Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 1 Octombrie 2015 Ora: 15:14

„Învăţătorule bun, ce să fac să moştenesc viaţa veşnică?”

„Învăţătorule bun, ce să fac să moşte­nesc viaţa veşnică?... Ştii poruncile: Să nu ucizi, să nu furi, să nu săvârşeşti adulter, să nu mărturiseşti strâmb, să nu înşeli pe nimeni, cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. Iar el i-a zis: Învăţătorule, acestea toa­te le-am păzit din tinereţile mele. Iar Iisus, căutând la el cu dragoste, i-a zis: Un sin­gur lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea comoară în cer; şi apoi, luând crucea, vino şi urmea­ză Mie” (Mc 10, 17-21).

Căutarea tânărului care se apropie de Hristos vine, cert, dintr-o suferinţă inte­rioară datorată neîmplinirii sufleteşti, da­torată unei lipse. Avea de toate, era desti­nat să fie fericit, după unele criterii ale societăţii. Tirania materialului este mare asupra omului, şi uneori la aceasta sun­tem împinşi să gândim din tinereţea noas­tră, „a avea” putând fi considerat de mul­ţi ca esenţialul vieţii. Dorinţa de avere ne poate birui pe mulţi, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, se poate transforma într-un ţel al vieţii. Numai că, iată, din adân­cul sufletului răbufneşte căutarea şi întrebarea-rugăciune după adevăr: cum oare să fiu desăvârşit, ce să fac? Unde şi cum pot câştiga veşnicia?

În câteva cuvinte, un program pentru o viaţă întreagă pune Hristos înaintea aces­tui tânăr şi înaintea tuturor tinerilor care se pregătesc să intre în viaţă, să ştie ce vor căuta, cui îşi vor da inima lor. Adică Hristos pune în inima noastră aceste cuvinte prin tânărul bogat, neîmplinit în tot ce a avut şi a făcut până atunci.

Hristos l-a iubit pe tânăr din prima clipă, spune Sfântul Evanghelist Marcu, pentru căutarea lui sinceră. Fără să ştie pe moment cui se adresează cu întrebarea lui devenită rugăciune, tânărul se lasă el însuşi cunoscut de Dumnezeu, se pune întreg în mâna Lui, întrebând ce să facă pentru desăvârşire, pentru a fi desăvârşit. A încercat prin păzirea poruncilor să-L cunoască pe Dumnezeu, şi totuşi simţea că-i lipseşte ceva pentru desăvârşire. Aceasta înseamnă că numai iubirea lui Dumnezeu putea să-i arate ceea ce îi lipseşte! Şi Dumnezeu i-a răspuns: Tinere, vreau inima ta, desăvârşirea înseamnă să Îmi dai totul, tot ce eşti, Mie! Mai mult decât reguli, mai mult decât porunci, vreau să îmi dai în mod liber inima ta, să urmezi Mie! Dar nu oricum, nu singur, ci şi prin celălalt care are nevoie de tine – vinde şi dă săracilor! Urmează şi în aceasta Mie, Cel care toate ale Tatălui am lăsat pentru a veni spre voi, cei săraci, pentru a vă întâlni şi a vă chema la desăvârşire!

Căutând la voi Iisus, ca la tânărul care s-a apropiat cu întrebarea de El, ca şi pe el, vă iubeşte. Puneţi-I întrebarea cea adevărată a sufletului vostru şi lăsaţi-L să vă răspun­dă după voia Lui, pentru fiecare, niciodată uitând spusa Părinţilor: cine mântuirea doreşte, cu întrebarea călătoreşte!

† Mitropolitul Iosif

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni