Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 5 Aprilie 2019 Ora: 15:14

Ziua dintâi a vieţii celei noi

Auziţi ce vorbă înţeleaptă: „În ziua bunătăţilor este uitarea răutăţilor” (Si 11, 27). Uitată e azi cea dintâi judecată care ni s‑a făcut, ba mai mult, ştearsă e, nu uitată! Ziua de azi a înlăturat pe de‑a‑ntregul pomenirea osândirii noastre. Odinioară naşterea ni se petrecea în durere, azi naşterea noastră e fără întristare. Odinioară nu eram decât trup, căci ne năşteam din carne, astăzi ceea ce naşte e duh născut din Duhul Sfânt. Ieri ne năşteam sărmani copii ai omului, astăzi ne naştem copii ai Domnului. Ieri eram azvârliţi din ceruri pe pământ, azi Cela ce împărăţeşte peste ceruri face din noi sălăşluitori în cer. Ieri moartea domnea prin păcat, astăzi prin harul Vieţii dreptatea stăpâneşte iarăşi peste toate.

Un om ne‑a deschis în vechime porţile morţii, un om ne aduce astăzi înapoi la viaţă. Ieri ne‑am pierdut viaţa din pricina morţii, azi Viaţa a răpus moartea. Ieri ne ascundeam sub smochin din pricina ruşinii, azi slava ne cheamă sub copacul vieţii. Ieri neascultarea ne alunga din Rai, astăzi credinţa ne aduce înapoi. Rodul vieţii ne este iarăşi dăruit, ca să ne bucurăm de el din belşug. Râul care udă Raiul, şi care curge peste noi cu toate patru braţe ale lui (Facerea 2, 10), vine iarăşi să răcorească chipul Bisericii...

Ce altceva mai avem de făcut acum, dacă nu să fim ca munţii şi văile din prorocii, săltând de bucurie: „Munţii au săltat ca berbecii şi dealurile ca mieii oilor.” (Ps 113, 5) „Veniţi să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu!” (Ps 94, 1) Căci Domnul a sfărâmat puterea vrăjmaşului şi a înălţat biruinţa crucii. Să zicem, dar: „Că Dumnezeu mare este Domnul şi Împărat mare peste tot pământul.” (Ps 94, 3; 46, 3) Căci El binecuvântează cununa anului cu bunătăţile Sale (Ps 64, 12) şi tot El ne strânge pe toţi împreună, să fim cor duhovnicesc întru Iisus Hristos, Domnul nostru, căruia toată slava I se cuvine, în vecii vecilor. Amin!

 
Sfântul Grigorie de Nyssa, 
Cuvântare la Sfintele Paşti,  PG 46, 581
 

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni