Adaugat la: 28 Aprilie 2008 Ora: 15:14

Agneţul

Rubrica Dicţionar va explica, pentru început, o serie de termeni liturgici, în ordine alfabetică. Astăzi: AGNEȚUL.

Agneţul

Agneţul (sl. agnĭcĭ, "miel") este bucata, de formă cubică sau paralelipipedică, tăiată de către preot la proscomidie din prescura principală, şi care se va preface, în cadrul Sfintei Liturghii, în Trupul lui Hristos. Agneţul este deci propriu-zis pâinea de împărtăşanie, şi doar el se preface în Trupul lui Hristos la la epicleză.

Pregătirea agneţului

Pe fiecare prescură se află una sau mai multe peceţi, făcute cu prescurnicerul de către cei ce au făcut prescura.

La proscomidie preotul alege prescura cu pecetea pe care o consideră cea mai potrivită (literele se văd clar, este crescută aşa încât să poată fi bine tăiată, nu are găuri de aer etc.), şi face cruce peste ea de trei ori cu copia (suliţa), zicând: "Întru pomenirea Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos".

Pecetea principală are formă pătrată. Acest pătrat conţine la rândul lui patru pătrate, cu inscripţia IC-XC NI-KA (gr. "Iisus Hristos învinge"), astfel:

  • IC(=Iisus), sus, în stânga;
  • XC(=Hristos), sus, la dreapta;
  • NIşi KA, jos (gr. νικά = "învinge").

Preotul, rostind versete din Biblie, cartea Isaia, capitolul 53, va decupa agneţul cubic sau paralelipipedic, în jurul peceţii. Aceste operaţii nu sunt făcute pe sfântul disc însuşi, ci pe o placă sau farfurie plată din lemn.

Mai întâi face o incizie adâncă prin bordura stângă a peceţii, anume în dreptul lui IC şi NI, zicând: "Ca un miel spre junghiere S-a adus." A doua incizie se va face prin bordura dreaptă, în dreptul lui XC şi KA, zicând: "Şi ca o oaie fără de glas împotriva celui ce o tunde pe ea, aşa nu şi-a deschis gura Sa." Urmează o a treia incizie, prin bordura de sus, în dreptul lui IC şi XC, însoţită de cuvintele: "Întru smerenia Lui judecata Lui s-a arătat". A patra incizie se face prin bordura de jos, în dreptul lui NI şi KA, cu cuvintele: "Şi pe neamul Lui, cine-l va spune?" După aceasta, preotul face o incizie pe un plan paralel cu pecetea, în unghi drept faţă de celelalte inciziuni precedente, şi astfel scoate agneţul afară din prescură, zicând: "Că s-a luat de pe pămînt viaţa Lui."

Preotul ia agneţul în mână, şi-l întoarce cu coaja (pecetea) în jos, şi cu miezul în sus, şi aşa-l pune pe placă. Apoi, cu suliţa (copia), taie miezul, fără însă a tăia complet coaja, încât să despartă cele patru părţi ale agneţului, dar nu de tot, căci ele vor fi rupte / împărţite / îmbucătăţite după prefacere. Astfel agneţul va fi tăiat ca şi cu o cruce încrustată. Făcând încrustările, preotul zice prima parte din versetul 10 din capitolul X din Evanghelia după Ioan: "Şi unul din ostaşi cu suliţa coasta Lui a împuns." Şi aşa pune pe disc agneţul, întorcându-l cu coaja (pecetea / inscripţiile) în sus, şi aşezându-l pe partea de mijloc sau de sus a discului.

(sursa: http://ro.orthodoxwiki.org)

Agneţul

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni