Despre smerenie

publicat in Cuvântul mitropolitului Iosif pe 1 Iulie 2017, 20:48

„Smerenia este veșmântul Dumnezeirii”1

Pogorându-Se din ceruri, Dumnezeu S-a făcut om și a luat asupră-Şi firea noastră, iar apoi S-a smerit până la a ne spăla picioarele, când în Joia dinaintea Patimii Sale S-a încins cu un ștergar și a spălat picioarele ucenicilor Săi. Prin acest gest de adâncă smerenie, ne-a iertat, ne-a spălat de toate. Hristos nu putea arăta o mai mare smerenie decât prin acest gest – căci într-adevăr picioarele sunt locul unde se adună toate murdăriile – punctul culminant al mărturisirii smereniei lui Dumnezeu dinaintea oamenilor. Să nu uităm niciodată aceasta.

Puțini oameni în zilele noastre înțeleg cine este Iisus Hristos. Mulți dintre noi Îl percep pe Dumnezeu ca pe o ființă îndepărtată, Care ne judecă, ne așteaptă la cotitură pentru a ne pedepsi. Mulți dintre noi nu par a-L cunoaște pe Dumnezeu și pe Fiul Său, Iisus Hristos, așa cum este El, blând, smerit, purtând toate ale noastre împreună cu noi. A suferit într-atât și suferă în iubirea Sa o asemenea durere pentru păcatul nostru, că a venit să ne spele, să ne curățească de el cu prețul suferinței Lui. Or, „dacă Hristos a primit a lua chipul fiecărui sărman și S-a făcut El Însuși întocmai fiecărui sărman, scrie Sfântul Simeon, este pentru ca niciunul dintre cei care cred în El să nu se înalțe mai presus de fratele său, ci fiecare, văzând pe fratele și pe aproapele său ca pe Dumnezeu Însuși, să se socotească pe sine cel mai mic, iar nu pe fratele său, să-l primească și să se dezbrace de tot ce are pentru a-l sluji, după cum Hristos Dumnezeul nostru Şi-a vărsat tot sângele”2free online dating sites cyprusdating petromax lanterndating app for polyamoryhttps://apostolia.eu/index.php/speed-dating-leyland/. Sfântul Isaac Sirul, „Cuvinte despre sfintele nevoințe”, Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii, vol. X.

2. Sfântul Simeon Noul Teolog, Capete teologice și practice, V.
3. Rom. 15, 1.
4. Olivier ClÉment, Sources. Les mystiques chrétiens des origines. Textes et commentaires, réédition, Desclée de Brouwer, 2008.
5. Sfântul Isaac Syrul, „Cuvinte despre sfintele nevoințe”, Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii, vol. X.