ÎNDEMN LA DONAŢII PENTRU MĂNĂSTIREA „ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI”, PRIMA MĂNĂSTIRE ORTODOXĂ ROMÂNEASCĂ DIN ELVEŢIA

publicat in Din viaţa parohiilor pe 13 Octombrie 2011, 22:51

Construirea unei mănăstiri ortodoxe româneşti în Elveţia este o dorinţă fierbinte a românilor stabiliţi în această ţară. Sub patronajul şi preşedinţia Înaltpreasfinţitului Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale, s‑a constituit o asociaţie al cărei scop este strângerea de fonduri pentru cumpărarea unui teren şi ridicarea mănăstirii cu hramul Acoperământul Maicii Domnului. Statutul asociaţiei se poate consulta pe site‑ul www. biserica‑basel.ch.

Acest proiect nu împiedică și nu trebuie să împiedice proiectele fiecărei parohii din Elveția de a a avea propriul lăcaș de cult.

La 1 octombrie 2011 se împlinesc 1100 de ani de când, în timpul lui Leon cel Înţelept (886‑912), Imperiul Bizantin fiind ameninţat de mari primejdii, Maica Domnului s‑a arătat bineplăcuţilor lui Dumnezeu în biserica din Vlaherne. Înconjurată de mulţime de sfinţi şi de îngeri, şi‑a ridicat mâinile în rugăciune către Fiul ei şi Dumnezeul nostru pentru credincioşi, acoperindu‑i cu Acoperământul său mai luminos decât razele soarelui, iar rugăciunea ei a fost auzită de cei vrednici. Din această rugăciune cităm: „Împărate ceresc...,  preamăreşte pe cei ce Te preamăresc pe Tine şi pe cei ce cu dragoste mă cinstesc pe mine, Maica Ta. Primeşte‑le toate rugăciunile şi făgăduinţele şi‑i izbăveşte din toate nevoile şi răutăţile”.

În acest an aniversar ne adresăm dumneavoastră, binecredincioşilor din afara Elveţiei, cu rugămintea să ajutaţi prin donaţiile Domniilor Voastre la ridicarea sfintei mănăstiri, devenind astfel ctitori ai ei.

Ctitorii şi binefăcătorii noii mănăstiri vor dobândi mijlocitori către Dumnezeu prin rugăciunile slujitorilor acestui sfânt locaş la fiecare Sfântă Liturghie, precum şi la alte slujbe ale Bisericii. După cum ştiţi, lista ctitorilor este depusă şi zidită în Sfânta Masă a altarului la sfinţirea fiecărei biserici, citindu‑se şi rugăciunea lui Solomon în faţa jertfelnicului Domnului la inaugurarea templului din Ierusalim: „Să asculţi strigarea şi rugăciunea cu care robul Tău se va ruga în locul acesta... să asculţi din locul şederii Tale cel din ceruri, să asculţi şi să miluieşti... Tu să asculţi din cer, să ierţi păcatul poporului Tău...”(3 Regi 8, 29‑34). Şi iarăşi: „Când ei vor păcătui înaintea Ta... şi se vor întoarce către Tine cu toată inima lor... să ierţi poporului Tău ce a păcătuit înaintea Ta şi toate nelegiuirile lui care le‑a făcut înaintea Ta şi să trezeşti mila către ei...” (3 Regi 8, 46‑50).

Dar nu numai slujitorii noii mănăstiri vor fi rugători pentru dumneavoastră. Ajutând la ridicarea acesteia, veţi avea, mai ales, mijlocitoare şi rugătoare către Fiul ei pe Născătoarea de Dumnezeu şi veţi fi apăraţi de tot răul, ca unii ce sunteţi ziditori ai locaşului închinat prăznuirii Sfântului ei Acoperământ. Rugăciunile ei ne apără, ne acoperă rănile păcatelor, ne ţes haină de nuntă (Mt. 22, 11) în locul celei întinate pe care o purtăm. Dacă în decursul pelerinajului dumneavoastră pe acest pământ aţi simţit mâna protectoare a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în primejdiile pe care le‑aţi întâmpinat sau v‑aţi bucurat de ajutorul ei împotriva săgeţilor vrăjmaşului, puteţi să‑i arătaţi acum recunoştinţa.

Mulţumind tuturor donatorilor de până acum, vă informăm că darul lor se ridică la 209.219,60 CHF (mai 2011). Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu contribuţiile dumneavoastră, suntem încredinţaţi că ne vom putea realiza proiectul. 

Donaţiile dumneavoastră pot fi făcute prin virament în contul în euro al asociaţiei „Amis du Monastère Orthodoxe Roumain”, CH6708401000052318001, Code SWIFT MIGRCHZZ80A, la Banque Migros, Elveţia.

Domnul să vă răsplătească înmiit dărnicia, care să fie bine primită ca ulei în candelele cu care să întâmpinăm pe Mântuitorul  (Mt. 25, 4).

Asociaţia Prietenii Mănăstirii Ortodoxe Româno‑Elveţiene