Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 24 Octombrie 2016 Ora: 15:14

Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din toată lumea

În zilele de 1-4 septembrie 2016 a avut loc, la Bucureşti, Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din toată lumea, la care au participat peste 2000 de de­legaţi ai organizaţiilor ortodoxe de tineret şi ai parohiilor din Patriarhia Română, precum şi delegaţi ai celorlalte Biserici Ortodoxe, alături de peste 500 de voluntari din Bucureşti, care au organizat în detaliu fiecare moment din programul celor patru zile. Întâlnirea a însemnat participarea comună la slujbe, discuţii pe grupe în legătură cu rolul tinerilor în Biserică, vizite la muzee, o conferinţă duhovnicească şi dobândirea de noi prieteni.

Tineri din toate eparhiile româneşti din diaspora au participat la aceas­tă întâlnire. În cuvântul de deschi­dere din seara de 1 septembrie, Preaferi­citul Părinte Daniel a salutat pe cei prezenţi, spunând că tineretul reprezintă prezentul şi viitorul Bisericii, speranţa unei societăţi sănătoase într-o lume din ce în ce mai depărtată de viaţa duhovnicească. De asemenea, reprezentanţi ai Guvernu­lui României şi ai Municipiului Bucureşti au fost prezenţi la ceremonia de deschi­dere, adresând cuvinte de salut tinerilor sosiţi în capitală.

Timp de două zile, tinerii împărţiţi în mai multe centre de învăţământ (comple­xul studenţesc Politehnică, Seminarul Teologic bucureştean, Facultatea de Teologie Ortodoxă şi mai multe licee din capitală) au discutat pe grupuri restrânse despre „Nevoile tinerilor şi răspunsurile

Bisericii”, iar după masa de prânz au pu­tut vizita diferite muzee ale oraşului, dar şi şantierul Catedralei Naţionale. Seara de vineri a fost dedicată unei conferinţe duhovniceşti intitulate „Iisus Hristos – Bucuria Vieţii”, susţinută de părintele diacon Sorin Mihalache (Facultatea de Teologie din Iaşi) şi Liana Stanciu, preşedintele Asociaţiei Părinţilor pentru Ora de Religie. Conferinţa a impresionat prin numărul foarte mare de întrebări adresate de tineri, care au arătat un deosebit interes atât pentru profunzimile vieţii duhovniceşti, cât şi pentru defini­rea rolului tinerilor în Biserica de azi. Seara s-a încheiat cu o procesiune a luminilor, pornind de la Sala Palatului, acolo unde a avut loc conferinţa şi traversând centrul oraşului până pe Dealul Patriarhiei, pen­tru rugăciunea de seară.

Tinerii ortodocşi nu sunt nici „învechiţi” şi nici nu se opun unei vieţi specifice generaţiei lor. Tocmai de aceea, sâmbătă seară, după programul asemănă­tor zilei precedente în ceea ce priveşte dis­cuţiile, vizitele şi timpul liber, organizato­rii i-au invitat la un concert în parcul IOR, susţinut de Elena Gheorghe, Smiley şi tru­pa „Bere Gratis”, încheind seara cu imnul Întâlnirii, intitulat „Ascultă-ţi inima”.

Duminică dimineaţă, alături de cei pes­te 2000 de tineri, la Sfânta Liturghie arhi­erească au participat şi numeroşi localnici, care s-au rugat împreună lângă şantierul Catedralei Naţionale. În predica dumini­cală, Patriarhul Daniel a vorbit tinerilor despre puterea iertării, prin care ne ase­mănăm cu Dumnezeu, Care iartă pe ori­cine se pocăieşte cu adevărat. Iertând pe aproapele, noi înşine nu oprim puterea dumnezeiască la noi, ci o împărtăşim mai departe, înmulţind iubirea şi refuzând să perpetuam răul. După Sfânta Liturghie, comisia de organizare a Întâlnirii a înmâ­nat torţa simbolică gazdelor din anul vii­tor, membrii ATOR Iaşi.

La întoarcerea acasă, ne-am simţit îm­bogăţiţi în prieteni, dar mai ales în idei despre rolul şi implicarea activă a tinere­tului în Biserică. În cele patru zile împre­ună credem că am arătat că nu suntem sin­guri într-o lume desacralizată, fiindcă bucuria tinerească de a fi împreună poa­te renaşte oricând speranţa în păstrarea credinţei, tradiţiilor şi a vieţii creştine dreptmăritoare la generaţiile ce vor veni după noi.

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni