Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 1 Mai 2018 Ora: 15:14

Jertfă, dăruire și dragoste pentru Hristos și Biserica Sa

Episcopii Siluan al Italiei și Timotei al Spaniei și Portugaliei la 10 ani de slujire în cele două episcopii ale Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale

Luna mai a acestui an 2018 este una a aniversărilor în Mitropolia noastră. Cu 10 ani în urmă – pe 8 mai Preasfințitul Părinte Siluan, pe 25 mai Preasfințitul Părinte Timotei – cele două episcopii atunci nou înființate își primeau păstorii. Episcopia Italiei primea primul ei păstor, care era atunci întronizat, după ce mai mulți ani Preasfințitul Siluan s‑a ocupat pastoral în mod direct de parohiile din Italia, care din 2007 au fost organizate în episcopie. Episcopia Spaniei și Portugaliei, înființată tot în 2007, primea de asemenea pe primul ei păstor, hirotonit și întronizat atunci la Madrid. Cei 10 ani de slujire ai episcopilor noștri, membri ai Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, au însemnat ani de dăruire, de jertfă, de lipsuri multe, dar și de multe bucurii și împliniri în slujirea necondiționată a turmei lui Hristos prezentă în cele trei țări ale Europei Meridionale. 

Pe de o parte, slujirea Preasfințitului Părinte Siluan în mijlocul credincioșilor, parohiilor și mănăstirilor din Italia este marcată în toți acești ani de preocuparea continuă de a împărtăşi poporului lui Dumnezeu cea mai curată simţire creştină ortodoxă şi dorul de mântuire nemăsurat pentru acelaşipopor creştin ortodox. O perioadă binecuvântată de Dumnezeu pentru sutelele de mii de români care trăiesc în Italia, organizați astăzi în peste 300 de parohii și filii. O neostenită grijă și atenție părintească și frățească în același timp pentru toți slujitorii, preoți și diaconi, care ostenesc la sfintele altare și în toate împrejurările în care sunt solicitați. Mai ales grija cuvântului, împărtășit cu multă râvnă în toate împrejurările, îndemnurile cu timp și fără timp adresate preoților și poporului sunt cele, cu care fratele nostru întru episcopat, Preasfințitul Siluan, ne‑a obișnuit în toți acești ani. În toate a avut model, după exemplul Părintelui Gheorghe, tatăl său, de vrednică pomenire, pe Păstorul Cel Bun Care și‑a pus „viața pentru oile Sale” (Ioan 10, 11). Mult curaj a împărtășit celor din jur și păstorilor de suflete din eparhie, preoților, pentru a se apropia și a‑i apropia pe cei care le sunt dați în grijă, de Cel ce ne hrănește nu cu pâinea cea trecătoare, ci cu Însuși Trupul și Sângele Său de viață dătător. Hristos Domnul ne dorește păstori plini de dragostea Sa pentru cei păstoriți, precum El are pentru noi. Cu cei peste două sute de preoți și diaconi hirotoniți în acești 10 ani, cu Preasfințitul Părinte Atanasie, episcopul vicar și ajutor întru slujirea episcopală, hirotonit la Roma în data de 1 mai, Preasfințitul Siluan poate continua bogata și necesara lucrare pastorală a numeroșilor credincioși ortodocși din cele peste trei sute de parohii și filii (misiuni) din Episcopia Italiei.

Pe de altă parte, hirotonia și întronizarea Preasfințitului Părinte Timotei ca episcop al Spaniei și Portugaliei în urmă cu zece ani pentru această comunitate de români ortodocși, care nu a încetat să crească numeric prin venirea an de an a tot mai mulți români în cele două țări din Peninsula Iberică, a însemnat o mare binecuvântare. Numărul românilor a ajuns la aproape un million și era nevoie de o pastorală cât mai intensă și mai adecvată față de migranți prin deschiderea de noi parohii, ceea ce Preasfințitul Timotei va face cu multă râvnă. Acești ani au fost marcați și de perioadele de mare criză prin care Spania și Portugalia, ca și tot continentul european, au trecut, de care, bineînțeles, românii nu au fost nici ei ocoliți. Încă din anul 2008 Preasfințitul Părinte Timotei, primind harul arhieriei ca pe o cruce, a început să facă lucrarea sfântă primită ca din mâinile Arhiereului Cel Veșnic. La început cu puțină timiditate, datorată bineînțeles și tinereții, dar călăuzit fără încetare de cuvântul Sfântului Apostol Pavel către fiul său duhovnicesc Timotei: „nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă‑te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția.” (I Timotei 4, 12). De la început, conștient de lucrarea Domnului Hristos prin episcop în Biserica Sa, că vremea este întotdeauna și în orice clipă ca „Domnul să lucreze” prin el, Părintele Episcop Timotei a parcurs mii de kilometri în Peninsula Iberică pentru a deschide peste o sută de parohii și misiuni, a reprezenta Biserica în toate situațiile în care aceasta se impunea. Pe lângă cele peste 150 de parohii și filii astăzi, și mai apoi două‑trei mănăstiri care își încep viața de rugăciune, Preasfințitul Timotei a avut în grijă construirea catedralei episcopale de la Madrid, care iată, în acești ultimi 4‑5 ani s‑a ridicat din pământ ca o mărturie a prezenței românilor ortodocși pe vechiul și încărcatul de istorie pământ iberic. Începând cu Duminica Sfântului Apostol Toma, Preasfințitul Părinte Timotei are și un episcop vicar, pe Preasfințitul Teofil care, împreună cu preoții și diaconii și monahii, va aduce contribuția sa absolut necesară în lucrarea pastorală specifică locurilor și țărilor în care românii creștini ortodocși trăiesc. 

Hristos Domnul lucrează prin oameni, aleși de El, așa cum le spune Apostolilor Săi: „nu voi M‑ați ales pe Mine ci Eu V‑am ales pe voi și v‑am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, ca Tatăl să vă dea orice‑I veți cere în numele Meu”. (Ioan 15, 16) Roada fiecăruia, lucrarea fiecăruia dintre noi o va vedea, fără îndoială, Domnul, în vremurile de pe urmă. Dar și noi aici și acum putem vedea și înțelege o parte din această lucrare a slujitorului lui Hristos.

Păstorul Cel Bun, care este chipul sau icoana fiecărui păstor de suflete din Biserica Lui, nu păstrează egoist nimic pentru Sine, din cele pe care Părintele ceresc I le‑a încredințat, pentru a răscumpăra fiecare suflet care în mod liber caută şi se adapă din dragostea Lui jertfelnică. După chipul Păstorului, episcopul se lasă mistuit de dragostea Lui, care îl transfigurează, arzând în acelaşi timp încet încet în el tarele egoismelor, ale grijii de sine înainte de toate. Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, devenit pentru noi Păstorul Cel Bun, face părtaşă lucrării Sale în lume pe Preasfânta şi Dumnezeiasca Treime, toate luându‑le de la Tatăl pentru a ni le face cunoscute prin Duhul Sfânt.

Tainei acestei lucrări a Păstorului venit în numele Părintelui ceresc, împărtăşindu‑ne din Sine şi din Cuvântul Său prin Duhul Sfânt, se face părtaş şi episcopul în Biserică şi în lume. Tainei acestei lucrări i‑a făcut Domnul părtași și pe preacinstiții noștri frați întru slujirea episcopală, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan și Preasfințitul Părinte Timotei, cărora le mulțumim și le urăm cu toții ani mulți în slujirea cea grea a Celui ce nu ne cere puțin, ci „pre noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră” Lui să I‑o dăruim, iar pe Hristos Domnul Îl rugăm să le înmulțească puterea de jertfă, de dăruire și mai ales dragostea pentru El, pentru poporul și Biserica Sa.

Întru mulți și binecuvântați ani, Preasfințiți și preaiubiți Părinți Siluan și Timotei! 

† Mitropolitul Iosif

 

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni