Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 1 Noiembrie 2008 Ora: 15:14

Călătorie duhovnicească cu sfântul Ioanichie cel Mare

Meditație imnografică și filocalică despre călătoria credinței către cetatea cea cerească, pornind de la imnografia sfântului Ioanichie cel Mare.

Călătorie duhovnicească cu sfântul Ioanichie cel Mare

Biserica prăznuieşte în 4 noiembrie pe sfântul Ioanichie cel Mare (+846). Două stihiri din canonul sfântului, care se citeşte la utrenie, ne împing să medităm asupra călătoriei duhovniceşti către „cetatea cerească” :

 

„Călătorit-ai neabătut pe calea care duce către cetatea cerească, Ioanichie, că te-a povăţuit Duhul Sfânt, care s-a odihnit în inima ta.” (stihira a doua, cântarea 1, canonul utreniei)

 

„Umblat-ai, cuvioase, pe calea cea strâmtă şi de întristare, făcându-ţi lărgire cu dumnezeieştile suişuri ale inimii, şi cu privirile minţii ; şi după har îndumnezeindu-te arătat, locuieşti acum în cetatea cea cerească, bucurându-te.” (stihira întâi, cântarea a 5-a, canonul utreniei)

 

Sfântul Ioanichie umblă, călătoreşte pe „calea cea strâmtă şi de întristare” care duce la „Cetatea cerească”, la Împărăţia cerurilor: „strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă” – Matei 7, 14. În fiecare zi şi în fiecare ceas părintele Ioanichie îşi ia crucea şi urmează lui Hristos, Păstorul cel mare, care îl duce la staulul Său. Şi, pentru că urmează glasului Lui (învăţăturilor şi poruncilor Lui), nu este singur, ci este totdeauna pe cale cu El, Păstorul, care a zis : „Eu sunt Calea [, Adevărul şi Viaţa]”. Este părtaş la viaţa pe care El i-o dă, la Împărăţia Lui. Împărăţia Lui este în inima omului, unde Domnul Hristos însuşi s-a aşezat ca Împărat prin Botez (Marcu Ascetul, Despre botez – Filocalia, vol.1). Iar povăţuitor şi mângâietor Părintele Ioanichie şi noi avem pe Duhul Sfânt. Apostolul Pavel ne reaminteşte că Domnul ne-a dat „arvuna Duhului” (2 Corinteni 1, 22 şi Romani 8, 23) în inima noastră, ne-a dat ca să gustăm deja Împărăţia lui Dumnezeu în viaţa de aici. Din lăuntrul nostru („Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru” - Lc. 17, 21), Împărăţia creşte încet-încet (pe măsura conlucrării omului cu harul divin) şi intră tot mai mult în viaţa noastră. Când Hristos spune „Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20)”, El bate din lăuntrul inimii ca să-i deschidem şi să intre în viaţa noastră. Iar noi Îi deschidem, atunci când auzim poruncile lui: „Cel ce păzeşte poruncile Lui rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu în el; şi prin aceasta cunoaştem că El rămâne în noi, din Duhul pe care ni L-a dat.” (1 Ioan 3, 24)

 

Sfântul Marcu Ascetul explică această lucrare tainică în scrierea lui Despre legea duhovnicească (Filocalia, vol.1): „Domnul e ascuns în poruncile Sale. Şi cei ce-L caută pe El, îl găsesc pe măsura împlinirii lor. Nu zice: Am împlinit poruncile şi n-am aflat pe Domnul. Căci ai aflat adeseori cunoștința împreună cu dreptate, cum zice Scriptura. Iar cei ce-L caută cum se cuvine, vor afla pace. Pacea este izbăvirea de patimi. Dar ea nu poate fi aflată fără lucrarea Duhului Sfânt.” (capetele 190-192).

 

Această pace duhovnicească, această „odihnă a inimii”, această „îndumnezeire după har” a aflat Părintele nostru Ioanichie pentru că L-a căutat pe Domnul „cum se cuvine”, adică umblând pe calea cea strâmtă a crucii şi deschizându-se lucrării harului cu „dumnezeieştile suişuri ale inimii, şi cu privirile minţii”.

 

Aşa, din cetatea cerească, Părintele Ioanichie se roagă pentru noi, ca să călătorim duhovniceşte.

 

Pr. Iulian Nistea

Călătorie duhovnicească cu sfântul Ioanichie cel Mare

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni