Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 1 Aprilie 2016 Ora: 15:14

Despre nevoință

Nevoinţa este strădania de a birui nevoile fireşti care ne împiedică să ajungem la libertatea iubirii.

Nevoinţa este un avânt către Dumnezeu. Este un fel de dina­mică profundă a omului, o che­mare a Ziditorului care este îndreptată către făptură. Căci, spune Sfântul Isaac Sirul, mai bine este nouă a muri în nevoinţă decât, predându-ne patimilor, să pierdem chipul omenesc, să ne schimbăm de la Hristos. Această dinamică profundă este înscrisă în însăşi firea noastră.

Nevoinţa nu este decât avântul profund al fiinţei omeneşti către Dumnezeu, şi această chemare către Dumnezeu pe care Dumnezeu a pus-o în om, pe care Adam şi Eva au întors-o pur şi simplu din calea ei, mâncând din pomul oprit. Deci nevoinţa există încă din Rai, de la începutul omului, în starea în care a fost zidit de Dumnezeu. Şi ce rod dă acest avânt către Dumnezeu, când se împlineşte? Face să trea­că pe om de la o stare împotriva firii la o stare după fire.În Hristos, omul este unit cu Dumnezeu, iar omul unit cu Dumnezeu este omul după fire,adevărata fire, în vreme ce omul despărţit de Hristos, despărţit de Dumnezeu, este un om împotriva firii, pentru că de la fa­cere, firea omului nu este pur şi simplu o fire omenească, ci o fire care închide în sine che­marea lui Dumnezeu prin puterea zidirii.

Nevoinţa ne dă posibilitatea de a ne reîntoarce către dragostea lui Dumnezeu, de a regăsi adevăratul chip al lui Dumne­zeu, care nu este o simplă lege, ci Iubirea: „Dumnezeu este iubire, şi cel ce rămâne în iubire rămâne întru Dumnezeu şi Dumne­zeu rămâne întru el" (I Ioan, 4, 16).

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni