat, calculele au arătat că unda înregistrată provine de la ciocnirea a două găuri negre care au avut 29 și respectiv 36 de mase solare și care s‑au ciocnit la o viteză comparabilă cu viteza luminii. Mai mult, ciocnirea lor a fost atât de violentă, încât, într‑o fracțiune de secundă, 3 mase solare au fost convertite în energie gravitațională, atingând o putere de vârf de aproximativ 50 de ori mai mare decât întregul univers vizibil.

Calculele arată că unda gravitațională a traversat o distanță imensă, peste un miliard de ani lumină (echivalentul unui șirag de 5000 de galaxii precum Calea Lactee așezate una lângă cealaltă), putând apoi să fie depistată în tunelurile LIGO. Urmele acelei gigantice coliziuni s‑au imprimat în spațiu‑timp și s‑au propagat până la noi, sub forma unei perturbații extrem de fine. Nici după o astfel de călătorie inimaginabil de îndepărtată datele prețioase despre evenimentul care le‑a născut încă nu s‑au șters! Concret, în cei 4 km (cât are fiecare din cele două tuneluri), distorsiunea spațiu‑timp apărută în lungimea traversată de raza laser a fost cât a zecea mia parte din diametrul unui proton (10‑19 m). Printr‑o comparație poate mai sugestivă, s‑ar putea spune că LIGO a avut o precizie în măsurare echivalentă cu precizia calculării distanței de la Soare până la cea mai apropiată stea (Proxima Centauri), adică la 4 ani‑lumină, cu o eroare mai mică decât grosimea unui fir de păr!1

A PATRA NOUTATE: EXPLORAREA UNIVERSULUI ÎNTUNECAT PRIN UNDE GRAVITAȚIONALE

Sesizând și decodificând undele gravi-taționale, astrofizica intră într‑o nouă eră, care dezvăluie partea întunecată din Univers, invizibilă în mod obișnuit pentru telescoape ce folosesc doar senzori adecvați radiației electromagnetice. Aceasta este o șansă extraordinară, știind că materia întunecată (dark matter) și energia întunecată (dark energy), foarte dificil de investigat prin intermediul luminii, înseamnă 96% din întreg Universul observabil. Se constată acum că undele gravi-taționale sunt „reflectoare” noi, care fac lumină și în acest univers întunecat.

Cum era de așteptat, pentru o descoperire de o asemenea anvergură au apărut și primii contestatari. Este vorba despre nume consacrate din câmpul cercetării universului, persoane care afirmă că avem de a face doar cu câteva potriviri de ordin numeric, date care nu dovedesc încă, prin evidențe fizice de netăgăduit, existența undelor gravi-taționale2. Însă știința nu are alt drum mai bun către validarea unei descoperiri decât să străbată șirul contestărilor care solicită dovezi din ce în ce mai temeinice. În lunile ce vin, tot mai multe măsurători și date vor fi colectate pentru a verifica dacă această descoperire crucială se susține, împreună cu toate câte s‑au spus aici. Însă, indiferent cum se vor petrece lucrurile, un pas considerabil s‑a făcut în direcția detectării undelor gravitaționale.

O POSIBILĂ REFLECȚIE PRIVIND FENOMENALA INTELIGIBILITATE A UNIVERSULUI

Când privirea noastră întâlnește un teritoriu de necuprins ochiului, suntem împinși către o reflecție esențială cu privire la lume și viață. E minunat că nu avem parte de un an pe de‑a‑ntregul înnorat, care să acopere permanent strălucirea aștrilor. Pentru că în orice petic de cer senin bolta își împlinește rostul, ademenindu‑ne cu sugestii metafizice rare şi împingându‑ne la reflecții privind cele aflate dincolo de pragul ei.

Ar putea datele cunoașterii științifice să împlinească viața, dacă nu ar stârni astfel de reflecții despre ea? Urmând un demers familiar sfinților părinți, sugerat astăzi și de abordarea fenomenologiei franceze, am putea căuta dincoace și dincolo de fiecare întrebare referitoare la lume și viață ceva esențial omenesc. Am putea examina, dincoace și dincolo de fiecare strădanie ce însoțește găsirea unui răspuns, sau în partea ascunsă a matematicilor construite mental, sau dedesubtul miraculoaselor intuiții omenești, confirmate uneori până la detaliu în structurile ordonate din universul fizic, ceva esențial privind condiția vieții în lume.

Putem formula întrebări și putem căuta răspunsuri, putem imagina procedee de verificare a celor descoperite și putem transmite descoperirile către generațiile ce vin, pentru ca înaintarea lor în cunoaștere să continue. Chiar dacă acestea par lucruri obișnuite pentru oricine, ele compun un fond fascinant, insuficient reflectat, al condiției omenești.

CELE „BUNE FOARTE” SUNT MENITE SĂ ÎMBUNEZE PE OM

Descoperirea undelor gravitaționale și utilizarea lor în sesizarea și înțelegerea universului dezvăluie o fațetă nouă a raționa-lității lumii. Universul nu e povestit doar prin lumină, ci prin toate manifestările interacțiunilor sale. Raționalitatea lumii se face evidentă în toate manifestările lumii sensibile, în fiecare dintre ele putând fi descoperite înțelesuri edificatoare pentru om.

Nu doar fărâmele de lumină transportă în ele informații prețioase despre lumea în care trăim, luminând Universul, făcându‑l inteligibil pentru lumina minții omenești. Și undele gravitaționale îl dezvăluie, într‑o formă nouă, complementară, încurajând înaintarea explorărilor omenești în abisul lui. Universul nu este doar imprimat în lumină, evenimentele gravitaționale lasă și ele semne specifice în foaia de spațiu‑timp, ca o scriitură codificată, inteligibilă pentru om. Partea universului insesizabilă prin lumină nu rămâne complet inaccesibilă. Ea este imprimată, precum partea vizibilă în fărâmele de lumină, sub forma unor broderii fixate în țesătura spațiu‑timpului.

În mod tainic, lumina este prezentă și aici, pentru că firavul fascicul laser, înregistrând deformările spațiului, anunță trecerea discretă a undelor gravitaționale.

Am putea întrevedea, pe urmele reflecției filosofice și patristice, o „vorbire” cu fenomene fizice a universului, adresată omului, o invitație pentru căutarea unor răspunsuri privind raționalitatea lui, pentru înălțarea spiritului spre căutări și înțelegeri tot mai cuprinzătoare, care vizează sensul vieții.

Înălțând privirea spre firmament, cugetarea se înalță către cerul inteligibil, deschis spiritului omenesc. Ridicând ochii, cugetul urcă spre pe vârful unor reflecții mai cuprinzătoare și ne înalţă, prin lumea sensibilă, de la orizontala ei la altitudinea înțelesurilor existențiale, unde se întrevăd darul miraculos al vieții și minunata putință a cunoașterii.

Toate acestea merită fie şi doar o clipă de uimire. Fie și numai dacă ne gândim că uimirea sau admirația sunt benefice pentru om nu numai din punct de vedere spiritual3. Situându‑ne într‑un raport adecvat cu universul, dând răgaz ființei noastre să recepteze spectacolul vieții și să trăiască fiorul marilor întrebări ce se nasc în noi, nu e departe constatarea că și lumea și viața prezintă evidente valențe terapeutice. De aceea, constatarea frumuseții universului și înălțarea cugetului spre întrebările mai cuprinzătoare ale vieții se împlinesc o dată cu înălțarea persoanei înseși către o viață tot mai deschisă spre semeni. Pentru că și cunoașterea celor create și uimirea care se naște de pe urma sesizării lor se împlinesc abia în bunătatea noastră unii faţă de alţii, întrucât toate cele create au fost „bune foarte” (Geneza 1, 31) și au fost încredințate omului.

Note:

1. Date preluate din conferința de presă a evenimentului, organizată de National Science Foundation, în 11 februarie 2016, disponibile la: https://www.youtube.com/watch?v= BnQwFtVD5OA.
2. Cf.Jonathan Amos, „Gravitational waves: Numbers don’t do them justice”, [online] 12 februarie 2016, text disponibil în: http://www.bbc.com/news/science‑environment‑35 553549.
3. Am în vedere unele rezultate recente din aria neuroștiințelor vieții spirituale care evidențiază faptul că admirația sau uimirea sunt bune pentru sănătate. Ele corelează cu niveluri mai mici ale unei citokine (interleukina‑6), cunoscută ca marker privind nivelul de inflamare în răspunsul imunitar. Stări emoționale de acest fel ar putea avea au rol regulator în intensitatea răspunsului imunitar, îmbunătățind sănătatea și calitatea vieții. Cf. Jennifer E. Stellar ș.a., „Positive Affect and Markers of Inflammation: Discrete Positive Emotions Predict Lower Levels of Inflammatory Cytokines”, în Emotion, 2015; DOI: 10.1037/emo0000033.

 

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni