Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 10 Iunie 2014 Ora: 15:14

Mesaj adresat tuturor copiilor şi tinerilor din Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei cu prilejul zilei de 1 iunie

Copiii sunt dar si binecuvântare cerească pentru familiile creşti­ne, împreună-lucrătoare cu Dumnezeu – Izvorul Vieţii, la această ope­ră continuă de perpetuare a neamului ome­nesc. Tocmai de aceea, Biserica Ortodoxă Română acordă o atenţie maximă naşterii, creşterii şi educării în spiritul valorilor moral-creştine a tuturor copiilor şi tinerilor, indiferent dacă aceştia trăiesc pe teritoriul ţării sau dincolo de hotarele ei.

Mesaj adresat tuturor copiilor şi tinerilor din Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei cu prilejul zilei de 1 iunie

Aceste principii sănătoase, cu rădăcini adânci în spiritualitatea nepreţuită a po­porului român, îi vor insufla copilului şi tânărului iubirea faţă de Dumnezeu şi de oameni, credinţa statornică, nădejdea în- tr-un viitor luminos, ataşamentul cu cei aflaţi în nevoi, spiritul de dreptate, virtu­tea recunoştinţei faţă de părinţii care l-au născut şi l-au crescut, fidelitate faţă de va­lorile şi tradiţiile neamului din care ne tra­gem obârşia, sentimentul de mulţumire îndreptat către binefăcătorii săi, cultul pen­tru munca cinstită, preţuirea sfinţeniei vie­ţii şi a valorii eterne a fiinţei umane. Împodobindu-şi personalitatea cu aceste adevărate repere sacre, receptate prin in­termediul FAMILIEI, al BISERICII şi al ŞCOLII, fiii naţiunii noastre se vor de­săvârşi în viaţă şi în credinţă, cu maximă responsabilitate, înţelegându-şi pe deplin menirea lor pe acest pământ.

Şi în Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei activează cu multe roade nenumărate Şcoli Parohiale sau funcţionează diferite programe educative ce poartă pecetea Bisericii, frecventate de mulţi copii şi tineri şi susţinute de preoţii pa­rohi, doamnele preotese, pedagogi voluntari sau alte persoane inimoase care se dăruiesc dezintere­sat în aceste proiecte nobile.

Menţionăm de asemenea înfiinţarea la nivelul Centrului Eparhial a Departamentului pentru Tineret, cu programe catehetice bine gândite şi structurate, ce pot contribui din plin la modelarea şi formarea persoanei umane, prin implicarea res­ponsabilă în viaţa societăţii în care trăim. Proiectele se adresează tuturor copiilor şi tinerilor din epar­hia noastră, cu speranţa de a le deschide calea spre valorile credinţei şi moralei creştine.

Suntem conştienţi de faptul că cea mai mare investiţie este în actul de formare a caracteru­lui uman, de aceea, în această zi aleasă, gândurile noastre since­re se îndreaptă către toţi copiii şi tinerii, dar nu uităm nici pe părinţii trupeşti şi sufleteşti, pe bunicii, dascălii, educatorii şi pe­dagogii care se ostenesc cu timp şi fără de timp la instruirea lor. Chiar dacă trăim în Diaspora, doar împreună, uniţi în cuvânt şi faptă, putem intensifica efor­turile noastre spre creionarea unei conştiinţe creştine şi româ­neşti a tinerelor noastre vlăsta­re, ca un fundament solid împo­triva efectelor negative ale crizei morale şi materiale ce o traver­săm.

Şi fiindcă elevii noştri sunt în febra examenelor de sfârşit de an şcolar, le dorim multă pute­re de muncă, înţelepciune şi spor duhovnicesc, rugând pe Milostivul Dumnezeu „să-i lu­mineze ca să înveţe cele bineplăcute Lui şi să-i umple de cunoş­tinţa adevărului”

Cu preţuire părintească, al vostru voitor de bine,

† TIMOTEI, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

Mesaj adresat tuturor copiilor şi tinerilor din Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei cu prilejul zilei de 1 iunie

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni