Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
24 Octombrie 2016

Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din toată lumea

În zilele de 1-4 septembrie 2016 a avut loc, la Bucureşti, Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din toată lumea, la care au participat peste 2000 de de­legaţi ai organizaţiilor ortodoxe de tineret şi ai parohiilor din Patriarhia Română, precum şi delegaţi ai celorlalte Biserici Ortodoxe, alături de peste 500 de voluntari din Bucureşti, care au organizat în detaliu fiecare moment din programul celor patru zile. Întâlnirea a însemnat participarea comună la slujbe, discuţii pe grupe în legătură cu rolul tinerilor în Biserică, vizite la muzee, o conferinţă duhovnicească şi dobândirea de noi prieteni.

Tineri din toate eparhiile româneşti din diaspora au participat la aceas­tă întâlnire. În cuvântul de deschi­dere din seara de 1 septembrie, Preaferi­citul Părinte Daniel a salutat pe cei prezenţi, spunând că tineretul reprezintă prezentul şi viitorul Bisericii, speranţa unei societăţi sănătoase într-o lume din ce în ce mai depărtată de viaţa... Citeste articolul

3 Septembrie 2016

Sfântul Ioan Maximovici, 50 de ani de la adormirea întru Domnul

Acum 50 de ani, în ziua de 2 iulie 1966, trecea la viaţa veşnică, în oraşul Seattle, părintele nostru între sfinţi Ioan Maximovici, Arhiepiscop de Shanghai, Paris şi San Francisco. Anul acesta, iată, Biserica Rusă şi întreaga Bi­serică a lui Hristos au prăznuit 50 de ani de la adormirea întru Domnul a fericitu­lui ierarh.

La catedrala nouă din San Francisco, aflată sub omoforul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, bucuria acestui praznic a început de joi, 30 iunie, când, după săvârşirea acatistului sfântului dinaintea raclei cu cinstitele sale moaşte aşezată în mijlocul catedralei, a început simpozio­nul „Sfântul Ioan – o moştenire vie”, care a fost deschis cu... Citeste articolul

1 Iulie 2016

Revista Apostolia, mijloc de pastorație și misiune

Cuvântul apostol provine din cuvântul grec αποστολος, care înseamnă „sol” sau „trimis" În sens creştin, cu­vântul apostolse referă la cei 12 ucenici ai Domnu­lui nostru Iisus Hristos care au propovă­duit în toată lumea Evanghelia Mântuito­rului. Apostoli au fost numiţi şi alţi ucenici ai Domnului sau chiar unii dintre uceni­cii apostolilor, aceştia fiind cunoscuţi în tradiţia Bisericii ca „cei Şaptezeci de Apos­toli” deşi numărul lor a ajuns să depăşească numărul de şaptezeci. Biserica a dat şi al­tor sfinţi, datorită lucrării lor însemnate de zidire a Bisericii, apelativul de „egali cu apostolii” sau „ întocmai cu apostolii”. Prin­tre aceştia se numără: Sfinţii Împăraţi Con­stantin şi Elena, Sfânta Mare Muceniţă Tecla, Sfânta Maria Magdalena.  

Din cele amintite mai sus vedem că misiunea de a propovădui şi de a face cunoscută Evanghelia Mântuitorului nos­tru Iisus Hristos nu a fost rezervată în ex­clusivitate celor 12 Apostoli, ci toţi creştinii, ca ucenici ai Domnului, suntem chemaţi să-L mărturisim pe Hristos Cel mort şi înviat, făcând în acest fel lucrare de apostol. Mitropolia noastră, a Europei... Citeste articolul

1 Iulie 2016

Apostolatul Apostoliei la ceas aniversar

A face „apostolat" este o bi­necuvântare pentru ori­ce creştin. Dar aşa cum a fost şi cu Apostolii Domnului înşişi, există mai multe feluri de apos­tolat... Au fost „cei doisprezece" chemaţi direct de Domnul la a urma Lui, la a împărtăşi cu El „toate ale Sale", până la „paharul pe care Îl va bea şi botezul cu care se va boteza", şi la a fi „martorii Lui”; au fost apoi „cei şaptezeci” ce au fost „trimişi” şi au propovăduit, la rândul lor, Împărăţia Cerurilor.

În zilele noastre, continuatorii apos­tolatului în Biserică sunt episcopii şi „trimişii” lor în mijlocul poporului, preoţii. Aceştia au „datoria” de a propovădui Evan­ghelia Împărăţiei lui Dumnezeu, pentru a împlini, pe perioada de timp a slujirii lor, porunca dată de Domnul Apostolilor Lui, înainte de Înălţare: mergând,... Citeste articolul

20 Martie 2016

Adunarea Generală a Protopiatului Franței, 6 februarie 2016

În fiecare an, întâmpinăm cu puţină tea­mă data adunării generale a Protopo­piatului Ortodox Român din Franţa, gândindu-ne că va fi greu de organizat şi de gestionat; şi de fiecare dată, prin harul lui Dumnezeu şi rugăciunile sfinţilor, totul merge bine şi într-o atmosferă generală plă­cută şi frăţească. De bună seamă, acoperă­mântul Puterilor netrupeşti vineri seara, la adunarea clerului de la Catedrală, şi cel al sfintelor Parascheva şi Genoveva sâmbătă, în frumoasa noastră parohie de la Saint-Sulpice, au contribuit mult la uşurinţa cu care s-au desfăşurat toate. Uşurinţa este semn al harului. Ar trebui să-i pomenim şi pe toţi cei care, alături de Mitropolitul nostru şi de Episcopul vicar, au dat ce au avut mai bun pentru ca această adunare statutară să fie mulţumitoare pentru toţi – şi mai ales pe France Pennetier, secretarul nostru ofi­cial. Adevărata viaţă izvorăşte din darul de sine din iubire pentru ceilalţi. Din partea tuturor, le mulţumim aici pentru devota­mentul, amabilitatea, şi adesea pentru plă­cutul simţ al umorului. Biserica, şi orice în­trunire eclezială, trebuie să fie locuri în care ne simţim bine împreună, ca fraţii, după cuvântul sfântului proroc şi psalmist David: „Bine este să fie fraţii împreună” (Ps. 132, 1). Şi ierarhii noştri, care sunt părinţii noştri întru Domnul, se poartă în mijlocul nostru ca nişte fraţi.

În cursul adunării clerului şi a adunării Protopopiatului, am observat personal o adevărată libertate a cuvântului. Ierarhii noştri o favorizează mereu. Fiecare poate să intervină – chiar şi mai îndelung, une­ori! – pentru zidirea fraţilor. Mai mulţi sunt cei care aduc o mărturie cu adevărat inte­resantă pornind de la propria lor experienţă. Unul dintre avantajele... Citeste articolul

5 Iulie 2015

Impresii de la Festival…

Întâlnirea noastră a românilor din ţară cu românii din străinătate este o întâl­nire mult mai sinceră, mai adevărată căci ne deschidem sufletul unul altu­ia mai uşor. Există ceva care ne leagă atât pe noi, cei care suntem în vizită, cât şi pe cei care trăiesc de nişte ani pe alte meleaguri, e de fapt locul unde ne-am născut şi spre care tragem din instinct.

Ne-a impresionat o doamnă care plân­gea de fericire, care ne povestea că a reuşit să-şi convingă copiii şi soţul să se întoarcă în România. Da, este locul ăsta care se chea­mă - România, locul în care ne-am născut, şi care ne atrage şi ne uneşte, e locul în care ne-a vrut Dumnezeu! La concertul domnului Gheorghe Zamfir ne-au impresionat... Citeste articolul

5 Iulie 2015

Anul acesta, la Bruxelles, „De dragul frumosului”

După ce patru ediţii ale Festiva­lului „De dragul frumosului” au fost organizate integral la Paris şi în apropiere, la Limours, sediul Mitropoliei, iat-o pe cea de-a cincea cuprinzând în bună parte şi Bruxelles-ul, în dorinţa de a se integra în fiecare an o altă ţară în care diaspora românească este nu­meroasă şi dornică de cultură adevărată. Din seara zilei de 15 mai până în seara celei de 17 mai au avut loc în capitala Belgiei, sediu al Uniunii Europene, o serie de manifestări cultural-teologice puse sub semnul împle­tirii cultului şi culturii, a liturgicului şi artis­ticului în jurul frumuseţii, a acelei Frumu­seţi care, după profeţia lui Feodor Dostoievski, va mântui lumea.

Festivalul a beneficiat şi de data aceasta de prezenţa unor personalităţi ale vieţii cul­turale româneşti, unele dintre ele chiar de renume, nume sonore, capete de afiş,altele mai tainice, mai puţin vizibile, dar nu mai puţin substanţiale, precum şi de participarea câtorva invitaţi străini. Au fost conferenţiari şi artişti mai mult sau mai puţin ataşaţi unei continuităţi... Citeste articolul

10 Decembrie 2014

Două seminarii ale Maicii Rafaela, Paris – Limours, 24-28 octombrie 2014

Seminariile maicilor de la Iaşi sunt departe de a fi anoste sau anodine. Sunt vii. Răscolitor de vii. Te scot din amorţeala obişnuinţei cu mizeria dinlăuntru, îţi trag preşul de sub picioare şi uneori te bagă în criză, de unde alegi în ce fel vrei să ieşi: fie îndesând, comod şi stângaci, mizeria înapoi sub preş, fie asumând efortul (şi mai ales riscul!) de a o mătura pentru totdeauna afară. Riscul vindecării. Fiindcă bucuria, fericirea, pacea, pen­tru eulînvăţat să se hrănească din nelinişti, sunt „foarte periculoase”, dă din cap, zâmbind cu înţeles, Maica Rafaela.

I.  DESPRE ÎNTOARCEREA SPRE SINE După şocul unui prim seminar, acum vreo doi ani, am continuat să mă duc, târâindu-mă lăuntric, împotrivindu-mă, celulă cu celulă, pe cât eram de însetată în căutarea mea tenace şi rebelă de repere altfel.Şi altfelle-am aflat. Sub forma unor „aha!”-uri, după cum le numeş­te Maica Siluana, ale cunoaşterii de... Citeste articolul

Festivalul „Din dragoste pentru Frumos”, ediția a IV-a, 2014
3 August 2014

Festivalul „Din dragoste pentru Frumos”, ediția a IV-a, 2014

Festivalul patronat spiritual de Mitropo­lia românească de la Paris s-a plasat ma­nifest sub un primat al frumosului, ex­primat într-un motto desprins din cuvintele scriitorului român Paul Barbăneagră, un au­tentic credo artistic şi o pledoarie pentru o es­tetică a adevărului creştin: „Frumosul este cale regală sau imperială către Dumnezeu. Frumo­sul merită să fie respectat, să fie considerat ca însuşire supremă a naturii, a firii (...), dacă prin el ne apropiem de Dumnezeu”.

În perioada 29 mai - 1 iunie a avut loc la Paris cea de-a IV-a ediţie a Festivalului de artă, cultură şi teologie „Din dragoste pentru Fru­mos”, un eveniment organizat de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale, prin Departamentul Cultural, în colaborare cu Ambasada României la Paris, Institutul Cultural Român şi Casa Româneas­că... Citeste articolul

O expoziţie mărturisitoare
2 August 2014

O expoziţie mărturisitoare

Precum mărgelele pe fir, frumos se în­şiră ediţiile festivalului „Din dragoste pentru Frumos”, iniţiat de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale. Anul acesta a fost a patra neste­mată, dedicată temei generice stabilite de Pa­triarhia noastră, un an închinat Sfintei Euha­ristii (cu o notă mai apăsată în festival asupra jertfei prealabile de multe feluri pe care o pre­supune aceasta) şi Martirilor Brâncoveni.

Din binecuvântate pricini, dar şi cu mult regret, n-am putut participa decât la cea de-a doua zi a manifestărilor, când am prezentat binecredincioasei şi distinsei asistenţe o comu­nicare în legătură cu prezenţa Sfinţilor Brâncoveni în imnografia lui Ioan Alexandru, dar făcând în prealabil şi unele referinţe la mis­tica Împărtăşaniei. Numeroase... Citeste articolul

Congresul Mitropoliei, Madrid, 12-15 Iunie 2014
5 Iulie 2014

Congresul Mitropoliei, Madrid, 12-15 Iunie 2014

EVENIMENTUL La fiecare doi ani, în conformitate cu statutul său, Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale ţine un congres general. De fiecare dată, aceas­tă întâlnire are loc într-o altă dioceză a Mitropoliei: în Franţa, la invitaţia Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale; acum doi ani, la Roma, în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei; anul acesta, era rândul Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei să organizeze întâlnirea. Locul ales de către episcopul Timotei şi consilierii săi este un vast ansamblu arhitectural de concepţie monastică aflat în apro­piere de magnificul palat al Escurialului, deci nu departe de Madrid. Un imens parc înconjoară această construcţie şi, în apropiere, se găseşte Bazilica Împăcării, loc de re­găsire pentru toţi spaniolii.

PARTICIPANŢII Ceva mai mult de două sute de persoane au participat la acest Congres: delegaţii clerici şi mireni ai parohiilor din fiecare eparhie, numeroşi preoţi şi diaconi ai diocezei Spaniei şi Portugaliei, ca şi alţi membri ai diferitelor mănăstiri şi parohii din Mitropolie. Întâlnirea a fost deschisă tuturor. Cei cinci episcopi care compun Sinodul mitropoli­tan au fost tot timpul... Citeste articolul

4 Decembrie 2013

Festivalul Internaţional „George Enescu", 1-28 septembrie 2013

Între 1 şi 28 septembrie 2013 a avut loc la Bucureşti Festivalul Internaţional George Enescu. A fost o lună de concerte de exce­lenţă, cu solişti şi orchestre de primă mărime şi importanţă în lumea muzicală internaţională.

Concertul inaugural al festivalului a fost sus­ţinut de către Staatskapelle din Berlin, al cărei dirijor este celebrul pianist Daniel Barenboim. În program, Rapsodia nr. 2de G. Enescu şi Concertul pentru pian nr. 4de L. v. Beethoven, so­list fiind Radu Lupu, precum şi Simfonia nr. 2 de Edward Elgar. Un program pentru toate catego­riile de public, varietatea stilistică oglindindu-se în... Citeste articolul

9 Noiembrie 2013

Congresul Internaţional consacrat părintelui Dumitru Stăniloae

Bucureşti, 2-5 octombrie 2013 Cu prilejul aniversării a 110 de ani de la naşterea sa şi a comemorării a 20 de ani de la adormirea sa întru Domnul, Părintele Dumitru Stăniloae de fericită amintire a fost cinstit prin lucrările Congresului Teologic Internaţional organizat la Bucureşti de către Patriarhia Română, cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Daniel. Între 2 şi 5 octom­brie 2013 a avut loc un lanţ de momente festive, mai întâi la Palatul Patriarhiei, apoi la cimiti­rul mănăstirii Cernica.

Participanţii, veniţi din mai multe ţări – Franţa (doi invitaţi de la Centrul Ortodox de Studii şi Cercetări „Dumitru Stăniloae" de la Paris, printre care şi decanul acestuia, părintele Jean Boboc), Belgia, Elveţia, Grecia, Rusia, Germania şi Statele Unite (reprezentate mai cu seamă de către episcopul sârb Mitrofan) –, s-au bucurat de o primire călduroasă la Centrul Social... Citeste articolul

12 Iulie 2013

Festivalul „Din dragoste pentru frumos” de la Paris

Sau despre bucuria de a întâlni si români onorabili în Franţa si de a împărtăşi Sfintele Taine în limba în care ai învăţat să te rogi, să plângi, să speri şi chiar să mori...

În perioada 16-21 mai, la Paris s-a desfă­şurat cea de-a III-a ediţie a Festivalului „Din dragoste pentru Frumos” („Pour l'amour de la Beaute”) – organizat, cu binecu­vântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropo­lit Iosif, de către Mitropolia Ortodoxă Româ­nă a Europei Occidentale şi Meridionale (MOREOM), în parteneriat cu ICR... Citeste articolul

În 2013, Patriarhia Română omagiază două dintre cele mai importante personalităţi ale istoriei creştinismului: pe Sfântul Împărat Constantin cel Mare şi pe mama sa, Elena. Sfântul Sinod al Bisericii Or­todoxe Române a rânduit să aniverseze la ni­velul întregii Patriarhii împlinirea a 1.700 de ani de la Edictul de toleranţă religioasă de la Milano.... Citeste articolul

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni