Adaugat la: 1 Martie 2011 Ora: 15:14

BUCURIA COMUNIUNII ÎN SLUJIRE

LITURGHIE ARHIEREASCĂ LA COSLADA 

BUCURIA COMUNIUNII ÎN SLUJIRE

   Duminică, 6 februarie 2011, în biserica Parohiei „Sf. Nectarie Taumaturgul” din Coslada (Madrid), Sfânta Liturghie a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Policarp al Mitropoliei greceşti a Spaniei şi Portugaliei, în prezenţa Preasfinţitului Părintelui nostru Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei şi a înso­ţitorilor acestora, preoţi şi diaconi. Este prima vizită a unui ierarh grec în această comu­nitate şi întâia oară în care Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către doi arhierei.

   Mulţime de credincioşi a participat la Sfânta Liturghie, simţind pe deplin bucuria unei astfel de sărbători, unică prin frumuseţea serviciului arhieresc, a cântărilor şi ru­găciunilor speciale rostite în cuprinsul ei.

   Πn cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfințitul Policarp a făcut amintire de minunata viaţă a Sfântului Nectarie Taumaturgul, ocrotitorul comunităţii noastre, dar şi de textul evangheliei zilei, a duminicii femeii canaanence, afirmând că „o străină, canaaneanca, pri­mită şi ascultată, de Iisus, ne îndeamnă, şi pe noi să îi primim pe străini şi să-i ajutăm, căci pe pământ nimeni nu trebuie să se simtă un străin. În Evanghelie se aminteşte de mai mul­te ori despre tineri care sunt stăpâniţi de diavoli sau morţi, la fel cum se povesteşte despre această mamă care este necăjită pentru soarta fiicei sale. În aceste istorisiri, se observă pre­ocuparea, dar şi îngrijorarea părinţilor pentru soarta copiilor: frica de a-i pierde sau tea­ma că se vor pierde. Părinţii din Evanghelie, ca şi părinţii din zilele noastre, ar dori să-i apere de orice rău sau pericol, să le garanteze fericirea. Pe de altă parte, notăm şi frica aces­tor copii de a se duce în lume, de a se maturiza: teama, de a-şi urma propria, vocaţie, meni­re în viaţă, de a-şi asuma responsabilitatea, de a-şi întemeia, o familie, o viaţă; de a se im­plica şi de a nu mai conta, pe casa, părintească, caldă, protectivă, apărătoare; frica de a dezamăgi sau de a nu fi consideraţi, aprobaţi de cei din jur; teama, de a se regăsi singuri şi de a nu avea, pe cineva, pe al cărui ajutor să poată conta la greu”.

   În omilia sa, Preasfinţitul Timotei a menţionat că „rugăciunea femeii din Evanghelia zilei este cauzată de interesul şi de iubirea pe care le are faţă de fiica sa, dar mai cu seamă de încrederea că Iisus poate să-i vindece copila. Femeia cere ajutorul când se simte singu­ră şi nevoiaşă. Cei care pretind că se descurcă singuri, închid poarta, în faţa, raportului de solidaritate cu alte persoane. Stând faţă, în faţă, cu Domnul, oare suntem conştienţi de aju­torul pe care avem nevoie să-l primim de la, Dânsul? Ataşamentul fals faţă, de Domnul are ca, şi consecinţă, ataşamentul fals pe care îl avem faţă, de cei din jurul nostru. Dacă noi nu simţim că, avem nevoie de Domnul şi de iertarea, Sa, de iubirea Sa, acest lucru ne face să fim incapabili a recunoaşte aceste nevoi ca şi prezente în alte persoane. Suntem incapabili să-I arătăm Domnului nevoile noastre deoarece suntem prea, orgolioşi (vrem doar noi sin­guri să facem totul). Orgoliul face ca, oamenii între ei să nu se înţeleagă, şi să-şi însuşeas­că, un ataşament de indiferenţă, suspiciune, răutate. Celălalt se îndepărtează, atât de mult încât pentru mine va, deveni un străin. Evanghelia de astăzi ne demonstrează, cum credin­ţa, dărâmă orice ziduri, orice diferenţe de rasă, cultură, religie dintre oameni! Toţi oame­nii sunt fraţi în credinţă, şi toţi au dreptul la, darul vindecării”.

   Cu ocazia acestei vizite, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Policarp a dăruit co­munităţii noastre o părticică din moaştele Sfântului Nectarie Taumaturgul - însoţită de documentul de autenticitate - ce va fi expusă spre închinare credincioşilor:

 

DECRET MITROPOLITAN 

   VĂZÂND EXCELENTA LUCRARE PASTORALĂ PE CARE CU ENTUZIASM ŞI RÂVNĂ DUHOVNICEASCĂ O DESFĂŞOARĂ, SPRE PROPĂŞIREA SFINTEI BISERICI ORTODOXE - MAME, îN PENINSULA IBERICĂ, PREACUCERNICUL PĂRINTE ICONOM STAVROFOR GEORGE CIMPOCA, PAROH AL PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE „SFÂNTUL NECTARIE DIN EGHINA” îN COSLADA (MADRID), ŞI PENTRU A RĂSPLĂTI ŞI îNCURAJA PE ACEST CLERIC EXEM­PLAR, îI DĂRUIM LUI PERSONAL O MICĂ PĂRTICICĂ DIN MOAŞTELE SFÂNTULUI NECTARIE, CE APARŢINE RELICVARIULUI NOSTRU PERSONAL, DONATĂ SMERENIEI NOASTRE DE CĂTRE îNALTPREASFINTITUL PĂRINTE MITROPOLIT AL AUSTRIEI ŞI UNGARIEI, MIHAIL, CERTIFICÂND CĂ SUNT AUTENTICE SFINTE MOAŞTE ALE MARELUI SFÂNT TAUMATURG AL SECOLULUI TRECUT.

   ÎN MADRID, LA SEDIUL MITROPOLITAN ORTODOX AL SPANIEI ŞI PORTUGALIEI, îN ZIUA A 6 A LUNII FEBRUARIE, ANUL MÂNTUIRII 2011.

   DUMINICA FEMEII CANAANENCE ŞI SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI NOS­TRU PĂRINTE, îNTOCMAI CU APOSTOLII, FOTIE CEL MARE, PATRIARH AL CONSTANTINOPOLULUI, MĂRTURISITORUL.

 

+ Mitropolitul POLICARP,

Arhiepiscop Ortodox al Spaniei şi Portugaliei şi Exarh al Mării Mediterane Preşedinte al Adunării Episcopale Ortodoxe a Spaniei şi Portugaliei

 

Părintele paroh a mulţumit pentru toate, spunând:

   „Inaltpreasfinţite Părinte Mitropolit Policarp,   

    Preasfinţite Părinte Episcop Timotei,

   Daţi-mi voie să îmi exprim bucuria zilei de astăzi, pe care o înţe­leg ca pe un dar al lui Dumnezeu şi al Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul, ocrotitorul nostru, precum şi rodul nevrednicelor noastre rugăciuni, preot, preoteasă şi credincioşii smeriţi ai aces­tei comunităţi.

   Orice aţi fi adus, înaltpreasfinţite, nimic nu putea fi atât de convingător şi de preţios pentru noi ca aceste sfinte moaşte, care se adaugă celorlalte pe care le avem. Ele vor fi venerate zi de zi de un popor atât de iubitor şi cu atâta evlavie la Sfântul Nectarie, mitropolitul Pentapolei, lauda aleasă a ortodocşilor, necta­rul virtuţii, care a îndulcit inimile credincioşilor, vasul de mult preţ al darurilor Duhului Sfânt, înălţimea smereniei, adâncul dragostei, alabastrul duhovnicesc al miresmei Mângâietorului, cel mult în virtute şi slăvit în minuni şi grabnic în ocrotiri şi mijlocitorul nostru fierbinte către Dumnezeu.

   Nu va înceta Sfânta Biserică Ortodoxă a lui Hristos să dea la iveală sfinţi până la sfârşitul veacurilor. Aceasta este dovada de netăgăduit a adevărului învistierit într-însa şi al celorlalte sfinte predanii pe care le ţine şi le păstrează nemăs­luite şi neschimbate, precum le-a primit, ca pe o moştenire de mult preţ şi ca pe un izvor de apă vie cu care îi adapă şi îi răcoreşte pe fiii ei.

   Atâtea şi atâtea neputinţe ale lumii în care trăim, nedreptatea, sărăcia, te­rorismul, criza morală şi materială, mai nou războaiele care au cuprins lumea provoacă reacţii de neaşteptat, duşmănii chiar şi între fraţi. Din această cauză Biserica Ortodoxă, mama noastră, îi arată pe toţi sfinţii şi martirii ei ca sfătu­itori ai împăciuirii duhurilor, dar şi propovăduitori ai martiriului pentru Hristos, după cuvântul Domnului: «Dacă pe Mine M-au prigonit, şi pe voi vă vor prigo­ni». Biserica-mamă nu are nimic altceva să arate omului, fără decât numai Crucea, pe sfinţii şi pe martirii ei, cu mărturia şi martiriul lor. Avem datoria sfântă să fim şi noi vrednici mărturisitori ai vieţii părinţilor noştri sfinţi. În această cugetare ortodoxă, credinţa ortodoxă şi tradiţia sfântă a părinţilor ne învaţă să-i cinstim pe sfinţii noştri, fiindcă îi avem «ca pe o ancoră a sufletului, neclintită şi tare» (Evrei 6, 19).

   Sfântul Nectarie se grăbeşte pretutindeni unde este chemat şi ajută şi sca­pă în chip minunat pe cei ce cu evlavie şi cu credinţă cheamă numele lui, întă­rind şi îndreptând pe toţi cei cu infirmităţi sufleteşti şi trupeşti, alungând du­hurile necurate, dezlegând sterpiciunea celor ce nu nasc şi izbăvindu-i pe cei primejduiţi în fel şi chip, cu harul cel îmbelşugat dat lui de la Dumnezeu.

   Vă mulţumesc din suflet pentru prezenţa arhieriilor voastre în mijlocul nos­tru. Să vă dea Dumnezeu sănătate şi să acceptaţi invitaţia noastră şi cu alt pri­lej cu aceeaşi dragoste, pentru că vă simţim căldura părintească. In numele cre­dincioşilor şi al meu personal, vă dorim ani mulţi, bucurii depline şi arhierie bogată în roade duhovniceşti.

Să ne trăiţi întru mulţi ani!”

 

   După acest moment, au fost oferite din partea parohiei celor doi ierarhi Distincţia de onoare „Sf. Nectarie Taumaturgul", „în semn de mulţumire şi recunoştinţă pentru darul de prezenţă, de împreună-rugăciune şi slujire în biserica «Sfântului Nectarie Taumaturgul» din Coslada (Madrid), Spania, pentru credinţa şi devotamentul arătate Bisericii, învăţăturilor şi tradiţiilor sale", precum şi alte daruri, nepreţuite pe lângă bucuria pe care ne-au făcut-o arhieriile lor prin binecuvântarea revărsată cu căldu­ră asupra noastră, a tuturora.

 

Prezbitera Gina Cimpoca, Coslada 

BUCURIA COMUNIUNII ÎN SLUJIRE

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni