8 noiembrie, ziua îngerilor

publicat in Pagina copiilor pe 15 Noiembrie 2016, 05:50

Dragi copii, dating websites comments | is luke p dating someone | pisces virgo dating | navarre hookup

În data de 8 noiembrie este săr­bătoarea Sfinţilor Arhangheli Mi­hail si Gavriil și a tuturor îngerilor.

Îngerii au fost creaţi de Dum­nezeu cu scopul de a-I sluji, de a împlini voia Lui, de a păzi lumea, în special pe om. Ei sunt duhuri, de aceea sunt nevăzuţi, dar une­ori, când Dumnezeu le îngăduie, se arată unor oameni curaţi su­fleteşte sub chipul unor tineri fru­moşi.

De la Botez, fiecare dintre noi ne bucurăm de prezenţa ocrotitoare a unui înger bun, care nu numai că ne păzeşte, dar ne şi povăţu- ieşte spre lucruri bune şi ne învaţă cum să împlinim voia lui Dumne­zeu. Toate gândurile bune pe care le avem şi faptele bune pe care le săvârşim sunt inspirate de îngerul păzitor. El caută în toate împreju­rările vieţii noastre să ne îndrepta­te spre Bine, însă alegerea este a noastră, dacă plecăm urechea su­fletului nostru la poveţele lui sau nu.

În ziua de 8 noiembrie, ziua în­gerilor, ne putem arăta recunoş­tinţa faţă de îngerul nostru păzitor şi faţă de toţi îngerii prin partici­parea la Sfânta Liturghie, prin ru­găciuni către îngerul păzitor şi prin ocrotirea şi îngrijirea celor mai mici ca noi, sau a celor neputincioşi.