Adaugat la: 26 Ianuarie 2015 Ora: 15:14

Adunarea generală a Protopopiatului Ortodox Român din Franţa, 15 noiembrie 2014

În data de 14 noiembrie, după vecernie, membrii clerului superior ai Protopopiatu­lui au fost convocaţi la Catedrală pentru o reuniune generală pe parcursul căreia s-a discutat cu precădere despre taina spovedaniei şi despre ceea ce numim epitimie, cu alte cuvinte despre remediul duhovnicesc pe care duhovnicul trebuie să-l propună celor care se pocăiesc pentru a-i ajuta să crească duhovniceşte.

În data de 15 noiembrie, Adunarea Generală anuală a Protopopiatului din Franţa a fost găzduită cu generozitate, şi în acest an, de către parohia Sfânta Parascheva şi Genoveva (cripta Saint-Frangois de la biserica Saint-Sulpice de la Paris) şi a început prin săvârşirea Sfintei Liturghii. Dintre cele 140 de persoane convocate, au fost prezente sau reprezenta­te 107. Această frumoasă reuniune a clericilor şi laicilor din toate parohiile noastre a fost condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif, în prezenţa Preasfinţitului Episcop Marc, a Protopopului şi a tuturor consilierilor. Filialele şi parohiile în formare (Alenşon, d'Aubigny-sur-Nere, din Auxerre, Cherbourg, Dijon, Grasse, Havre, Limoges, Toulon, Trappes) au trimis, de asemenea, reprezentanţi.

În cuvântul său introductiv, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif a subli­niat legătura existentă între „mărturisirea păcatelor” şi „mărturisirea credinţei”, rea­mintind mărturia marilor martiri Constan­tin Brâncoveanu şi fiii săi, asasinaţi la 15 august 1714. Mitropolitul reaminteşte cu­vintele acestora: „am pierdut totul: să nu ne pierdem şi sufletul!” În cadrul Protopopia­tului, în parohii, la Universitatea de vară, în diversele asociaţii culturale, se practică spo­vedania exact sub aceste două forme.

În raportul moral prezentat, Preasfinţitul Marc a reamintit faptul că Protopopia­tul nu reprezintă doar reuniunea parohiilor Mitropoliei române de pe teritoriul francez şi o uniune de asociaţii culturale, ci este în­tâi de toate o comuniune de persoane. Prea­sfinţia Sa l-a pomenit pe preotul Christian Boucherot care a trecut la Domnul după o lungă şi dureroasă boală, şi a omagiat-o pe soţia sa, Monique. Anul acesta a fost, de ase­menea, marcat şi de milostivirea dumneze­iască cu privire la bolnavii noştri, de exem­plu Părintele Mihai Tirrier, preotul parohiilor noastre din Montpellier şi Nîmes şi alţi bolnavi în stare gravă, pentru care cre­dincioşii s-au rugat cu fervoare, în special către Sfântul Nectarie din Egina. Îi mulţu­mim Domnului pentru aceasta, pentru că a ascultat rugăciunile robilor Săi, acordând vindecarea sau, dacă nu, cel puţin, o remisiune considerabilă a bolii.

Episcopul vicar a prezentat lista noilor parohii si a reamintit principalele hiroto­nii ale anului: preotul Mihai Antonin pen­tru parohia din Aix-en-Provence si misiu­nea din Toulouse; diaconul Ioan Bălăcianu pentru parohia din Montpellier; diaconul George Caileanu pentru misiunea din Avignon; diaconul Jean-Paul Hesse pentru misiunea de la Toulouse; diaconul Jean-Pierre Gerin pentru parohia din Grenoble; diaconul Michel Guyard, de la parohia din Clermont-Ferrand, a fost ridicat la rangul de arhidiacon. Preoţii Jean de La Rosa, Vasile Iorgulescu, Ioan Mera si Arsenie (Popa) au primit crucea mitropolitană.

Un eveniment marcant a fost sfinţirea Catedralei, după lucrările care au înfrumu­seţat-o în mod extraordinar. Simultan, două dintre parohiile noastre, cea de la Paris si Toulouse, au fost private deocamdată de lo­cul de cult care le fusese pus la dispoziţie. Dar din ce în ce mai des comunităţile devin proprietarele unor capele proprii si depun eforturi mari pentru a le înfrumuseţa.

Dacă viaţa liturgică este în ansamblu re­gulată în cadrul parohiilor noastre (cu ex­cepţia Liturghiei Darurilor mai înainte sfin­ţite din timpul Postului Mare), cateheza adulţilor si a copiilor mai trebuie dezvolta­te si, în anumite cazuri, iniţiate. Mai multe parohii abia încep să organizeze o bibliote­că de împrumut. Pelerinajele (Marseille, Soulzmatt, Amiens, România, Israel, Georgia...) au un rol important în formarea constiinţei religioase. Misiunea peniten­ciarelor tinde să se extindă, ca si ajutorul so­cial (Nisa, Nantes).

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif insistă mult pe importanţa educaţiei, sem­nalând că există pericolul de a ne pierde credinciosii pe care i-am botezat si constată tot­odată lipsa eficienţei catehezei copiilor în cazul neinstruirii părinţilor şi a naşilor, sub­liniind în acelaşi timp necesitatea formării continue a preoţilor şi a diaconilor.

Adevărate instrumente de formare se arată a fi: cursurile difuzate pe apostolia. tvde Centrul Dumitru Stăniloae (mai ales pentru anumiţi clerici superiori, cateheţi.); dialogul dintre teologia ortodoxă şi ştiinţă prezentat pe site-ul www.science-et-religion.fr; realizările Departamentului cultural (Festivalul şi ciclul „Mari duhov­nici” şi „Martor”) care lucrează de acum împreună cu „Casa românească europeană”, un spaţiu franco-român pentru activi­tăţi culturale şi pastorale ale Mitropoliei; Tabăra Internaţională de Tradiţie şi Spiri­tualitate (ediţia a 9-a anul acesta) a tineri­lor Mitropoliei române (Tismana şi Neamţ); mişcările AXIOS, NEPSIS, TEOFOR (miş­care de inspiraţie cercetaşă); Centrul de pelerinaj; Centrul Sfânta Cruce;Taberele familiale.

După trecerea în revistă aproape exha­ustivă a fiecărei activităţi a Protopopiatului, fără a avea, însă, răgazul de a aprofunda via­ţa celor cinci regiuni misionare, s-a trecut la alegerea a doi noi consilieri: Pr. Adrian Iuga şi dl. Gerard Mirouse se alătură Consiliului, alături de episcopii noştri, Thomas Dinis- chiotu (vicepreşedinte), Christian Alepee (trezorier), Florina Hoza (tineret), France Pennetier (secretariat), Danielle Poinşot, Helene Sejournet, şi arhiepiscopul Marc-Antoine Costa de Beauregard (protopop). Cotizaţia parohiilor către Mitropolie rămâ­ne neschimbată: 10% din încasările anuale ale fiecărei parohii.

S-a consacrat mult timp „asociaţiei Sfântul Cosma”, care asigură episcopilor şi preoţilor noştri care nu sunt asiguraţi o aco­perire socială: toate parohiile sunt rugate să adere la această asociaţie indispensabilă.

Să-I mulţumim Domnului pentru aceas­tă minunată întâlnire frăţească! Am simţit cât de mult cei care au putut face efortul de a participa la adunare, uneori cu preţul unei călătorii lungi, sunt convinşi de misiunea Bisericii în era noastră şi mai ales de rolul comunităţii parohiale în mărturisirea cre­dinţei. Trebuie să se ştie, totuşi, că majori­tatea clericilor superiori şi a credincioşilor parohiilor noastre au legături în mod regu­lat cu una sau mai multe mănăstiri în Franţa sau în România. Datorită monahilor sau mo­nahiilor avem posibilitatea de a găsi noi re­surse în experienţa ortodoxă a rugăciunii şi simplităţii creştine.

Data următoarei adunări ordinare a Protopopiatului Ortodox Român din Franţa este stabilită pentru sâmbătă, 14 noiembrie 2015.

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni