Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 26 Ianuarie 2016 Ora: 15:14

Hramul parohiei din Villarrobledo

Ultimul sfârşit de săptămână de di­naintea Praznicului Naşterii Mân­tuitorului Nostru Iisus Hristos a fost încărcat de evenimente semnificative pentru comunitatea românilor ortodocşi din Villarrobledo şi din împrejurimi.

Din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Pă­rinte Mitropolit Iosif, al Europei Occidenta­le şi Meridionale, precum şi a Preasfinţitului Părinte Episcop Timotei, al Spaniei şi Portu­galiei, şi, la invitaţia părintelui Dan Constan­tin Cucul, preotul paroh al Parohiei „Sfântul Prooroc Daniel” din Villarrobledo, a răspuns cu râvnă şi dragoste, Preasfinţitul Părinte Epi­scop Ignatie Mureşanul, arhiereu-vicar al Epi­scopiei Spaniei şi Portugaliei.

Preasfinţia Sa a ajuns în mijlocul credincioşilor ortodocşi din Villarrobledo, sâmbată, 19 decembrie, când a participat la Taina Sfântului Maslu, alături de Părintele Protosinghel Siluan Şandor, Consilier misionar-pastoral al Episcopiei Spaniei şi Portu­galiei şi de un sobor de unsprezece preoţi din Protopopiatul Castilla La Mancha. În cuvân­tul de învăţătură, Preasfinţia sa a subliniat fap­tul că rugăciunea este foarte importantă în fi­ecare moment al vieţii noastre, că trebuie să ne aplecăm asupra încercărilor şi suferinţelor semenilor noştri, pe care să îi ajutăm prin rugăciune.

Credincioşii parohiei au participat în nu­măr mare la Sfântul Maslu, aceasta fiind pri­ma Sfântă Taină săvârşită în parohie alături de un arhiereu. La finalul serii, toţi cei prezenţi au luat parte la o agapă frăţească.

În dimineaţa zilei de duminică, Sfânta Li­turghie a fost săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Episcop Ignatie Mureşanul, alături de părintele protosinghel Siluan Şandor, părintele paroh Dan Con­stantin Cucul şi tatăl acestuia, părin­tele Gheorghe Cucul.

Frumuseţea şi binecuvântarea acestei zile a fost marcată şi prin fap­tul că un număr mare de credincioşi s-au pregătit să primească Sfânta Împărtăşanie într-o zi atât de impor­tantă, mulţi dintre ei purtând cu mân­drie straiele populare româneşti.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Ignatie a evidenţiat faptul că „Evanghelia genealogiei Mântuito­rului Nostru Iisus Hristos exprimă la modul complet identitatea Lui, adică dumnezeirea şi omenitatea lui desă­vârşită. Este genealogia identităţii lui Hristos: Dumnezeu desăvârşit şi Om desăvârşit. Orice alt fel de înţelegere a lui Hristos este o mare eroare, chiar erezie. Unii, în decursul istoriei, fie au vrut să-L dezbrace de îndumnezeire, cum a fost cazul arienilor, iar astăzi al martorilor lui Iehova, fie i-au supri­mat omenitatea, cum a fost cazul dochetiştilor. Prin întruparea Sa, Hris­tos, Dumnezeu fiind, Şi-a asumat condiţia umană, în întregul ei, cu excepţia păcatului. Prin urmare, aceas­ta este adevărata identitate a lui Hris­tos, Dumnezeu şi Om, pe care trebu­ie să o apărăm cu toată fiinţa noastră’. Pentru bucuria adusă în inimile cre­dincioşilor prin prezenţa Preasfinţiei Sale în mijlocul lor, într-o zi atât de importantă, dar şi pentru faptul că în data de 20 decembrie se sărbătoreşte Sfântul Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei, Preasfinţia Sa a primit în dar din partea pă­rintelui paroh şi a credincişilor păstoriţi de dânsul, o icoană pictată, cu Sfântul Prooroc Daniel. Gestul nu a rămas nerăsplătit, Preasfinţia Sa, în semn de dragoste şi mulţumire, a cântat o colindă veche din zona Ardea­lului.

Atmosfera de sărbătoare a acestei zile a fost com­pletată de programul artistic de Crăciun prezentat de copiii parohiei, pregătiţi de către doamna preoteasă Adelina Maria Cucul, cât şi de sosirea lui Moş Cră­ciun, încărcat de daruri pentru toţi copiii prezenţi la Sfânta Liturghie.

În după amiaza aceleiaşi zile, Preasfinţitul Ignatie şi Părintele Protosinghel Siluan Şandor, alături de un grup de colindători din parohie, au participat la a treia ediţie a Festi­valului de colinde, datini şi obiceiuri de Crăciun „Bun eşti, Doamne, buni”, organizat în acest an la Toledo, pentru toate parohiile ortodoxe române din Protopopiatul Castilla La Mancha.

A consemnat: Adelina Maria Cucul

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni