7 Iunie 2015

Fiul

Un om bogat, pasionat de artă, avea în colecţia lui opere ale tuturor marilor maeştri, renascentişti, clasici şi mo­derni, din toate şcolile şi curentele ar­tistice. Deseori stătea împreună cu unicul său fiu admirând minunatele piese din colecţia lor. Dar a izbucnit războiul, iar fiul a fost în­rolat şi trimis la luptă. El a dat dovadă de mult curaj şi a murit la... Citeste articolul

DEMONSTRAŢIE LOGICA PENTRU EXISTENŢA LUI DUMNEZEU Un învăţat francez din secolul al XVII-lea, ma­tematician si fizician, Blaise Pascal, spunea că cea mai simplă logică ne îndreaptă spre cre­dinţă, ca fiind mai folositoare pentru destinul nostru vesnic decât necredinţa. Iată ce susţi­nea el: Dacă nu există Dumnezeu si cred, nu mi se va întâmpla nimic.... Citeste articolul

10 Aprilie 2015

Măiestria creionului

Un copil îşi privea bunicul scriind o scri­soare. La un moment dat îl întrebă: – Bunicule, ce scrii acolo? Scrii o po­veste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poa­te e o poveste despre mine... Bunicul se opri din scris, zâmbi şi-i spu­se nepotului: – E adevărat, scriu despre ti ne. Dar mai important decât cuvintele este... Citeste articolul

8 Martie 2015

Lumina ochilor

Odată, printr-o întâmplare nefericită, o fată a rămas fără vedere, iar şocul trăit a îndepărtat-o de tot ceea ce ştia şi iubea înainte, transformând-o într-o singuratică. Doar mama îi rămăsese alături, încercând să o mângâie şi să-i dea speranţă. De multe ori fata spunea: – Tot ce-mi doresc mai mult pe lumea asta e să pot... Citeste articolul

10 Ianuarie 2015

Cutia cu iubire

Povestea spune că a fost odată un om care şi-a pe­depsit fetiţa în vârstă de 6 ani pentru că a risipit o hârtie de îm­pachetat foarte scumpă. Omul stă­tea rău cu banii şi a devenit şi mai su­părat când a văzut că fetiţa a folosit hârtia respectivă ca să decoreze o cu­tie.

Nu peste mult timp, fiind ziua ta­tălui, fetiţa i-a adus acestuia exact cutia pe care o împodobise anterior, spunându-i: – Acesta este cadoul meu pen­tru tine, tăticule! Tatăl a fost ruşinat de reacţia lui furioasă din zilele de dinainte, dar supărarea lui s-a arătat din nou când a văzut că, de fapt, cutia era goală. El i-a spus atunci fetiței pe un ton... Citeste articolul

8 Decembrie 2014

Frizerul cel necredincios

Odată un bărbat a mers la frizerie pentru a se tunde şi a se bărbieri. De îndată ce frizerul a început să lucreze, a început şi discuţia dintre cei doi. Au discutat despre foarte multe lu­cruri, după care au atins şi subiectul reli­giei şi al lui Dumnezeu. Frizerul îndată a spus: – Nu cred că există Dumnezeu. – De ce? l-a întrebat clientul.... Citeste articolul

11 Noiembrie 2014

Gura lumii

Se povesteşte într-o carte veche despre un tată şi fiul său că se duceau la târg cu un asin să-l vândă. Tatăl şi fiul mergeau pe jos, pe lângă animal. – Ce oameni fără căpătâi! ziseră unii trecători, îşi rup încălţămintea ca să cruţe măgarul. Atunci tatăl încălecă pe asin şi merse mai departe. – Ce tată fără pic de... Citeste articolul

9 Octombrie 2014

Calea smereniei

Odată, avva Dorotei a avut o discu-ţie despre smerenie cu un vestit ce-tăţean al orașului Gaza. Acela s-a mirat foarte mult când a auzit că, pe măsură ce te apropii de Dumnezeu, tot mai păcătos te vezi. Atunci avva l-a întrebat: – Cinstite domnule, spune-mi drept, cine te consideri în orașul tău?Acela i-a răspuns:– Mă consider mare și cel dintâi din oraș.– Dacă... Citeste articolul

10 Septembrie 2014

Zidurile din suflete

Într-un sat aflat la o răscruce de drumuri, un ţăran a descoperit o comoară. Săpa în curte când, la un moment dat, a găsit cateva pungi mari, pline cu galbeni. Ţăranul acesta era vă­duv şi nu avea copii. Banii erau foarte mulţi, iar el i-a dat primarului, ca să îi împartă cu ceilalţi oameni din sat.

Satul cu oameni modeşti se transfor­mase într-un sat cu oameni bogaţi. Ca să îşi cheltuiască banii, ei au început să cumpere tot felul de lucruri, şi multe dintre ele nici măcar nu le trebuiau. Cel mai lacom dintre ei era primarul. Se dusese vorba că, în loc să împartă comoara în părţi egale fiecărei gospodă­rii, el îşi păstrase mult mai mult... Citeste articolul

22 Iulie 2014

Harnicul și leneșul

Într-o dimineață, un băiat s-a dus la buni-cul său și l-a întrebat: – Bunicule, mereu spui că trebuie să fu-gim de păcate, dar cum să mă feresc eu de ispite? – Ei, nepoate, ia spune-mi tu mie, dacă un om ar vrea să vâneze o pasăre și ar vedea chiar deasupra sa una zburând, iar ceva mai încolo, o alta stând pe creanga unui pom, în care dintre ele... Citeste articolul

Mesaj adresat tuturor copiilor şi tinerilor din Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei cu prilejul zilei de 1 iunie
10 Iunie 2014

Mesaj adresat tuturor copiilor şi tinerilor din Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei cu prilejul zilei de 1 iunie

Copiii sunt dar si binecuvântare cerească pentru familiile creşti­ne, împreună-lucrătoare cu Dumnezeu – Izvorul Vieţii, la această ope­ră continuă de perpetuare a neamului ome­nesc. Tocmai de aceea, Biserica Ortodoxă Română acordă o atenţie maximă naşterii, creşterii şi educării în spiritul valorilor moral-creştine a tuturor copiilor şi tinerilor, indiferent dacă aceştia trăiesc pe teritoriul ţării sau dincolo de hotarele ei.

Aceste principii sănătoase, cu rădăcini adânci în spiritualitatea nepreţuită a po­porului român, îi vor insufla copilului şi tânărului iubirea faţă de Dumnezeu şi de oameni, credinţa statornică, nădejdea în- tr-un viitor luminos, ataşamentul cu cei aflaţi în nevoi, spiritul de dreptate, virtu­tea recunoştinţei faţă de părinţii care l-au născut... Citeste articolul

9 Iunie 2014

Hoțul de vieți

– Scoală-te, Iuliu, e vremea să mer­gem la biserică, spuseră părinţii. – Nu pot să mă scol, sunt obosit. – Scoală-te, că mai e puţin şi începe slujba. – Nu am fost şi ieri? Ce, dacă ar fi ţi­nut Crăciunul o săptămână, trebuia să merg zilnic la biserică? Nu mai merg, duceţi-vă voi. – Am spus să te scoli. Te îmbraci şi mergem,... Citeste articolul

7 Mai 2014

Cei patru ucenici

Odată, patru ucenici au vrut să se întreacă. Zis si făcut. S-au aşezat toţi într-o încăpere si au decis ca, timp de trei zile, nici unul să nu spună o vorbă, ca astfel să-şi încerce răbdarea şi puterea de concentrare. Dar, spre seară, când a început să se întunece, unul nu s-a mai putut abţine şi a zis: – Să aprindă cineva lumina! – Ce... Citeste articolul

9 Aprilie 2014

„Sfoara” cel milostiv

Într-o mănăstire din Grecia cu viaţă de sine (călugării nu slujesc cu toţii împreună toate sluj­bele, nu mănâncă împre­ună la toate mesele, ci doar în duminici şi sărbă­tori) trăia un monah că­ruia îi spuneau „Sfoara”, pentru că toţi spuneau că acesta nu dădea nimic, că era un mare zgârcit. Dar când a murit monahul acesta, la... Citeste articolul

11 Martie 2014

Steluța de mare

O  teribilă furtună se abătu asupra mării. Vântul sufla îngheţat, brăzdând apa şi înălţând-o în valuri uriaşe, care se repezeau spre mal, lovindu-l cu putere şi pro­ducând curenţi ce pătrundeau în adânc ca plugurile de oţel şi smulgeau din loc vieţuitoarele marine, crustaceele şi moluştele, purtându-le la zeci de metri de ţărm.... Citeste articolul

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni