Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 1 Martie 2015 Ora: 15:14

Cuvânt pentru Postul Mare

Am început calea Sfântului şi Marelui Post, care precede Patimile Domnului nostru Iisus Hristos şi Învierea Sa din morţi. Este un răstimp binecuvântat în care încercăm să devenim contemporanii lui Hristos, intrând cu El în pustiu timp de 40 de zile, contemplând binefacerile Sale pentru noi şi Patima Sa mântuitoare, luând asupra Lui toate păca­tele noastre, ale întregii omeniri. În acest răstimp binecuvântat al Postului încercăm să ne curăţim sufletele şi trupurile atât prin postul trupesc, postind de mâncare, cât şi prin postul sufletesc, postind de gân­durile rele, cele două posturi, sufletesc şi trupesc, întâlnindu-se unul cu altul şi ne­putând fi unul fără de altul. Putem spune că Postul are mai mulţi stâlpi pe care se clădeşte şi care ajută omul lăuntric şi omul întreg să se ridice, să învie: iertarea, renunţarea la pofta trupului, renunţarea la mâncare, lupta cu gândurile, renunţarea la sine şi la voia proprie, şi altele. Toate acestea unite fără încetare în rugăciune şi în contemplare, vor face să crească în noi dorinţa şi setea de Dumnezeu şi de dra­goste de Dumnezeu şi de aproapele nos­tru. Însă în acelaşi timp face să crească şi dragostea de viaţa pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o pe acest pământ. Deci este un as­pect, am putea spune negativ, atunci când vorbim de post, acela al renunţării (de care de obicei ne este greu să vorbim, obişnuiţi cum suntem să comsumăm), dar cel mai important de fapt este aspectul pozitiv, adi­că acela de a ne umple de bucuria dumnezeiască, de dragostea dumnezeiască pentru om, pentru că Cel Care a postit pentru noi, umplându-ne de harul propriei Sale postiri în deşert, este Dumnezeu Însuşi. Acestea fiind spuse, ne dăm seama că ceea ce pu­tem numi harul postului ne-a fost dăruit de către Domnul Însuşi postind şi care nu poate fi înlocuit cu nimic altceva. Renunţarea este întotdeuna încununată de harul care ne este dat.

Să renunţăm la gândurile noastre, pentru a ne umple de gândurile lui Dumnezeu!

Să renunţăm la mândria care ne separă de fratele nostru şi de Dumnezeu, pentru a ne umple de smerenia Celui care a lăsat Cerul pentru a deveni fratele nostru!

Să renunţăm să-i judecăm pe ceilalţi, pentru a ne încredinţa judecăţii iubitoare a Domnului mântuirii!

Să renunţăm la egocentrismul nostru, pentru a face loc în viaţa noastră Celui care ne-a pus în Sânul Vieţii Sale Însăşi!

Să renunţăm la individualismul nostru, pentru a face loc fratelui nostru, care tânjeşte după dragostea şi atenţia noastră!

Să renunţăm la cuvântul care răneşte, pentru a face loc Cuvântului care vindecă sufletele noastre pline de amărăciune!

Să renunţăm la orbirea noastră, pentru a lăsa Lumina harului să ne ilumineze din interior, pentru a deveni noi-înşine lumină!

Să renunţăm la hrana pământească, petru a dori mai mult Pâinea care se coboară din Cer!

Să renunţăm la hrana pământească, dăruindu-o celor ce nu au, pentru a gusta din Milostivirea care hrăneşte orice suflet din lumea asta!

Să renunţăm la băutura pământească pentru a ne lăsa spălaţi de Sângele Celui

Care întinde Coasta Sa pentru a ne adăpa din Dragostea nemărginită!

Să renunţăm a fi ceea ce suntem, pentru a deveni ceea ce El este!

† Mitropolitul Iosif

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni