Adaugat la: 7 Octombrie 2011 Ora: 15:14

EVENIMENTE ȘI ÎMPLINIRI DIN VIAȚA EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A ITALIEI

 

În ziua de 12 septembrie a.c., după un proces administrativ complex care s‑a întins de‑a lungul mai multor ani, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, ca reprezentantă oficială a Bisericii Ortodoxe Române în Peninsulă, a primit, prin Decretul Preşedintelui Republicii Italiene, recunoaşterea juridică oficială ca şi cult, din partea Statului Italian. Recunoaşterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei reprezintă încununarea eforturilor şi a jertfelniciei celor care au pus bazele primelor comunităţi ortodoxe româneşti în Italia şi ale tuturor celor care au continuat şi au dezvoltat această lucrare, preoţi şi mireni, până la stadiul în care ea se află în prezent.

EVENIMENTE ȘI ÎMPLINIRI DIN VIAȚA EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A ITALIEI

Începuturile

Vorbind despre românii care au plecat din ţara de obârşie pentru a vieţui pe meleaguri îndepărtate, putem spune că aceştia păstrează o legătură vie cu cei de un neam şi de o seminţie cu ei tocmai prin prezenţa la biserică şi, uneori, prin descoperirea sau redescoperirea Bisericii de pe meleagurile unde le este dat să trăiască. Majoritatea lor au venit în Italia pentru o viaţă mai bună şi, văzând că aceasta nu este de ajuns pentru a‑i face fericiţi, s‑au întors spre Dumnezeu, ca singurul şi adevăratul izvor al fericirii. Astfel, mulţi dintre ei au descoperit Biserica fiind în Occident, şi s‑au adăugat comunităţilor deja existente. Alţi români au redescoperit Biserica pe care o cunoscuseră foarte puţin în România, iar un alt număr de români au continuat să fie prezenţi în Biserică, aşa cum fuseseră şi în România sau poate chiar mult mai prezenţi şi mai conştienţi de comoara găsită.

La început au fost puţine comunităţi ortodoxe româneşti în Italia. Se aflau mai ales în marile aglomeraţii urbane – Milano (1975), Torino (1979), Florenţa (1984) şi Bari (1983). După revoluţia din 1989, numărul românilor care au emigrat în Italia a crescut, astfel că s‑au mai format noi parohii şi în alte oraşe. Parohiile din Italia au aparţinut de Arhiepiscopia şi, respectiv, din 2001, de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale, având ca arhipăstori pe IPS Adrian (Hriţcu), până în 1992, pe IPS Serafim (Joantă) al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, până în anul 1998 şi pe IPS Iosif (Pop), până în anul 2008. În iunie 2004, Preasfinţitul Episcop Siluan (pe atunci episcop‑vicar al mitropoliei mai sus amintite, cu titlul de Marsilianul) a fost numit episcop‑vicar pentru Italia, unde existau, la acea vreme, 34 de parohii. 

În ziua de astăzi, Episcopia Italiei are un număr de 158 de parohii, 4 mănăstiri şi 2 schituri, în care slujesc 157 de preoţi (inclusiv ieromonahii) şi 18 diaconi. Pe cuprinsul Eparhiei există şi 30 de locuri (filii) unde se săvârşesc periodic Sfânta Liturghie şi/sau alte slujbe în una din serile de peste săptămână sau la cererea punctuală a credincioşilor.

 

Recunoaşterea

În ziua de 12 septembrie a.c., după un proces administrativ complex care s‑a întins de‑a lungul mai multor ani, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, ca reprezentantă oficială a Bisericii Ortodoxe Române în Peninsulă, a primit, prin Decretul Preşedintelui Republicii Italiene, recunoaşterea juridică oficială ca şi cult, din partea Statului Italian. Recunoaşterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei reprezintă încununarea eforturilor şi a jertfelniciei celor care au pus bazele primelor comunităţi ortodoxe româneşti în Italia şi ale tuturor celor care au continuat şi au dezvoltat această lucrare, preoţi şi mireni, până la stadiul în care ea se află în prezent.

Recunoaşterea Episcopiei noastre reprezintă, în acelaşi timp, şi recunoaşterea prezenţei pe pământul Italiei a peste un milion de români ortodocşi care încearcă să‑şi trăiască şi să transmită mai departe propria credinţă şi propriile tradiţii, păstrându‑şi identitatea de credinţă şi neam, dar şi integrându‑se, totodată, în realitatea în care le este dat să trăiască. Dăm slavă lui Dumnezeu Care, cu mijlocirea Maicii Domnului (la Praznicul căreia – pe 8 septembrie – s‑a semnat aprobarea recunoaşterii Episcopiei de către Preşedintele Consiliului de Miniştri), a sfinţilor ocrotitori ai parohiilor noastre, a tuturor sfinţilor români şi a sfinţilor care s‑au proslăvit pe pământul Italiei, ne‑a binecuvântat şi ne binecuvintează pe toţi cu darurile Sale cele cereşti şi pământeşti.

 

Pastoraţie şi Misiune

În privinţa activităţii pastoral‑misionare pe pământul Italiei, în ultima perioadă s‑au primit biserici în comodat cu uz gratuit în următoarele localităţi, unde s‑au deschis noi parohii pentru creştinii ortodocşi români:

a. Velletri – Lazio;
b. Alba – Piemonte;
c. Civitavecchia – Lazio;
d. Canicattè – Sicilia;
e. Ragusa – Sicilia;
f. Siracusa – Sicilia;
g. Perugia – Umbria;
h. Santhià – Piemonte;
i. Giaveno – Piemonte;
j. Monfalcone – Triveneto;
k. Reggio Emilia – Emilia Romagna;
l. Faenza – Emilia Romagna;
m. Castiglione dei Peppoli – Emilia Romagna;
n. Caserta – Campagna;
o. Chioggia – Veneţia

Unele dintre bisericile sau spaţiile primite recent sau în ultimii ani în comodat au fost restaurate integral sau parţial, pe cheltuiala proprietarului italian (Biserica Catolică sau Primăria) şi/sau cu eforturi deosebite din partea comunităţii noastre, pentru a le împodobi conform tradiţiei ortodoxe. Astfel, în această toamnă au avut deja loc şi vor mai urma sfinţiri de iconostas sau, respectiv, de altar şi interiorul bisericii, în parohiile:

a. Roma II – Parohia Naşterea Maicii Domnului (Regiunea Lazio), sfinţire iconostas – 8 septembrie;
b. Alba – Parohia Sf. Diac. şi Mc. Laurenţiu (Regiunea Piemonte), sfinţire altar + iconostas  – 17 septembrie;
c. Cremona – Parohia Naşterea Maicii Domnului (Regiunea Lombardia), sfinţire iconostas – 18 septembrie;
d. Milano Nord‑Monza – Parohia Toţi Sfinţii (Regiunea Lombardia), sfinţire altar + iconostas – 9 octombrie;
e. Genova – Parohia Sf. M. Mc. Dimitrie (Regiunea Liguria), sfinţire altar + iconostas – 30 octombrie;
f. Albano – Parohia Sf. Cuv. Mc. Anastasia (Regiunea Lazio), sfinţire iconostas – 1 noiembrie.

Mai multe alte parohii au în lucru un iconostas sau sunt în curs de restaurare a bisericii ori a spaţiului de cult obţinut în comodat: Chianciano (Toscana) – iconostas, Borghesiana (Lazio) – iconostas, Santhià (Piemonte) – reparaţie biserică, Torino II (Piemonte) – reparaţie structuri adiacente bisericii; Paraclis Pino Torinese (proprietatea episcopiei) – reparaţii acoperiş + iconostas.

După îndelungi insistenţe pe lângă autorităţile locale, parohiile din următoarele localităţi au obţinut teren (prin cumpărare sau în concesiune) pentru construcţia unei biserici, urmând să se stabilească data punerii pietrei de temelie şi începerea demersurilor pentru construcţie. În acest sens amintim parohiile:

a. Alessandria – teren cumpărat de la Primărie, pentru o sumă modică;
b. Venezia‑Mestre – teren concesionat de Primărie;
c. Chivasso (Piemonte – parohie înfiinţată în anul 2009!) – teren cumpărat de la Primărie, pentru o sumă modică;
d. Guidonia (la 20 km est de Roma – parohie înfiinţată doar în anul 2010!) – teren concesionat de Primărie.

Sunt pe punctul de a definitiva obţinerea terenului în proprietate, pentru a putea începe demersurile în vederea construcţiei bisericii, parohiile din următoarele localităţi:

a. Verona – pentru care, cu implicarea personală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în data de 24/08/2001 s‑a aprobat Hotărârea de Guvern prin care Statul Român va cumpăra terenul propus de Primăria Veronei, pentru a‑l dona parohiei din localitate, respectiv Episcopiei Italiei;
b. Ostia – unde primăria a aprobat în Consiliul Comunal hotărârea de a vinde un teren parohiei din localitate, la ora actuală efectuându‑se toate demersurile administrative;
c. au mai făcut demersuri de cumpărare sau de concesionare de teren parohiile din: Brescia, Bergamo, Torino (II), Rivoli (TO), Monterotondo (RM), Asti, Cremona.

Ca urmare a ultimelor iniţiative misionare pentru acoperirea zonelor unde nu existau biserici, s‑au înfiinţat noi parohii şi în următoarele localităţi:

a. Monfalcone (Provincia de Gorizia – Triveneto);
b. Chioggia (Provincia de Venezia – Triveneto);
c. Verona II‑Moldoveni – ca urmare a multiplelor solicitări din partea comunităţii moldovenilor, dat fiind faptul că, pe lângă comunitatea românească, există o numeroasă comunitate de basarabeni;
d. Roma XI, Sfântul Panteleimon – fostul paraclis pentru spitalele din Roma a căpătat statutul de parohie pentru sectorul de vest al Romei.

 

Hrana duhovnicească

Pe plan editorial şi catehetic‑misionar, în cadrul Episcopiei Italiei s‑a iniţiat editarea broşurii Merinde pentru Suflet,  la care se adaugă şi ediţia cotidiană on line, disponibilă pe site‑ul http://episcopia‑italiei.it.

Având în vedere numărul mare de cupluri mixte, cât şi al persoanelor, din aceste cupluri sau altele, care solicită anual (media este mai mare de 100, în ultimii 3 ani!) să intre în sânul Bisericii Ortodoxe, în toamna aceasta se vor tipări următoarele broşuri cu slujbe în versiune bilingvă, română şi italiană:

i. Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur;
ii. Slujba Tainei Sfântului Botez;
iii. Slujba Sfintei Taine a Cununiei.

Sunt, de asemenea, în lucru textele bilingve de la Sfinţirea apei, Înmormântare şi Parastas, Sfântul Maslu etc., în vederea elaborării unui Mic Molitfelnic Bilingv. Se mai pregăteşte ediţia cotidiană on line a Merindelor pentru Suflet, în limba italiană, precum şi editarea unei Cărţi de Rugăciuni în limba italiană. 

Ca şi în ceilalţi ani, obştea Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la sediul episcopiei lucrează la ediţia a IV‑a a Calendarului Tuturor Sfinţilor de peste an, şi locurile din Italia unde pot fi cinstite moaştele lor, ediţie care va cuprinde vieţi de sfinţi tămăduitori.

Centrul de Pelerinaje „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” al Episcopiei Italiei organizează pelerinaje ale credincioşilor de la parohiile noastre la diferitele locuri din Italia unde se găsesc moaşte ale sfinţilor apostoli şi ale altor sfinţi cinstiţi de biserica noastră. Sunt în proiect pelerinaje în Ţara Sfântă şi în alte locuri unde se poate afla folos sufletului, în aceste vremuri de secetă duhovnicească.

În plan pastoral‑catehetic, s‑au organizat cateheze pe tema Tainei Sfântului Botez, la nivelul parohiilor, pentru copii şi adulţi, precum şi conferinţe cu preoţii, atât la nivelul protopopiatelor (lunar), cât şi la nivel zonal, pe cele trei zone: Nord, Centru şi Sud (trimestrial). În toamnă, programul catehezelor şi al conferinţelor va continua pe tema Tainei Sfintei Cununii. La fiecare sesiune de conferinţe se distribuie materiale didactice legate de tema care se tratează, iar credincioşilor li se trimit la fiecare două luni, în mod liber (cu participare benevolă), broşuri cu caracter catehetic din seria Merinde pentru Suflet legate de temele mai sus menţionate, în conformitate cu recomandările Sfântului Sinod.

 

Activitatea socială

Pe planul activităţii sociale, în cadrul Episcopiei Italiei se continuă următoarele proiecte social‑filantropice:

1. Flămând am fost şi Mi‑aţi dat să mănânc (prin Banca Alimentară) – se distribuie periodic, prin intermediul episcopiei, precum şi direct la parohiile implicate în proiect, ajutoare alimentare; tot în acest proiect se înscrie şi cel de cercetare a săracilor şi a celor fără casă din Torino, pe bază de voluntariat, pentru a li se oferi un minim de alimente şi de grijă. În fiecare seară se colectează produse alimentare proaspete de la restaurante şi baruri, nevândute în timpul zilei, şi se distribuie la săracii străzii de către voluntari de la Parohia Sfânta Cruce. Proiectul se va extinde şi în alte oraşe mari.

2. Gol am fost şi M‑aţi îmbrăcat – colaborare cu Caritas Italia, prin care atât direct de la episcopie, cât şi prin parohiile înscrise în program se distribuie ajutoare alimentare, haine, încălţăminte, obiecte de uz casnic folosite etc.

3. Bolnav am fost şi M‑aţi cercetat 
a. Colaborarea cu spitalele din oraşele mari, prin care preoţilor noştri li se acordă accesul în spitalele unde sunt creştini ortodocşi români;
b. Colaborarea cu Asl Roma B, Asl Torino etc.;
c. Proiectul Ragazzi in Gamba – Tineri pe picioare, prin care se acordă proteze gratuite tinerilor cu handicap motor ca urmare a unui accident sau cu malformaţii;

4. În temniţă am fost şi aţi venit la Mine – colaborarea cu închisorile din zonele unde sunt parohii ortodoxe româneşti. În unele locuri se slujeşte Sfânta Liturghie săptămânal (ex: Roma, Veneţia);

5. Proiectul „Braţele Părinteşti” – se continuă ajutorarea concretă a familiilor numeroase sau cu probleme sociale deosebite din Romania, Republica Moldova, dar şi Italia. Prin acest proiect se alocă lunar, pentru fiecare copil, prin contribuţii individuale sau la nivel de parohii şi mănăstiri, suma de 50 euro pentru rechizite, îmbrăcăminte sau încălţăminte.

Dăm slavă Lui Dumnezeu şi mulţumim pentru toate binefacerile care s‑au revărsat peste tânăra noastră eparhie în aceşti trei ani.
 
A consemnat:
Protosinghel Atanasie
Vicar Eparhial
Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

EVENIMENTE ȘI ÎMPLINIRI DIN VIAȚA EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A ITALIEI

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni