Adaugat la: 7 Mai 2017 Ora: 15:14

Omul – Marea minune a lui Dumnezeu

Una dintre tainele cele mai mari ale creaţiei este Omul, cel care pune cele mai multe întrebări, dar în acelaşi timp are puterea să ajungă la cele mai extraor­dinare răspunsuri. Omul este chip şi asemănare a lui Dumnezeu1, este prima şi unica icoană vie care a încoronat creaţia.

Ştiaţi însă că în corpul omenesc există, în medie:

  • 47 litri de apă
  • 22 kg de oxigen
  • 11 kg de carbon
  • 1,36 kg de calciu
  • 56 g de sare

Câteva grame de clor, potasiu, fier, sulf, glicerină, până la aur şi argint, şi toate ele­mentele cunoscute la ora actuală?

Un adult are mai puţine oase în organism decât un copil. Ne începem viaţa cu 350 de oase, dar, pentru că anumite oase se unesc în timpul creşterii, la maturitate mai avem doar 206. Fiecare os este uşor şi, în acelaşi timp, trainic, iar toate oasele împreună for­mează scheletul.

Aici e doar începutul; din elementele de mai sus, pe lângă toate mădularele care prind formă în jurul scheletului, avem nevoie de sânge. Fiecare centimetru cub de sân­ge trebuie să conţină 5 milioane de globule roşii şi până la 100.000 de globule albe, iar în fiecare secundă care se scurge, corpul uman trebuie să producă 2 milioane de glo­bule noi, care le vor înlocui pe cele afectate în timpul circulaţiei.

Dar încă nu este totul: pentru ca sângele să poa­tă circula, avem nevoie de o reţea de 160.000 km de vase sanguine, care va controla şi menţine o ten­siune constantă în orice loc al sistemului şi o va re­gla doar cu subconştientul.

Dar pentru a putea pune în mişcare tot sânge­le, omul are nevoie de o inimă, care în condiţii nor­male are 72 de bătăi pe minut, iar această inimă e făcută în aşa fel încât funcţionează fără întrerupe­re 80, 90, chiar şi 100 de ani, şi va bate de aproxi­mativ 3 miliarde de ori în timpul vieţii.

Inima trebuie să pompeze în fiecare minut apro­ximativ 5 litri de sânge. Ceea ce face ca o inimă normală, în decurs de o viață, să pompeze în medie 210.240.000 litri de sânge (!). Pe lângă inimă, omul are nevoie de doi rinichi, care în mod normal curăţă aproximativ 1.000 litri de sânge pe zi.

Fiecare centimetru pătrat din pielea omului conţine 6 metri de vase de sânge, 3,5 metri de nervi, 1.300 de celule nervoase, 100 de glande sudoripare şi 3 milioane de celule.

Omul a fost înzestrat cu ochi, care au 2 milioa­ne de elemente funcţionale, având capacitatea sa proceseze 36.000 de biţi de informaţie pe oră şi să deosebească până la 10 milioane de nuanţe de cu­lori diferite. Muşchii unui ochi se mişcă de circa 100.000 de ori pe zi. Pentru a ne imagina ce înseam­nă acest lucru, gânditi-vă că echivalentul unui ase­menea efort pentru muşchii picioarelor ar însemna un traseu de 80 de kilometri parcurşi în fiecare zi.

Omul a fost înzestrat cu urechi, care pot distin­ge peste 300.000 de tonalităţi diferite.

Şi nu e suficient ca totul să fie perfect, căci mai este nevoie şi de plămâni, ficat, stomac, pancreas, intestine şi, nu în ultimul rând, de creier.

Când se naşte un copil, creierul său conţine o multitudine de neuroni, toţi aşteptând să fie implicaţi în construcţia celei mai complexe ţesături: mintea umană. Unii neuroni au realizat deja conexiuni, prin intermediul genelor, formând circuite care controlează bătăile inimii, respiraţia, temperatura corpului sau produc reflexele. Dar trilioane şi trilioane de neuroni, mai mulţi decât stelele din Calea Lactee, au un potenţial infinit şi aşteaptă să fie folosiţi.

Apoi, omul a fost înzestrat cu ceva aparte, cu molecula de ADN, care este de de­parte mai complexă decât orice galaxie spirală din Univers, deoarece structura ADN-ului conţine ceva nou – ceva ce lipsea materiei neînsufleţite – şi anume conţine informaţie. Molecula de ADN (acid dezoxiribonucleic) codifică nu doar informaţia necesară auto-replicării, ci şi informaţiile necesare construirii unui întreg organism viu: OMUL. ADN-ul unui om conţine 80.000 de gene(!).

La maturitate, creierul uman are mai mult de 100 de trilioane de conexiuni între neuroni – mai mult decât numărul galaxiilor cunoscute din univers – ceea ce-i dă aces­tuia o putere de neegalat: puterea de a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi de a deveni cu ade­vărat asemenea Lui.

Să ştiţi că savanţii au reuşit să calculeze şi numărul de fire de păr pe care le are în medie un om pe cap, sunt circa 76.000. Acum înţelegem de ce ne zice Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca în capitolul XII: ... căci şi perii capului vostru, toţi sunt număraţi.

Toate acestea ne arată cât de mare este minunea creaţiei omului, şi cât de puţine ştim cu adevărat despre lumea în care trăim, şi că aproape tot ceea ce susţinem că ştim se bazează pe scenarii, supoziţii, ipoteze şi teorii care îşi au limitele lor.

Ne dăm seama că doar Dumnezeu putea să facă un om atât de perfect, o icoană atât de frumoasă a ceea ce este El însuşi – Dumnezeu Adevărat.

În faţa tainei omului se termină ştiinţa, iar toate răspunsurile argumentate em­piric dispar în faţa conceptului de Infinit, Negrăit, Negândit, Nevăzut, Necuprins, Pururea Fiind, Acelaşi Fiind: Tu, şi Cel Unul-Născut Fiul Tău, şi Duhul Tău cel Sfânt2.

Paradoxal, indiferent dacă suntem apărători ai teologiei sau ai ştiinţei, puşi fiind în faţa măreţiei de a cunoaşte omul, ajungem într-o postură de Credinţăcare este Calea cea adevărată spre mântuire.

Şi înainte de a încheia, voiam să vă mai spun un lucru interesant despre om, şi anume faptul că, pentru a se încrunta, omul este nevoit să folosească 43 de muşchi ai feţei, iar pentru a zâmbi doar 17.

Prin urmare, zâmbiţi şi fiţi fericiţi, căci face bine la sănătate!

Ieromonah Atanasie, Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Roma

Note:

1. Fac. 1, 26.
2. Anaforaua Liturghiei Sf. Ioan Gură de Aur.

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni