Adaugat la: 1 Martie 2011 Ora: 15:14

ADUNAREA EPARHIALA PE ANUL 2011

A EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A ITALIEI 

ADUNAREA EPARHIALA PE ANUL 2011

   Luni, 7 februarie, şi marţi, 8 februarie, s-au desfăşurat la Roma lucrările Consiliului Eparhial şi, respectiv, ale Adunării Eparhiale, ale Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

   Πn cadrul Consiliului Eparhial, care s-a ţinut luni la sediul Episcopiei, au fost prezentate Rapoartele de Activitate ale tuturor sectoarelor din cadrul episcopiei, Darea de Seamă a Preasfinţitului Episcop Siluan pe anul 2010, Bilanţul Financiar pe 2010 şi Planul Financiar pe 2011.

   A doua zi, 8 februarie, şedinţa anuală a Adunării Eparhiale a avut loc în cadrul Auditoriumul Sanctuarului Divino Amore, aflat la mică distanţă de sediul episcopiei noastre.

   Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, îm­preună cu cei aproximativ 350 participanţi la Adunare, au participat la slujba de Te-Deum săvârşită de către Preacuviosul Părinte Dionisie, Vicarul Administrativ Eparhial, împreună-slujind cu Preacucernicul Părinte Protopop Nicu Voinea, al Protopopiatului Roma 1, şi Preacucernicul Părinte Gheorghe Militaru, consilier eparhial, responsabil al secto­rului social, împreună cu alţi doi diaconi.

   După citirea listei membrilor Adunării Eparhiale şi a notării celor prezenţi şi a ce­lor reprezentaţi, s-a luat act de realizările deosebite înfăptuite în anul 2010, la doi ani şi cele nouă luni de la începuturile episcopiei şi de la organizarea administrativă epar­hială propriu zisă, dându-se citire Raportului General de Activitate pe anul 2010 al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, prezentat de Precuviosul părinte Dionisie, Vicarul Administrativ Eparhial.

   Domnul Ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun, Excelenţa Sa Bogdan Tătaru-Cazaban, a adresat un călduros cuvânt de salut Bisericii noastre — Ierarhului nostru şi celor prezenţi. În continuare, domnul consilier cultural George Bologan a pre­zentat salutul Excelenţei Sale Răzvan Rusu, Ambasador al României în Italia.

   La această Adunare Eparhială a fost invitat domnul Franco Pittau, cercetător al Caritas-Migrantes a Conferinţei Episcopale Italiene, şi coordonator al dosarului „Immigrazione”. De asemenea, au ţinut un cuvânt de salut şi reprezentanţi ai sindica­telor FILCA ce colaborează cu episcopia noastră.

   Din cadrul Raportului General de Activitate pe 2010 al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, după trecerea în revistă a principalelor hotărâri ale Consiliului Eparhial din Seara precedentă, se pot nota următoarele: săvârşirea a 9246 de Botezuri şi a 1348 de Cununii în Italia, înfiinţarea a 29 de parohii şi a unui schit, ediţia din 2010 a Calendarului Tuturor Sfinţilor de peste an şi a Psalmilor aleşi - Folositori la toată trebuinţa, întoc­mite de obştea mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”, de la Roma, pelerinajul la Giulgiul de la Torino, prima ediţie a „Colocviilor Dionisiane”, 30 august - 3 septembrie 2010, conferinţe, simpozioane, întruniri, congrese, aniversări cu referire specială la „Anul omagial şi Crezului Ortodox şi a Autocefaliei Româneşti”.

   Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan a luat cuvântul, evidenţiind concluziile Raportului General de Activitate pe 2010 al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, şi dând recoman­dări pastoral misionare pentru anul ce a început. S-a propus continuarea tuturor pro­iectelor începute în anul 2010, dar şi alte proiecte cum ar fi: intensificarea misiunii prin­tre românii ortodocşi din Italia printr-o pastorală de proximitate, intensificarea activităţii de cateheză la copii, tineri şi adulţi şi de formare teologică a clerului, inten­sificarea activităţii sociale pentru venirea în sprijinul celor săraci, a celor din închisori, a celor din spitale, etc.

   În partea a doua a Adunării Eparhiale, părintele Arhidiacon dr. Ioan Ică Jr., profe­sor universitar la Sibiu, a susţinut o conferinţă cu titlul: „Diaspora - şcoala credinţei”, o adevărată merindă duhovnicească pentru fiecare în parte dintre cei prezenţi, şi de dus şi împărtăşit şi celorlalţi din cele aproximativ 150 de parohii de pe cuprinsul Italiei.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

 

Preot Ştefan-Augustin Gheorghiu

Departamentul pentru dialog inter-ortodox, inter-creştin şi inter-relegios şi pentru relaţii publice Sectorul de informare-mass-media şi relaţii publice al Episcopie Ortodoxe Române a Italiei 

ADUNAREA EPARHIALA PE ANUL 2011

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni