Adaugat la: 1 Iunie 2017 Ora: 15:14

Scrisoare pastorală la pogorarea Sfântului Duh

Preacucernice Părinte,
Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul,

Astăzi prăznuim întemeierea Bisericii care se naşte odată cu pogorârea Sfântului Duh la Ierusalim, peste Sfinţii Apostoli şi peste ucenicii Domnului Hristos Cel răstignit şi înviat, la cincizeci de zile de la Învierea Sa dintre cei morţi. Lucrarea de mântuire a lumii se face, iată, prin Duhul Sfânt, în Biserică – Trupul lui Hristos – care ia forma văzută în lume, prin venirea Sfântului Duh în chip de limbi de foc în cetatea Ierusalimului. Lucrătorul tainei mântuirii noastre este Duhul Sfânt, Care dintr-ale Fiului ia şi Îl face cunoscut lumii: „Acela Mă va slăvi – zice Domnul despre Sfântul Duh – pen­tru că din al Meu va lua şi vă va vesti" (Ioan 16, 14). Adică din iubirea Sa mai presus de toate pentru om, cea care L-a urcat pe Cruce, care s-a făcut treaptă spre Crucea mântuitoare, din aceea ne va vesti şi ne va face să Îl cunoaştem pe Purtătorul ei în lume. Iubirea lui Hristos este cea care ne lucrează mântuirea prin iertarea păcatelor noastre.

Duhul Sfânt, Care se face părtaş mântuirii, ca purtător al iubirii divine şi al iubirii jertfelnice a Fiului, lucrează în noi prin iertare şi o aduce în sufletul fiecăruia dintre noi, personal. Dar iată că această lucrare a Duhului de înnoire a omului în Biserică prin iertarea păcatelor, pe care Hristos a împlinit-o odată pentru tot­deauna, ne-o împărtăşeşte prin slujitorii Săi, pe care-i numeşte „prietenii" Săi (Ioan 15, 14), apostolii. Prin ei şi prin urmaşii acestora, episcopii, şi prin aceştia şi preoţii, Hristos, prin Duhul Sfânt, lucrează mân­tuirea oamenilor până la sfârşitul veacuri­lor. Deja după Învierea Sa din morţi, Dom­nul Iisus Hristos a intrat prin uşile încuiate în mijlocul ucenicilor Săi, anticipând pogo­rârea Sfântului Duh, zicându-le: „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl vă trimit şi Eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.”1 Domnul Hristos îi face părtaşi pe Sfinţii Apostoli lucrării Sale în lume – cea de mântuire a neamului ome­nesc – prin darul Duhului Sfânt revărsat peste ei, care le dă puterea de reînnoire a omului după chipul în care doar Hristos a făcut-o, şi anume prin iertarea păcatelor şi taina împărtăşirii cu El. „Mângâietorul, Duhul adevărului, Care de la Tatăl purcede” (Ioan 15, 26), El este înnoitorul vieţii noas­tre, pe care o lucrează în Biserică, Trupul tainic al lui Hristos, prin slujitorii ei, prin cei care se fac prietenii lui Hristos. Toate le lucrează Hristos în noi prin Duhul Sfânt. Deci iată tainica si marea lucrare la care Hristos îi face părtaşi pe apostoli si mai apoi pe episcopi si prin aceştia pe preoţi. De două mii de ani Hristos, prin Biserică, seamănă în lume mântuirea prin iubirea Sa necondiţionată pe care Duhul Sfânt ne-o descoperă fiecăruia după putinţa şi dorinţa noastră de a o primi şi fiecare se sileşte spre ea. Să nu rămânem departe de darul Duhului Sfânt care astăzi ajunge la noi prin Biserica lui Hristos şi ne face părtaşi Cerului, unde Tatăl ne-a pregătit lăcaş prin iubirea Fiului şi pogorârea la noi a Duhului.

Preacucernice Părinte şi iubiţi credincioşi,

În această zi de praznic, în parohiile şi mănăstirile Mitropoliei noastre, se organizează colecte pentru susţinerea proiectelor pastorale, misionare şi sociale ale Mitropoliei. Vă în­demnăm, cu toată dragostea, ca fiecare, după putinţă, să sprijiniţi prin propria contribuţie aceaste proiecte necesare pentru păstrarea identităţii noastre creştin ortodoxe.

Să mulţumim Domnului pentru toate darurile pe care le revarsă asupra noastră, neuitând că darul primit de la Dumnezeu rodeşte doar dacă este împărtăşit cu seme­nii noştri, „pentru iubirea de frate dăruind Domnul harul Său”2.

Ai voştri ierarhi şi păstori şi rugători către Hristos Domnul, membri ai Sinodului mitropolitan,

† Mitropolitul IOSIF al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale
† Episcopul SILUAN al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
† Episcopul TIMOTEI al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei
† Episcopul Vicar MARC NEMŢEANUL al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale
† Arhiereul Vicar IGNATIE MUREŞEANUL al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei
Dată la reşedinţa noastră din Paris, la Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, anul mântuirii 2017

 

Note:

1. Ioan. 20, 21-22.
2. „Cuviosul Siluan Athonitul” - Arhimandritul Sofronie, traducere din limba rusă Ierom. Rafail (Noica), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009.

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni