Adaugat la: 1 Martie 2012 Ora: 15:14

Astăzi este începutul mântuirii noastre!

Astăzi este începutul  mântuirii noastre!

Perioada de post al Paştilor sau al Păresimilor, cum i se spune în popor (lat. quaresima – patruzeci, cu referire la numărul zilelor postului), pe care o petrecem, are la jumătatea ei un moment de „înălţare”, care este Duminica Sfintei Cruci. În acest an, acest moment se întâlneşte, în duminica următoare, cu unul dintre cele mai mari şi mai importante praznice – Buna Vestire – care ne împărtăşeşte şi ne descoperă taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută (cf. Troparul Învierii, glas 4) a întrupării lui Dumnezeu din preanevinovata Fecioară Maria, pe care o face să devină Născătoare de Dumnezeu. 

Ni se pune înainte de fapt felul în care Dumnezeu, în credincioasa şi neschimbătoarea Sa iubire de oameni, nevoind să lase neamul omenesc în căderea sa cea pecetluită de neascultarea lui Adam, purcede la un nou început, luând asupră‑Şi firea cea răvăşită şi mutilată de păcat a acestuia, pentru a o reaşeza întru cele rânduite de El, încă de la facerea omului. De aceea, troparul Bunei Vestiri începe astfel: Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu fiu Fecioarei Se face, iar Gavriil harul îl binevesteşte. 

Acest început al mântuirii noastre constituie de fapt vestea cea bună pentru tot sufletul care astăzi caută la Dumnezeu, aşteptând şi nădăjduind după inspiraţie şi după o rază de lumină în pâcla şi în vâltoarea secătuitoare de suflet şi de credinţă prin care îi este dat să treacă... Astăzi ni se binevesteşte că Dumnezeu este cu noi – Emanuel! Adică ni se readuce aminte că Dumnezeu a sălăşluit printre (întru) noi (cf. Ev. Ioan 1, 14), împărtăşind propria noastră condiţie – omenească, pentru a ne face părtaşi la condiţia Sa – dumnezeiască, punând la temelia raportării Lui la noi şi a noastră faţă de El şi unul faţă de altul iubirea (cf. Ev. Ioan 13, 34; 14, 21; 24; 15, 10).

El ne‑a arătat iubirea Sa faţă de noi prin faptul că a mers până la a‑Şi da viaţa pe Cruce pentru noi, că mai mare iubire decât aceasta nimeni nu are: ca sufletul lui să şi‑l pună pentru cei pe care îi iubeşte (cf. Ioan 15, 13). De aceea, în cele două prăznuiri, a Bunei Vestiri şi a Crucii, avem două dimensiuni fundamentale ale iubirii lui Dumnezeu faţă de noi: bunăvoirea de a se pogorî la noi şi de a‑Şi însuşi firea noastră căzută şi împlinirea lucrării Sale slobozitoare din chinga căderii lui Adam, până la a gusta suferinţa şi moartea, pentru noi şi a noastră mântuire. 

Fiecare Dumnezeiască Liturghie nu este altceva decât mulţumirea – gr. eucharistia – (pentru) şi pomenirea a toate cele pentru noi făcute de Domnul, ca semn al iubirii noastre faţă de El şi al perpetuării, generaţie după generaţie de botezaţi, a bunei vestiri a Împărăţiei Sale în mijlocul nostru. Acesta este răspunsul autentic şi stâmpărător de suflet pe care Biserica lui Hristos l‑a propus totdeauna şi îl propune şi de data aceasta la „criza” prin care generaţia noastră trece, global şi individual. Aici Îl putem auzi şi întâlni pe Cel care a fost uns să binevestească săracilor, să vindece pe cei zdrobiţi la inimă, să propovăduiască robilor dezrobirea şi orbilor vederea, să slobozească pe cei apăsaţi (cf. Ev. Luca, 4, 18; Isaia 42, 7). Aici putem şedea la ospăţul pregătit de El pentru toţi cei osteniţi şi împovăraţi (cf. Matei, 18, 28), pentru toţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate (cf. Matei 6, 6). Aici aflăm mângâiere şi sprijin în osteneala postirii, inspiraţie în pregătirea şi aşteptarea praznicului Învierii pe care strălucirea Crucii îl lasă să se întrevadă, prin oglindirea în această revărsare de iubire şi prin lepădarea de cele pe care le vedem în noi ca fiind nepotrivite cu chipul pe care Domnul l‑a întipărit în noi de la Botez.

Să ne folosim aşadar de un asemenea privilegiu şi de o asemenea binecuvântare şi, pentru a răspunde, la rându‑ne, la iubirea lui Dumnezeu, să ne curăţim simţirile ca să vedem lămurit pe Hristos în strălucita lumină a Învierii.

† Episcopul Siluan, 
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Astăzi este începutul mântuirii noastre!

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni