Iubirea de vrăjmaşi: o purtare dumnezeiască
2 Septembrie 2012

Iubirea de vrăjmaşi: o purtare dumnezeiască

Duminica a 19‑a după Rusalii. Luca 6, 31‑36 [27‑36]

„Iubiţi pe vrăjmaşii voştri”: înainte de toate, trebuie spus limpede că această poruncă a lui Hristos este cea mai grea dintre toate şi poate părea, din multe puncte de vedere, imposibil de împlinit. Înainte de a încerca să‑i descifrăm înţelesul adânc – lucru deloc lesne – se cuvine să‑l punem în context. Această pericopă evanghelică... Citeste articolul

Nunta  din Cana sau Sfinţirea căsătoriei
10 Iulie 2012

Nunta din Cana sau Sfinţirea căsătoriei

Minunea schimbării apei în vin de către Hristos la Nunta din Cana este un întreg simbol: simbolul miracolului iubirii lui Dumnezeu pentru om, al iubirii fireşti reciproce dintre bărbat şi femeie, în Dumnezeu, şi al iubirii Omului pentru Dumnezeu.

Evanghelia Nunţii din Cana nu se citeşte niciodată duminica în ritul bizantin, dar este pericopa evanghelică a tainei căsătoriei în toate riturile orientale. Nu este folosită pentru căsătorie în riturile occidentale, însă este citită în duminica de după Botezul Domnului, într‑un moment cât se poate de potrivit. Acest eveniment este raportat numai de către... Citeste articolul

Chemarea primilor ucenici
15 Iunie 2012

Chemarea primilor ucenici

A doua duminică după Rusalii, Matei 4, 18‑23

Alegerea acestei pericope la începutul timpului de după Rusalii poate părea surprinzătoare, pentru că este vorba despre o Evanghelie cu caracter „istoric”, care se înscrie în istoria mântuirii şi ne‑am aştepta să o găsim mai degrabă între teofanii şi la începutul ciclului pascal. La prima citire, pare uşor de înţeles. Şi totuşi, aceasta nu e... Citeste articolul

Femeile mironosiţe şi bărbaţii purtători de mir care l‑au însoţit pe Hristos
5 Mai 2012

Femeile mironosiţe şi bărbaţii purtători de mir care l‑au însoţit pe Hristos

A 3‑a duminică după Paşti (Marcu 15, 42‑16, 8)  

În toate riturile, perioada pascală se împarte în două: primele două duminici sunt o prelungire a Paştilor, iar celelalte trei o pregătire pentru Cincizecime. Ritul bizantin nu este o excepţie, dar are o particularitate, care este tocmai această a doua duminică de Paşti1 (numită a 3‑a duminică după Paşti), în care pericopa face legătura între îngroparea şi... Citeste articolul

Dezlegarea copilului îndrăcit, mut şi surd: Hristos Cel care scoate demonii
13 Aprilie 2012

Dezlegarea copilului îndrăcit, mut şi surd: Hristos Cel care scoate demonii

Duminica a 4‑a din Post; Marcu 9, 17‑32  

Această Evanghelie este deosebit de bine aleasă în miezul Postului, căci este vorba despre un exorcism săvârşit de Hristos, cu prilejul căruia Domnul ne dă o învăţătură de căpătâi cu privire la demoni şi la deosebirea duhurilor. Or, orice efort ascetic dezvăluie prezenţa demonilor şi ne sileşte să ducem împotriva lor o luptă aspră, care poate fi uneori violentă.... Citeste articolul

Înfricoşata Judecată sau Ajungerea omenirii la vârsta maturităţii
2 Martie 2012

Înfricoşata Judecată sau Ajungerea omenirii la vârsta maturităţii

Cea de‑a treia duminică înaintea Postului Mare, zisă a lăsatei secului de brânză (Matei 25, 31‑46)  

Oamenii se înfricoşează numai la gândul de „judecată”, şi cu atât mai mult când e vorba de „cea de pe urmă”. Căci o judecată este o condamnare cu caracter absolut, iar experienţa pe care o avem despre acest lucru în plan omenesc este de cele mai multe ori dezastruoasă. Dar atunci când este vorba despre o judecată dumnezeiască, lucrul care îi... Citeste articolul

Zaheu sau Întâlnirea personală cu Hristos
9 Ianuarie 2012

Zaheu sau Întâlnirea personală cu Hristos

(Luca 19, 1‑10)

În tradiţia liturgică slavă, Evanghelia lui Zaheu închide întotdeauna timpul de după Rusalii. Este o tradiţie frumoasă, pentru că, după ce am străbătut lungul drum duhovnicesc al acestui timp liturgic care este al lucrării personale a creştinului împreună cu Duhul Sfânt, ajungem, am putea spune, prin această extraordinară iconomie a lui Hristos care sparge toate canoanele, la... Citeste articolul

În tradiţia liturgică orientală, Închinarea Magilor face parte din sărbătoarea Naşterii Domnului1 (pericopa este aceeaşi cu cea de la liturghia din noaptea de Crăciun), pentru că Răsăritul are o privire sintetică şi atemporală asupra Tainelor (în analogie cu icoanele). Pe când în Apus este o sărbătoare cu totul diferită de Crăciun, numită Epifania1 şi sărbătorită pe 6... Citeste articolul

BOGATUL NESĂBUIT
1 Noiembrie 2011

BOGATUL NESĂBUIT

(duminica a douăzeci şi şasea după Rusalii – Luca 12, 16‑21)

Această pildă nu se găseşte decât la Sfântul Luca, a cărui Evanghelie este, după Tradiţie, Evanghelia lui Pavel, căci Sfântul Luca a fost multă vreme colaboratorul şi scribul Sfântului Pavel1. Dar pericopa2 nu este bine aleasă, aşa cum adesea se întâmplă în lecţionarul bizantin. Într‑adevăr, Domnul spune această pildă în urma unui eveniment anume, o... Citeste articolul

BOGATUL CEL NEMILOSTIV ȘI SĂRACUL LAZĂR
6 Octombrie 2011

BOGATUL CEL NEMILOSTIV ȘI SĂRACUL LAZĂR

sau VIAȚA SUFLETULUI DUPĂ MOARTE (a doua duminică după Rusalii – Luca 16, 19‑31)

Evanghelia pomenită astăzi de Biserică este de o extremă importanţă teologică şi spirituală, căci Domnul ne dă învăţătură de mare limpezime cu privire la soarta sufletului după moarte, la adevărata natură a Iadului şi la pocăinţă. Această pildă este relatată numai de către Sfântul Luca. Ne aflăm către sfârşitul misiunii pământeşti a Domnului şi este cu putinţă... Citeste articolul

CONVORBIREA CU NICODIM
10 Septembrie 2011

CONVORBIREA CU NICODIM

  Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci

Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci (14 septembrie) este de fapt sărbătoarea descoperirii adevăratei Cruci de către Sfânta Elena, maica Împăratului Constantin, în jurul anului 328, şi a înălţării ei spre închinare credincioşilor de către Sfântul Macarie de la Ierusalim1. Această sărbătoare a căpătat o importanţă deosebită în Răsărit, deoarece... Citeste articolul

SCHIMBAREA LA FAȚĂ SAU ARĂTAREA LUMINII NECREATE
10 Iulie 2011

SCHIMBAREA LA FAȚĂ SAU ARĂTAREA LUMINII NECREATE

  Această sărbătoare ar trebui să fie cea mai mare din tot anul liturgic: este sărbătoarea plinirii planului dumnezeiesc, îndumnezeirea Omului şi transfigurarea cosmosului.

Schimbarea la Faţă a lui Hristos, sărbătorită pe 6 august1, este probabil una dintre sărbătorile mari cele mai puţin cunoscute şi mai puţin respectate din tot anul liturgic. Trebuie spus că, fiind aşezată în plină vară şi în mijlocul vacanţei, este izolată (precedată de o zi de înainteprăznuire şi urmată de odovanie) şi, mai mult încă, pică în timpul unui post, cel... Citeste articolul

CRINII CÂMPULUI
1 Iunie 2011

CRINII CÂMPULUI

  Să nu ne îngrijim de viaţa pământească   (a 3‑a duminică după Cincizecime – Matei 6, 22‑34)

Timpul de după Cincizecime este cel mai lung din anul liturgic, în toate riturile. Este firesc să fie aşa din două motive. Primul ţine de bunul‑simţ: pomenirea marilor sărbători creştine, adică a evenimentelor care privesc mântuirea noastră, nu ocupă toate duminicile din an, chiar şi punând la socoteală perioadele de pregătire (posturile) şi pe cele „următoare” marilor... Citeste articolul

18 Mai 2011

VINDECAREA ORBULUI DIN NAŞTERE

A ŞASEA DUMINICĂ A PAŞTILOR(1)(IOAN 9, 1-38)

Este oarecum surprinzător să găsim această Evanghelie la sfârşitul perioadei pascale, pentru că evenimentul pe care îl istoriseşte se găseşte înaintea Patimilor Mântuitorului. Dar acest lucru e legat de pedagogia liturgică a Biseri­cii din Răsărit: primele trei duminici din pe­rioada pascală se concentrează asupra învie­rii lui Hristos, după cum este firesc, iar... Citeste articolul

FLORIILE
15 Aprilie 2011

FLORIILE

O SĂRBĂTOARE PARADOXALĂ ŞI TULBURĂTOARE (Ioan 12, 1-18; la utrenie: Matei 21, 1-17) 

De mirare această sărbătoare a Floriilor (1), care la Ierusalim şi în Biserica Ortodoxă a Galilor (2)a dat naştere unor ceremonii aparte. S-ar părea că, în sfârşit, toate se împlinesc, când de fapt totul se prăbuşeşte. Apostolii văd cu uimire şi bucurie cum nepreţuitul lor Învăţător este în fine aclamat ca Mesia în sfântul oraş, pentru ca în... Citeste articolul

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni