Adaugat la: 1 Ianuarie 2016 Ora: 15:14

La ceas aniversar

Fiecare vârstă îşi are rostu­rile si importanţa ei. Dar există uneori aniversări cu un caracter mai deosebit. Aşa este şi cazul împlini­rii vârstei a 50 de ani pen­tru Înaltpreasfinţitul Părintele nostru Mitro­polit Iosif, în a 19-a zi a lunii februarie a acestui an.

Cei care nu am ajuns încă această vârstă nu ne putem închipui cum este să o împlineşti, dar putem totuşi afirma că ea reprezintă o îm­plinire. E vorba de un jubileu, în sensul biblic al cuvântului, care încheie şapte săptămâni de ani, ani pe care Mitropolitul nostru i-a petre­cut ca fiind dăruiţi de Dumnezeu şi lui Dumnezeu, în acelaşi timp...

Dar nu este vorba doar de o jumătate de veac, ci este vorba de felul şi mai ales de inten­sitatea cu care s-au trăit aceşti ani... Încă de pe băncile Facultăţii de Teologie de la Sibiu, am cunoscut (şi recunoscut) un viitor slujitor al lui Dumnezeu deja plin de râvnă pentru slu­jirea ce avea să urmeze: întâi la Alba Iulia, ca duhovnic şi dascăl, iar apoi în Franţa, la studii şi la misiune, pentru a-l vedea chemat la sluji­rea arhierească a fiilor Bisericii noastre de pe meleagurile Europei Occidentale şi Meridionale, şi luând jugul ostenitoarelor pe­regrinări peste întinderi numărate cu sutele de mii de kilometri. Pentru aceasta, o parte din­tre noi putem da mărturie că cel puţin ultimii 18 ani, petrecuţi în slujirea arhierească, au fost ani plini, ani încărcaţi de griji şi poveri ale în­ceputurilor, dar şi îmbelşugaţi în roade duhovniceşti, pe care numai împreună-lucrarea cu Harul lui Dumnezeu le putea aduce la coacere.

La acest moment aniversar se cuvine să fie amintiţi şi felicitaţi şi părinţii care l-au adus pe lume şi l-au crescut pe Mitropolitul nostru, mama – Floare şi tata – Gheorghe, suflete sin­cere şi curate de pe plaiurile Maramureşului, rugând pe Dumnezeu să-i binecuvinteze şi să le aducă şi mai departe bucurii duhovniceşti de pe seama fiului lor!

Iar Părintelui nostru Mitropolit Iosif îi urăm, în numele Sinodului Mitropolitan şi al tuturor clericilor, monahilor şi credincişilor din Mitropolie, belşug de Har şi de ajutor de la Dumnezeu, sănătate şi putere duhovniceas­că, pentru a putea purta, întru a sa mântuire, povara slujirii Bisericii Sale!

Întru mulţi şi mântuitori ani, Stăpâne!

† Episcopul Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni