Hramul bisericii „Sfântul Macarie cel Mare”, Leeds, Anglia

publicat in Din viaţa parohiilor pe 10 Martie 2013, 14:26

În zilele de 19 şi 20 ianuarie 2013, parohia „Sfântul Macarie cel Mare” din Leeds şi-a sărbătorit Ocrotitorul. Praznicul hramului a început cu slujba Vecerniei unită cu Litia, oficiate în biserica românească din Leeds de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. După slujbă, în cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif a punctat, în cheie catehetică, originea, semnificaţia şi evoluţia Litiei în cultul ortodox. Seara s-a încheiat cu o agapă frăţească servită în clădirea anexă. dating app glasgow | vh1 dating shows 2000s | ds dating website

A doua zi, duminică, hramul a continuat cu Utrenia şi Sfânta Liturghie arhierească, la slujbe participând atât clerici de la parohiile româneşti din Birmingham, Bristol, Glasgow, Newcastle upon Tyne, Northampton, Nottingham, Oxford şi Preston, cât şi preoţi din România, precum şi un număr însemnat de credincioşi români, englezi şi francezi convertiţi la Ortodoxie. A fost prima Liturghie Arhierească săvârşită de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif în biserica achiziţionată de comunitatea românească din zonă şi prima hirotonie săvârşită în acest lăcaş, părintele diacon Andreas Andreopoulos primind aici taina preoţiei pe seama viitoarei misiuni ortodoxe din Winchester.

Înainte de momentul hirotoniei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif a reamintit – atât celui chemat la preoţie, cât şi nouă, clericilor prezenţi – că se cade să-i învăţăm pe alţii mai mult din experienţa personală decât din cunoştinţe teoretice, pentru a nu transforma credinţa într-o ideologie sau morală, finalitatea slujirii sacerdotale fiind hrănirea poporului lui Dumnezeu cu Hrana Euharistică: „Fiind profesor de teologie1, părintele Andreas îi învaţă pe oameni despre Dumnezeu, atât cât înţelepciunea omenească poate înţelege şi cuprinde. Însă de azi încolo părintele Andreas urmează să-i hrănească pe oameni nu doar cu cuvântul înţelepciunii omeneşti, ci şi cu Hrana pe care o va ţine în mâini şi o va da credincioşilor”, a subliniat ierarhul nostru. L-a îndemnat apoi pe părintele Andreas să se întoarcă la cuvintele Sfântului Ioan Hrisostom despre preoţie, cuvinte în care acesta ne avertizează că nici măcar îngerii nu s-au ridicat la această demnitate la care Hristos l-a chemat pe om, şi anume slujirea preoţească. „Primeşte acest Odor şi-L păstrează pe el până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, când are să-L ceară de la tine”2, au fost cuvintele cu care Înaltpreasfinţitul şi-a încheiat cuvântul despre hirotonie. A urmat apoi hirotonia propriu-zisă, pentru mulţi dintre cei prezenţi aceasta fiind prima slujbă de acest fel la care au participat.

Pe lângă hirotonia părintelui Andreas, am avut şi două hirotesii de ipodiacon, atât Răzvan, cât şi Bogdan – membri activi şi ostenitori în slujirea noastră la Leeds – primind hirotesia prin mâinile Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif.

Prezent la evenimentul de la Leeds, Excelenţa Sa domnul Ambasador Ion Jinga a adresat un mesaj comunităţii româneşti de aici, amintindu-ne cu acest prilej de cele două evenimente care marchează luna ianuarie a fiecărui an: Ziua Culturii Naţionale3 (15 ianuarie) şi Unirea Principatelor Române (24 ianuarie). Excelenţa Sa ne-a reamintit faptul că Mihai Eminescu, care a studiat în străinătate, la Viena şi Berlin, este un bun exemplu pentru cei care trăiesc în afara graniţelor ţării: după studii, poetul nostru naţional s-a întors în ţară, pentru a pune umărul la zidirea culturii româneşti. „Istoria e cea dintâi carte a unei naţii”, ne-a mai amintit, în încheiere, domnul Ambasador, citându-l pe marele Bălcescu.

Manifestările legate de hramul nostru s-au încheiat cu o serbare organizată de către Şcoala Parohială. Copiii, sub îndrumarea coordonatorilor şi cu implicarea părinţilor, au reuşit să pună în scenă piesa Moş Ion Roată şi Unirea. Piesa a fost jucată cu măiestrie de către copii, o parte din ei vădind un real talent actoricesc! După o zi aşa de plină a urmat şi îndătinata agapă, unde cu toţii ne-am bucurat de tradiţionala masă românească, pregătită cu multă râvnă, osteneală şi dăruire de către membrii parohiei noastre.

După masa de hram, membrii Fundaţiei „Saint Makarios the Great”, proprietarul legal al bisericii şi clădirii anexe, i-au prezentat Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif stadiul lucrărilor de reconfigurare propuse pentru interior. Astfel, elementele care definesc vizibil spaţiul de cult ortodox – iconostasul şi icoanele – se află deja în faza de execuţie, iconostasul urmând a fi instalat până la Sfintele Paşti. De asemenea, în vederea reconfigurării interiorului s-a primit un acord de principiu de la Primăria din Leeds – Departamentul Clădiri de Patrimoniu.

După aproape 15 luni de la intrarea în posesie, înţelegem din ce în ce mai mult că administrarea unei biserici aflată în proprietatea comunităţii nu este deloc uşoară: cere timp, resurse umane şi materiale şi abilităţi speciale. Ne rugăm însă Domnului ca pentru rugăciunile plăcutului Său, Sfântul Macarie, şi ale tuturor Sfinţilor care au odrăslit şi s-au nevoit aici pe vremea când Biserica era Una şi Nedespărţită, să izbutim să dăm frumuseţea care se cuvine acestui lăcaş unde Dumnezeul nostru să fie închinat şi slăvit după predania Apostolilor, nădăjduind ca Indictionul acestui an să găsească biserica noastră în veşmânt nou!

Pr. Constantin Popescu, Leeds, Anglia

Note:

1. Autor al mai multor cărţi de teologie ortodoxă, părintele Andreas, specialist în teologia icoanei, este lector la Universitatea din Winchester, Anglia.

2. Aluzie de factură liturgică legată de momentul în care, după sfinţirea Darurilor, noului hirotonit i se încredinţează Sfântul Trup.

3. La 15 ianuarie 1850 s-a născut la Botoşani Mihai Eminescu.