În tradiţia liturgică orientală, Închinarea Magilor face parte din sărbătoarea Naşterii Domnului1 (pericopa este aceeaşi cu cea de la liturghia din noaptea de Crăciun), pentru că Răsăritul are o privire sintetică şi atemporală asupra Tainelor (în analogie cu icoanele). Pe când în Apus este o sărbătoare cu totul diferită de Crăciun, numită Epifania1 şi sărbătorită pe 6... Citeste articolul

BOGATUL NESĂBUIT
1 Noiembrie 2011

BOGATUL NESĂBUIT

(duminica a douăzeci şi şasea după Rusalii – Luca 12, 16‑21)

Această pildă nu se găseşte decât la Sfântul Luca, a cărui Evanghelie este, după Tradiţie, Evanghelia lui Pavel, căci Sfântul Luca a fost multă vreme colaboratorul şi scribul Sfântului Pavel1. Dar pericopa2 nu este bine aleasă, aşa cum adesea se întâmplă în lecţionarul bizantin. Într‑adevăr, Domnul spune această pildă în urma unui eveniment anume, o... Citeste articolul

BOGATUL CEL NEMILOSTIV ȘI SĂRACUL LAZĂR
6 Octombrie 2011

BOGATUL CEL NEMILOSTIV ȘI SĂRACUL LAZĂR

sau VIAȚA SUFLETULUI DUPĂ MOARTE (a doua duminică după Rusalii – Luca 16, 19‑31)

Evanghelia pomenită astăzi de Biserică este de o extremă importanţă teologică şi spirituală, căci Domnul ne dă învăţătură de mare limpezime cu privire la soarta sufletului după moarte, la adevărata natură a Iadului şi la pocăinţă. Această pildă este relatată numai de către Sfântul Luca. Ne aflăm către sfârşitul misiunii pământeşti a Domnului şi este cu putinţă... Citeste articolul

CONVORBIREA CU NICODIM
10 Septembrie 2011

CONVORBIREA CU NICODIM

  Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci

Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci (14 septembrie) este de fapt sărbătoarea descoperirii adevăratei Cruci de către Sfânta Elena, maica Împăratului Constantin, în jurul anului 328, şi a înălţării ei spre închinare credincioşilor de către Sfântul Macarie de la Ierusalim1. Această sărbătoare a căpătat o importanţă deosebită în Răsărit, deoarece... Citeste articolul

SCHIMBAREA LA FAȚĂ SAU ARĂTAREA LUMINII NECREATE
10 Iulie 2011

SCHIMBAREA LA FAȚĂ SAU ARĂTAREA LUMINII NECREATE

  Această sărbătoare ar trebui să fie cea mai mare din tot anul liturgic: este sărbătoarea plinirii planului dumnezeiesc, îndumnezeirea Omului şi transfigurarea cosmosului.

Schimbarea la Faţă a lui Hristos, sărbătorită pe 6 august1, este probabil una dintre sărbătorile mari cele mai puţin cunoscute şi mai puţin respectate din tot anul liturgic. Trebuie spus că, fiind aşezată în plină vară şi în mijlocul vacanţei, este izolată (precedată de o zi de înainteprăznuire şi urmată de odovanie) şi, mai mult încă, pică în timpul unui post, cel... Citeste articolul

CRINII CÂMPULUI
1 Iunie 2011

CRINII CÂMPULUI

  Să nu ne îngrijim de viaţa pământească   (a 3‑a duminică după Cincizecime – Matei 6, 22‑34)

Timpul de după Cincizecime este cel mai lung din anul liturgic, în toate riturile. Este firesc să fie aşa din două motive. Primul ţine de bunul‑simţ: pomenirea marilor sărbători creştine, adică a evenimentelor care privesc mântuirea noastră, nu ocupă toate duminicile din an, chiar şi punând la socoteală perioadele de pregătire (posturile) şi pe cele „următoare” marilor... Citeste articolul

18 Mai 2011

VINDECAREA ORBULUI DIN NAŞTERE

A ŞASEA DUMINICĂ A PAŞTILOR(1)(IOAN 9, 1-38)

Este oarecum surprinzător să găsim această Evanghelie la sfârşitul perioadei pascale, pentru că evenimentul pe care îl istoriseşte se găseşte înaintea Patimilor Mântuitorului. Dar acest lucru e legat de pedagogia liturgică a Biseri­cii din Răsărit: primele trei duminici din pe­rioada pascală se concentrează asupra învie­rii lui Hristos, după cum este firesc, iar... Citeste articolul

FLORIILE
15 Aprilie 2011

FLORIILE

O SĂRBĂTOARE PARADOXALĂ ŞI TULBURĂTOARE (Ioan 12, 1-18; la utrenie: Matei 21, 1-17) 

De mirare această sărbătoare a Floriilor (1), care la Ierusalim şi în Biserica Ortodoxă a Galilor (2)a dat naştere unor ceremonii aparte. S-ar părea că, în sfârşit, toate se împlinesc, când de fapt totul se prăbuşeşte. Apostolii văd cu uimire şi bucurie cum nepreţuitul lor Învăţător este în fine aclamat ca Mesia în sfântul oraş, pentru ca în... Citeste articolul

TAINA IERTĂRII, UN DAR DUMNEZEIESC
1 Martie 2011

TAINA IERTĂRII, UN DAR DUMNEZEIESC

DUMINICA IERTĂRII (Matei 6, 14-21) 

   Postul, mai precis „Postul cel Mare”, care ne pregăteşte de sărbă­toarea Paștelui, este prin excelenţă vremea luptei duhovniceşti, a luptei lăuntrice, a luptei împotriva demonilor - a duhurilor celor din adâncuri - şi împotriva noastră înşine, adică împotriva rătă­cirilor firii căzute. Nu ne putem lupta întotdeauna, şi nici cu... Citeste articolul

FIUL RISIPITOR SAU ŞCOALA POCĂINŢEI
1 Decembrie 2010

FIUL RISIPITOR SAU ŞCOALA POCĂINŢEI

A doua duminică dinainte de Postul Paştilor (Luca 15, 11-32)

Atunci când auzim expresia „fiul risipitor”, ea este plăcută auzului nostru şi aproape că simţim simpatie pentru acest personaj: „cultura religioasă” ne întinde această cursă, căci edulcorează conţinutul mesajului evanghelic şi micşorează puterea acestuia. Trebuie să căutăm mereu sensul profund, eti­mologic, al vorbelor Cuvântului lui Dumnezeu, cât şi... Citeste articolul

Botezul Domnului în Iordan sau eliberarea cosmosului
1 Decembrie 2010

Botezul Domnului în Iordan sau eliberarea cosmosului

Teofania este sărbătoarea „sfântă şi luminată a Ortodocşilor” (1). Această manifestare a lui Dumnezeu în Treime are loc cu prilejul unei întâmplări surprinzătoare, uimitoare, care este Botezul lui Hristos în Iordan de către Sfântul Ioan Botezătorul. 

BOTEZUL DOMNULUI ÎN IORDAN SAU ELIBERAREA COSMOSULUI   Teofania este sărbătoarea „sfântă şi luminată a Ortodocşilor” (1). Această manifestare a lui Dumnezeu în Treime are loc cu prilejul unei întâmplări surprinzătoare, uimitoare, care este Botezul lui Hristos în Iordan de către Sfântul Ioan Botezătorul. Dacă Dumnezeiasca Treime se... Citeste articolul

Vindecarea femeii gârbove în zi de sâmbătă sau Libertatea lui Hristos (cea de-a XXVIII-a duminică după Cincizecime, Luca 13,10-17)
1 Noiembrie 2010

Vindecarea femeii gârbove în zi de sâmbătă sau Libertatea lui Hristos (cea de-a XXVIII-a duminică după Cincizecime, Luca 13,10-17)

Domnul se află acum în plin apostolat: străbate neobosit cetăţile şi satele, merge în sinagogi, spune pilde, vindecă bolnavi, alungă demoni.

Semănătorul dumnezeiesc se îngrijeşte de câmpul Său: îl pliveşte, îl afânează, trage brazde adânci în inima oamenilor şi seamănă într-însul Cuvântul lui Dumnezeu. Tot Israelul este cutremurat de prezenţa Sa care nu lasă pe nimeni indiferent. Scena, care este istorisită doar de Sf. Luca (adică de Sf. Pavel[1]) se petrece între pilda... Citeste articolul

Vindecarea femeii cu scurgerea de sânge şi vindecarea fiicei lui Iair -sau- Arătarea Energiilor dumnezeeşti necreate
1 Octombrie 2010

Vindecarea femeii cu scurgerea de sânge şi vindecarea fiicei lui Iair -sau- Arătarea Energiilor dumnezeeşti necreate

Tâlcuirea Evangheliei din Duminica a 24-a după Rusalii, Luca 8, 41-56 : Vindecarea femeii cu scurgerea de sânge şi vindecarea fiicei lui Iair

Suntem la începutul vieţii publice a Domnului: tocmai S-a întors din ţinutul Gherghesenilor unde a slobozit un îndrăcit de înfricoşata stăpânire a duhurilor rele şi Se întoarce acasă, adică la Capernaum. Mulţimea galileenilor, care se uimesc de cele ce face şi spune Domnul, Îl aşteaptă. Atunci se petrece o întâmplare surprinzătoare pentru că este... Citeste articolul

1 Septembrie 2010

Pilda semănătorului - sau - Împreună lucrarea lui Dumnezeu și a omului (Duminica a douăzeci şi una după Rusalii – Luca 8/5-15)

Domnul se află la începutul lucrării Sale pământeşti, mulţimile Îl urmează şi El le învaţă, cel mai adesea în pilde. Sf Matei şi Sf Marcu, la care mai aflăm această pildă (1), ne spun că Se află pe malul Mării Galileei, aşezat într-o barcă – simbol al Bisericii – şi că învaţă mulţimile care stau pe mal.

Pilda Semănătorului este fără pereche, nu numai prin înţelesul ei duhovnicesc, ci şi pentru că Domnul o lămureşte de îndată Apostolilor. Astfel arată tuturor creştinilor o cale, o metodă simbolică, pentru a descifra toate celelalte pilde care sunt, prin excelenţă, o arătare a cugetelor dumnezeieşti. De altfel la Sf Marcu Domnul spune Apostolilor Săi, în mare: Dacă nu pricepeţi... Citeste articolul

Vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda sau Arătarea lucrării îngerești. A patra duminică după Sfintele Paști (Ioan 5, 1-15)
1 Mai 2010

Vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda sau Arătarea lucrării îngerești. A patra duminică după Sfintele Paști (Ioan 5, 1-15)

Dacă primele trei duminici după Paști se concentrează asupra Învierii lui Hristos, după cum e firesc, ultimele trei se concentrează asupra apei (1), pentru că Biserica ne pregătește pentru Cincizecime, apa fiind unul dintre marile simboluri ale Duhului Sfânt. Minunea de astăzi este istorisită doar de Sf. Ioan.

Domnul se află la începutul vieții sale publice și „urcă la Ierusalim” pentru o sărbătoare evreiască, probabil cea a Paștelui. Când se intră în Ierusalim pe la miazănoapte, venind dinspre Galileea, calea care duce la Templu trece pe lângă o scăldătoare numită „scăldătoarea oilor” (2), care se găsește chiar la nord față de Templu, în locul numit... Citeste articolul

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni