Duminica migranţilor români în Protopopiatul Sicilia

publicat in Din viaţa parohiilor pe 14 Septembrie 2013, 13:43

Urmând iniţiativa Patriarhiei Româ­ne, duminică, 18 august 2013, cu binecuvântarea Preasfinţitului Pă­rinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, Protopopiatul Sicilia a săr­bătorit Duminica migranţilor români. Credin­cioşii, împreună cu preoţii, au prăznuit aceas­tă zi în comuniune frăţească. https://apostolia.eu/index.php/hookup-wants-to-date/ | https://apostolia.eu/index.php/is-peyton-coffee-dating-anybody/ | dendrochronology dating

Încă de dimineaţă, ei au trăit minunea în­mulţirii pâinii duhovniceşti în fiecare parohie prin săvârşirea Sfintei Liturghii, pentru ca după-amiază să se întâlnească cu toţii în sânul na­turii, în Parcul Natural Ronza, Provincia Enna.

Acesta a fost un moment de evadare, dar şi oplăcută ocazie de socializare şi bucurie, prin cântecele care i-au animat pe toţi cei prezenţi, copii, adolescenţi şi adulţi laolaltă. Agapa fră­ţească şi eliberarea de orice fel de prejudecăţi sau bariere formale sunt doar câteva motive pentru atmosfera veselă şi optimistă care s-a creat şi de care s-au bucurat toţi participanţii. Ca părtaşi ai Trupului lui Hristos, fiecare s-a dovedit a fi un membru activ prin prezenţă şi atenţie faţă de semeni. „Căci precum trupul unul este, şi are mădulare multe, iar toate mă­dularele trupului, multe fiind, sunt un trup", aşa şi noi am slujit pentru Hristos. „Pentru că într-un Duh ne-am botezat noi toţi, ca să fim un singur trup (...) Căci şi trupul nu este un mă­dular, ci multe" (I Cor. 12, 12-14).

Într-adevăr, pentru noi, comuniunea aceasta a fost izvor de bucurie duhovniceas­că şi de simţire românească, prilej de întărită trezvie şi de conştientizare a importanţei co­muniunii în Duh şi Adevăr.

pr. Petru Bogdan Voicu-Messina