Trecerea

publicat in Zis-a un Părinte pe 8 Aprilie 2018, 16:56

Să ne străduim să fim aflați părtași Învieriilui Hristos și să trecem de la moarte la viață câtă vreme suntem încă în acest trup. Căci, pentru orice om, a trece printr‑o preschimbare, de orice fel ar fi ea, a trece dintr‑o stare întralta, înseamnă sfârșitul a ceva – a nu mai fi ceea ce eram – și începutul a altceva – a fi ceea ce nu eram. Însăeste important să știm pentru cine murim și pentru cine trăim, căci este o moarte care dă viață șio viață care dă moarte. 

Și tocmai în această lume trecătoare căutăm și pe una și pe cealaltă; după faptele noastre în această lume se va socoti răsplata cea veșnică. Să murim deci diavolului și să trăim pentru Dumnezeu; să murim păcatului pentru a învia întru dreptate; să piară ființa cea veche pentru a se ridica ființa cea nouă. Fiindcă, după cuvântul Adevărului, „Nimeni nu poate să slujească la doi domni”) Mt 6, 24), să luăm drept domn nu pe cel care face să cadă pe cei care sunt înpicioare pentru a‑i duce la pierzanie, ci pe Cel care ridică pe cei căzuți spre a‑i aduce la slavă.

Sfântul Leon cel Mare (secolul al V-lea), Omilia a douăzecea despre Patimi; SC 74 bis, p. 245 (rev.)

rebecca hook up necklace | https://apostolia.eu/index.php/the-villages-dating-ads/ | ds remastered weapon matchmaking