Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 3 Noiembrie 2018 Ora: 15:14

Despre rugăciunea amvonului

Uniformizarea cărților de cult începută în a doua jumătate a secolului al XV‑lea, ca urmare a apariției tiparului, a dus la uitarea multor texte liturgice care au circulat în manuscris și care erau utilizate în diferite Biserici locale ori în centre monahale de renume din lumea ortodoxă.  Între cele date uitării prin biblioteci se numără și multe rugăciuni ale amvonului1, azi utilizându‑se în cult doar două astfel de rugăciuni: una pentru Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și pentru cea a Sfântului Vasile cel Mare2, și alta pentru Liturghia Darurilor înainte sfințite3

Alte două cauze ale uitării acestor rugăciuni au fost căderea Imperiului Bizantin și transformările artistice și arhitecturale la care au fost supuse majoritatea lăcașelor de cult în perioada turcocrației (una dintre acestea fiind eliminarea amvonului din spațiul liturgic). 

Amvonul era locul cel mai important din biserică, după altar. Aici se citea din cărțile Sfintei Scripturi, de aici se predica, din acest loc psalții cântau uneori sfintele cântări, acesta era „locul oficial al încoronării împăratului, al ceremoniei Înălțării Sfintei Cruci, al declarării victoriilor dobândite de împărații bizantini în lupte, al citirii diferitelor edicte imperiale sau al hotărârilor Sinoadelor Ecumenice, al anatemelor și al dipticelor”4 etc. De la acest loc atât de important și‑au luat numele aceste rugăciuni, pentru că de aici se citeau, de fapt, de către preot, la sfârșitul liturghiei5.   

În ceea ce privește conținutul, Rugăciunile amvonului sintetizează sau, mai bine zis, încununează toate rugăciunile Sfintei Liturghii. Patriarhul Gherman al Constantinopolului (†730) spune că „Rugăciunea amvonului este asemenea unei pecetluiri a tuturor cererilor [din cadrul Dumnezeieștii Liturghii] și a unei recapitulări binevenite, pe măsura celor mai de seamă și de cinste încheieri…”6 . 

Textul este de cele mai multe ori de inspirație scripturistică, are formă poetică, este foarte dens, complex și cu variate sensuri teologice. Unul dintre motivele marginalizării lor ar fi fost însăși faptul că înțelegerea lor presupune o deosebită perspicacitate duhovnicească și teologică.  

Totuși, chiar dacă erau mai greu de pătruns cu înțelegerea, varietatea de rugăciuni ale amvonului pentru diferitele sărbători arată că rugăciunea avea și un pronunțat caracter catehetico‑pedagogic, orientând atenția credincioșilor către evenimentul calendaristic concret și către semnificațiile duhovnicești ale acestuia. Astfel, sărbătoarea care dădea prilej de celebrare a Liturghiei era cinstită în cuvinte de laudă și, totodată, adâncea anumite sensuri ale Liturghiei, deci se constituia într‑o scurtă, dar veritabilă, cateheză mistagogică. 

Prin urmare, considerăm că aceste rugăciuni pot fi o bună sursă de inspirație în plan catehetic și omiletic și credem că ar putea fi folosite cu dreaptă socoteală și la Dumnezeiasca Liturghie (folosind rugăciunile prin rotație, de la an la an, măcar la marile sărbători sau în perioada posturilor), pentru a da mai mult sens sărbătorilor7

Note:

 

1. Există și alte categorii de imnuri care au fost date deoparte atunci când s‑au tipărit primele cărți de cult (Mineele, Octoihul, Triodul etc.). Spre exemplu, la anumite praznice sau la unii sfinți, în diferite centre monahale din lumea ortodoxă existau mai multe rânduri de canoane pentru slujba Utreniei. Acestea erau alese în fiecare an, în funcție de frumusețea lor poetică și muzicală, de adâncimea teologică și de autoritatea de care se bucura imnograful în viața Bisericii. Astfel, într‑un an se cântau canoanele alcătuite de un autor iar în alt an, la aceeași sărbătoare, se puteau cânta altele. Această diversitate s‑a limitat începând cu secolul al XVI‑lea, când s‑a făcut o triere a lor.
2„Cel ce binecuvântezi pe cei ce Te binecuvântează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Plinătatea Bisericii Tale o păzește; sfințește‑i pe cei ce iubesc frumusețea (bună‑cuviința) case Tale; Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu‑i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, Bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună, și tot darul desăvârșit, de sus este, pogorându‑se de la Tine, Părintele luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi și în vecii vecilor.” (Liturghier, 2012).
3„Stăpâne Atotțiitorule, Cel ce cu înțelepciune ai zidit toată făptura și, pentru nespusa Ta purtare de grijă și  multa Ta bunătate, ne‑ai adus întru aceste preacinstite zile, spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre înfrânarea poftelor și spre nădejdea învierii; Care, în patruzeci de zile, ai dat în mâna slujitorului Tău Moise tablele cele cu dumnezeiești slove, dă‑ne nouă, Bunule, lupta cea bună să luptăm, calea postului să o săvârșim, credința nedespărțită să o păzim, capetele nevăzuților balauri să le sfărâmăm, biruitori asupra păcatului să ne arătăm și fără osândă să ajungem a ne închina și Sfintei Învieri. Că s‑a binecuvântat și s‑a preaslăvit preacinstitul și de mare cuviință numle Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururi și în vecii vecilor.” (Liturghier, 2012).
4Rugăciunile amvonului, protoprezbiter dr. Gabriel Mândrilă și dr. Laura Mândrilă, Editura Sofia/Metafraze, București, 2017, pp. 225‑226. Lucrarea cuprinde 140 de Rugăciuni ale amvonului, traduse după cele mai vechi manuscrise de limbă greacă din secolele VIII‑XII.
5. În studiul de la sfârșitul lucrării citate anterior, editorul face și o scurtă istorie a amvonului, prezentând tipurile de amvon aflate în bisericile din zone diferite, în funcție de calea de acces și de locul poziționării lor în spațiul liturgic (pp. 215‑222).
6. Ibid., pp. 233‑235.
7. Bine ar fi cu binecuvântarea episcopului, pentru a nu cădea în exagerări și „reforme liturgice” care îi pot vătăma pe frații de lângă noi și chiar pe noi înșine.

 

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni