Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 5 Noiembrie 2014 Ora: 15:14

Sfânta taina a hirotoniei sau a preoţiei

Taina Hirotoniei (gr. Xaporcvla, fy, heirotonia= întinderea / punerea mâinilor) sau a Preoţiei este slujba prin care bărbaţii anu­me pregătiţi, prin rugăciunea episcopului şi punerea mâinilor lui asupra candidatu­lui la preoţie, primesc puterea şi dreptul de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu, de a săvârşi Sfintele Taine şi slujbele bise­riceşti şi a conduce pe credincioşi pe ca­lea mântuirii.

Preoţia este alcătuită din trei trepte ale clerului sau ierarhiei bisericeşti: episcopi, preoţi şi diaconi, care săvârşesc cultul Legii celei Noi pe care Hristos l-a întemeiat.

Slujitorii cultului sunt învestiţi cu dreptul şi puterea harică pentru aceasta de însuşi Hristos, la Cina cea de Taină, când a întemeiat Sfânta Euharistie şi a dat Apostolilor porunca de a o săvârşi neîncetat spre pomenirea Lui: „Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea” (Lc 22, 19). Pe lângă puterea de a săvârşi jertfa euharistică, Mântuitorul dă Apostolilor Săi puterea şi harul de a ierta păcatele: „A suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt!, cărora le veţi ierta păcatele, li se vor ierta; cărora le veţi ţine, ţinute vor fi” (In 20, 23) şi dreptul de a învăţa şi a boteza: „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh...” (Mt 28, 19-20).

În zilele noastre, treptele clerului se deosebesc prin funcţiile lor liturgice şi atribuţiile administrative. Cea mai înaltă treaptă a clerului este episcopatul sau arhieria. Episcopii au primit, prin succesi­unea directă a hirotoniei, puterea de a să­vârşi toate slujbele şi lucrările sfinte ale cultului. Din punct de vedere harismatic sau sacramental, episcopii sunt egali între ei, deosebindu-se doar prin funcţiile administrative pe care le deţin (arhiepiscopi, mitropoliţi, patriarh).

Preotul, primind de la episcop hiro­tonia, poate săvârşi, în parohia sa, toate slujbele şi lucrările sfinte de cult, în afara celor care sunt rezervate exclusiv episco­pului. Preotul este, în exerciţiul funcţiei sale liturgice, slujitor al lui Dumnezeu şi, în acelaşi timp, un mijlocitor între Dumnezeu şi credincioşii pe care îi păs­toreşte, rugându-se atât în numele său per­sonal, cât şi al lor şi pentru ei. Având prin hirotonie harul lui Dumnezeu, el trans­mite acelora harul dumnezeiesc prin Sfintele Taine.

Diaconii sunt ajutătorii episcopilor şi ai preoţilor, fără de care nu pot sluji, căci diaconii nu sunt învestiţi cu deplinătatea slujirii celor sfinte.

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni