Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 1 Iunie 2019 Ora: 15:14

Scrisoare pastorală a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale la luminosul Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt

„Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi săbeaCel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.” (Ioan 7, 37-38)

Preacuvioși şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi,

Astăzi toată obştea creștinească cea dreptslăvitoare prăznuiește pogorârea Sfântului Duh și întemeierea Bisericii. După cum Însuşi Domnul făgăduise apostolilor Săi zicând că: „…va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului Care de la Tatăl purcede…” (Ioan, 15, 26), Duhul Sfânt S-a pogorât peste ucenicii Mântuitorului, îmbrăcându-i în acea „putere de sus” (cf. Lc. 24, 49) care a făcut din ei adevărați martori ai lui Dumnezeu, prin faptă şi prin cuvânt, printre oameni. Astăzi este împlinirea gândului cel din veac al lui Dumnezeu, descoperit nouă prin întruparea Fiului Său cel Unul-născut şi prin Înălţarea şşederea Sa „de-a dreapta Tatălui”, care au adus firea omenească la locul şi demnitatea care îi fuseseră hărăzite încă de la facere.

Duhul Sfânt „Care pretutindenea este şitoate le plineşte” se pogoară nu numai peste apostoli, ci şipeste noi toţi cei care, prin Botez, am fost renăscuți întru acea așezare și demnitate de care aminteam mai sus. Căci Dumnezeu, pentru a ne izbăvi din moartea cea veșnică pe care am moștenit-o prin căderea strămoșilor noștri, Adam şi Eva, şicare ni s-a transmis, generație după generație, a rânduit pentru noi o a doua naștere, prin apă și prin Duhul Sfânt, în Biserică. De aceea, ne spune Domnul, „de nu se va naște cineva din apă şidin Duh, nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu(Ioan. 3, 5), pentru că „Duhul este Carele dă viață, trupul nu foloseşte la nimic” (Ioan. 6, 63). Şi apostolul Pavel adaugă: „Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestora nu este lege.” (Gal. 5, 22-23).

Una din stihirile vecerniei praznicului ne spune: Pe toate le dă Duhul Sfânt: „izvorăşte prorocii, sfinţeşte pe preoţi, pe cei necărturari i-a învăţatînţelepciune, pe pescari cuvântători de Dumnezeu i-a arătat; toată rânduiala Bisericii o plineşte”. Toată această mulțime de daruri se revarsă din nou peste întreaga obște creștinească, mijlocind sfințenie, înțelepciune, cuvânt de Dumnezeu însuflat şi plinire pentru a deveni mireasă frumos împodobită a Mirelui Care şi-a pus viața pentru ea: Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

La acest binecuvântat Praznic suntem, așadar, chemați cu toții să luăm aminte, cercetându-ne fiecare faptele noastre, care sunt „roadele” cele adevărate pe care le vedem rodind în noi înșine de la botez și să chemăm neîncetat pe Duhul Sfânt să ne sfințească viața. Să cerem mereu, precum odinioară prorocul David în Psalmul 50: „Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele” (v. 11), încredințați fiind că peste noi toți se revarsă astăzi prisos de înnoire și de har.

Iubiți credincioși,

Ca în fiecare an, la acest Praznic izvorâtor de viață și sfințenie, se organizează o Colectă în sprijinirea lucrării pastorale și misionare pe care o desfășoară Centrul Mitropolitan de la Paris. Suntem conștienți că treceți cu toții prin momente de strâmtorare materială, însă suntem tot așa de conștienți că grija pentru suflet nu o neglijați, căutând pe Dumnezeu și venind în număr atât de mare la biserică. De aceea apelăm din nou la binecunoscuta dumneavoastră bunăvoință și vă adresăm şiacum rugămintea de a sprijini misiunea Bisericii noastre, aici în Europa Occidentală, fiecare după posibilitățile sale și „cum socotește cu inima sa”, precum ne învață sfântul apostol Pavel, „căci Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu voie bună” (2 Co. 9, 7). Astfel, putem contribui și noi la mângâierea și ajutorarea celor mai lipsiți decât noi, săvârșind astfel un lucru bineplăcut lui Dumnezeu la slăvitul Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt.

Sămulțumim lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, pentru toate darurile Sale revărsate în Biserica lui Hristos, mai cu seamă astăzi, când omenirea primește darul Duhului Sfânt, Care se pogoară peste toți cei care Îl primesc cu inima deschisă, căutând sfințirea și sfințenia. A Lui fie slava în vecii vecilor. Amin!

Ai voştri ierarhi şi păstori şi de tot binele cel spre mântuire doritori,

† Mitropolitul IOSIF
al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale
 
† Episcopul SILUAN
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
 
† Episcopul TIMOTEI
al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei
 
† Episcopul Vicar MARC NEMŢEANUL
al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale
 
† Arhiereul Vicar ATANASIE DE BOGDANIA
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
 
† Arhiereul Vicar TEOFIL DE IBERIA
al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni