3 Iulie 2013

Iisus mege pe apa. Fiul Omului este stapanul universului

(duminica a 9-a după Rusalii - Matei 14, 22-34)

În toate tradiţiile, timpul care urmea­ză Cincizecimii e străbătut de o înșiruire de vindecări săvârsite de Hristos (minuni) și de pilde: este o cateheză vie, care alternează „theoria” și „praxis” și care ne învaţă a deveni creștini. Întâmplarea minunată aleasă astăzi de Biserică este unică în Evanghelie și conţine o... Citeste articolul

2 Iunie 2013

Rugaciunea preoteasca

Duminica de după Înălţare (In. 17,1-13)

Înainte de a aborda exegeza acestei pe- ricope, care este cea mai grea din toată Evanghelia, din Noul Testament şi din toată Biblia, se cuvine să o situăm în contex­tul ei liturgic şi biblic. Duminica dintre Înălţare si Cincizecime primeşte în Răsărit numele surprinzător de „duminica a 7-a a Paştilor" [a 6-a duminică după Paşti]: totuşi, nu mai suntem... Citeste articolul

Botezul neamurilor
1 Mai 2013

Botezul neamurilor

Trimiterea ucenicilor la propovaduire in toata lumea (Matei 28, 16-20).

Această Evanghelie este evanghelia Botezului, atât în Răsărit, cât și în Apus. Istorisirea nu se găsește decât la Sfântul Matei1 și este chiar sfârșitul acestei Evanghelii, ceea ce poate părea ciudat. Într-adevăr, spre deosebire de ceilalţi evangheliști, care se opresc îndelung asupra Paștelui și a numeroaselor arătări ale lui Hristos înviat,... Citeste articolul

Cererea fiilor lui Zevedeu
5 Aprilie 2013

Cererea fiilor lui Zevedeu

a 5‑a Duminică din Post – Marcu 10, 32‑43

Această Evanghelie se compune din două părţi care nu au nici o legătură una cu alta: cea de‑a treia vestire a Patimilor şi cererea fiilor lui Zevedeu. Cu toate acestea, ele sunt legate cronologic, după cum o atestă două dintre Evangheliile sinoptice, Matei şi Marcu. Scena se petrece în timpul „urcării la Ierusalim”1, adică la sfârşitul misiunii pământeşti a lui Hristos, mai... Citeste articolul

Sărbătoarea Bunei Vestiri, care este vestirea făcută Mariei de Arhanghelul Gavriil a zămislirii lui Hristos în sânul ei, a fost mereu socotită de Biserica universală ca fiind a Zămislirii lui Hristos, după firea omenească, întru Fecioara Maria, prin Duhul Sfânt. De aici importanţa sa de prim ordin. Această sărbătoare nu s-a ţinut întotdeauna la 25 martie: ea a fost fixată... Citeste articolul

Orbul din Ierihon
5 Februarie 2013

Orbul din Ierihon

O pildă de luptă duhovnicească (duminica a 31‑a după Rusalii – Luca 18, 35‑43)  

Această minune este săvârşită de Hristos către sfârşitul „urcării Sale la Ierusalim”. Domnul a străbătut toată Galileea şi o mare parte din Iudeea timp de doi ani şi jumătate, aducând „Vestea cea Bună” a Împărăţiei lui Dumnezeu şi făcând numeroase minuni pentru a arăta pe deplin adevărul cuvântului Său. Spre sfârşitul misiunii Sale... Citeste articolul

Cei 14.000 de prunci ucişi de Irod sau Sfinţii Prunci nevinovaţi
15 Decembrie 2012

Cei 14.000 de prunci ucişi de Irod sau Sfinţii Prunci nevinovaţi

Primii mucenici pentru Numele lui Iisus1 (Mt. 2, 13‑23)

Uciderea de către Irod a pruncilor din Betleem, numiţi în Tradiţia occidentală „Sfinţii Prunci nevinovaţi sau Sfinţii Inocenţi”, este una dintre sărbătorile care însoţesc Crăciunul. În mod excepţional, aici cele două tradiţii liturgice, orientală şi occidentală, se regăsesc: amândouă sărbătoresc imediat după Crăciun pe casnicii şi apropiaţii Domnului Iisus,... Citeste articolul

Parabola Fecioarelor înţelepte şi a celor fără de minte (Matei 25, 1‑13)
5 Octombrie 2012

Parabola Fecioarelor înţelepte şi a celor fără de minte (Matei 25, 1‑13)

A cincea Evanghelie de la Maslu Evanghelia este în primul rând o lectură a „zilei Domnului”, duminica, dar pericopele numeroaselor duminici au fost deja comentate, iar între apariţia unui număr din Apostolia şi Evangheliile din duminicile apropiate este uneori greu de ales una dintre ele. Poate fi deci de folos să abordăm şi Evangheliile citite cu prilejul sfintelor taine. Aşa este parabola Fecioarelor înţelepte şi a celor fără minte, care este cea de‑a 5‑a Evanghelie de la slujba Sfântului Maslu1 (ungerea bolnavilor) şi care se citeşte şi la slujba sfintelor cuvioase fecioare, ca de pildă a Sfintei Genoveva de Paris2.

Parabola despre care vorbim nu este raportată decât la Sfântul Matei. Ea se situează la puţin timp după Intrarea lui Hristos în Ierusalim (Floriile) şi imediat înaintea Patimii Sale. Este un moment extrem de greu pentru Domnul, căci se luptă cu duşmănia făţişă a „cărturarilor şi fariseilor”3, asupra cărora rosteşte cele şapte „blesteme” (Mt 23, 13‑36),... Citeste articolul

Iubirea de vrăjmaşi: o purtare dumnezeiască
2 Septembrie 2012

Iubirea de vrăjmaşi: o purtare dumnezeiască

Duminica a 19‑a după Rusalii. Luca 6, 31‑36 [27‑36]

„Iubiţi pe vrăjmaşii voştri”: înainte de toate, trebuie spus limpede că această poruncă a lui Hristos este cea mai grea dintre toate şi poate părea, din multe puncte de vedere, imposibil de împlinit. Înainte de a încerca să‑i descifrăm înţelesul adânc – lucru deloc lesne – se cuvine să‑l punem în context. Această pericopă evanghelică... Citeste articolul

Nunta  din Cana sau Sfinţirea căsătoriei
10 Iulie 2012

Nunta din Cana sau Sfinţirea căsătoriei

Minunea schimbării apei în vin de către Hristos la Nunta din Cana este un întreg simbol: simbolul miracolului iubirii lui Dumnezeu pentru om, al iubirii fireşti reciproce dintre bărbat şi femeie, în Dumnezeu, şi al iubirii Omului pentru Dumnezeu.

Evanghelia Nunţii din Cana nu se citeşte niciodată duminica în ritul bizantin, dar este pericopa evanghelică a tainei căsătoriei în toate riturile orientale. Nu este folosită pentru căsătorie în riturile occidentale, însă este citită în duminica de după Botezul Domnului, într‑un moment cât se poate de potrivit. Acest eveniment este raportat numai de către... Citeste articolul

Chemarea primilor ucenici
15 Iunie 2012

Chemarea primilor ucenici

A doua duminică după Rusalii, Matei 4, 18‑23

Alegerea acestei pericope la începutul timpului de după Rusalii poate părea surprinzătoare, pentru că este vorba despre o Evanghelie cu caracter „istoric”, care se înscrie în istoria mântuirii şi ne‑am aştepta să o găsim mai degrabă între teofanii şi la începutul ciclului pascal. La prima citire, pare uşor de înţeles. Şi totuşi, aceasta nu e... Citeste articolul

Femeile mironosiţe şi bărbaţii purtători de mir care l‑au însoţit pe Hristos
5 Mai 2012

Femeile mironosiţe şi bărbaţii purtători de mir care l‑au însoţit pe Hristos

A 3‑a duminică după Paşti (Marcu 15, 42‑16, 8)  

În toate riturile, perioada pascală se împarte în două: primele două duminici sunt o prelungire a Paştilor, iar celelalte trei o pregătire pentru Cincizecime. Ritul bizantin nu este o excepţie, dar are o particularitate, care este tocmai această a doua duminică de Paşti1 (numită a 3‑a duminică după Paşti), în care pericopa face legătura între îngroparea şi... Citeste articolul

Dezlegarea copilului îndrăcit, mut şi surd: Hristos Cel care scoate demonii
13 Aprilie 2012

Dezlegarea copilului îndrăcit, mut şi surd: Hristos Cel care scoate demonii

Duminica a 4‑a din Post; Marcu 9, 17‑32  

Această Evanghelie este deosebit de bine aleasă în miezul Postului, căci este vorba despre un exorcism săvârşit de Hristos, cu prilejul căruia Domnul ne dă o învăţătură de căpătâi cu privire la demoni şi la deosebirea duhurilor. Or, orice efort ascetic dezvăluie prezenţa demonilor şi ne sileşte să ducem împotriva lor o luptă aspră, care poate fi uneori violentă.... Citeste articolul

Înfricoşata Judecată sau Ajungerea omenirii la vârsta maturităţii
2 Martie 2012

Înfricoşata Judecată sau Ajungerea omenirii la vârsta maturităţii

Cea de‑a treia duminică înaintea Postului Mare, zisă a lăsatei secului de brânză (Matei 25, 31‑46)  

Oamenii se înfricoşează numai la gândul de „judecată”, şi cu atât mai mult când e vorba de „cea de pe urmă”. Căci o judecată este o condamnare cu caracter absolut, iar experienţa pe care o avem despre acest lucru în plan omenesc este de cele mai multe ori dezastruoasă. Dar atunci când este vorba despre o judecată dumnezeiască, lucrul care îi... Citeste articolul

Zaheu sau Întâlnirea personală cu Hristos
9 Ianuarie 2012

Zaheu sau Întâlnirea personală cu Hristos

(Luca 19, 1‑10)

În tradiţia liturgică slavă, Evanghelia lui Zaheu închide întotdeauna timpul de după Rusalii. Este o tradiţie frumoasă, pentru că, după ce am străbătut lungul drum duhovnicesc al acestui timp liturgic care este al lucrării personale a creştinului împreună cu Duhul Sfânt, ajungem, am putea spune, prin această extraordinară iconomie a lui Hristos care sparge toate canoanele, la... Citeste articolul

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni