Adaugat la: 1 Martie 2011 Ora: 15:14

BOBOTEAZA ÎN PAROHIA „SFÂNTUL NECTARIE TAUMATURGUL” - COSLADA

BOBOTEAZA ÎN PAROHIA „SFÂNTUL NECTARIE TAUMATURGUL” - COSLADA

   Sărbătorile Crăciunului ne-au um­plut sufletul de bucurie. Firesc este ca ea să crească. De copilul nou-născut se bucură tata, mama, fraţii şi surorile. La naşterea lui Iisus s-au bu­curat Preacurata, sfântul Iosif, îngerii, păsto­rii şi magii. Când copilul este dus la Botez, bucuria se răspândeşte şi creşte, atât în cei amintiţi cât şi în alţii: naşii, preotul, rudele, credincioşii acelei comunităţi, biserica întrea­gă fiindcă primeşte un nou mădular sfânt.

   Dumnezeu Tatăl îşi prezintă Fiul la bo­tezul lui Ioan, iar bucuria Sa infinită şi-o ma­nifestă în lume, cu intenţia vădită de a o îm­părtăşi tuturor oamenilor, zicând: Acesta este Fiul meu iubit în care am binevoit, în care îmi aflu toată bucuria.

   În noaptea sfântă steaua strălucitoare ne-a arătat locul unde s-a născut Mesia, pe când la botez intervine chiar Tatăl ceresc; în noap­tea de Crăciun au coborât îngerii, au cântat şi au chemat pe păstori la iesle, dar la botez coboară Însuși Duhul Sfânt  şi-L arată oame­nilor pe Fiul lui Dumnezeu făcut om, purtă­tor al germenului de viaţă nouă, de viaţă veş­nică; în noaptea de Crăciun Iisus era ca un prunc micuţ culcat în ieslea săracă, acum apa­re ca om desăvârşit, în floarea vârstei, capa­bil să ne ofere sprijinul Său; în noaptea de Crăciun ne-a oferit doar lacrimile sale de co­pil, aici se arată ca adevărat Mântuitor, Care înfăptuieşte dreptatea, oferind apa Iordanului pentru spălarea sufletelor de păcat şi împă­care cu Tatăl; în noaptea de Crăciun cerul era întunecat, acum, la botez, cerul se deschide în timp ce Iisus este în rugăciune pentru noi, pentru fericirea noastră cea veşnică.

   Credincioşii comunităţii noastre s-au strâns iarăşi împreună pentru a participa la acest mare praznic şi la această mare bucu­rie a Botezului Domnului, care se petrece aie­vea astăzi, ca acum 2000 de ani. După rânduiala utreniei, a Sfintei Liturghii, a urmat sfinţirea mare a apei, la sfârşitul căreia fie­care a primit din apa sfinţită în dar, în nă­dejdea că toţi cei care se vor atinge de dânsa şi se vor stropi şi o vor gusta vor primi sfin­ţire, sănătate, curăţire şi binecuvântare.

   Viaţa noastră duhovnicească începe prin Sfântul Botez, aşa cum lucrarea de mântui­re a lumii începe prin Botezul Domnului. Botezul se mai numeşte şi naştere, deoare­ce, prin el, omul renaşte. Cristelniţa este Iordanul, care ne renaşte spre o nouă viaţă, căci după Botez ne asemănăm lui Hristos, ziua botezului fiind şi ziua în care primim identitatea de creştini.

   Sărbătoarea Botezului lui Iisus Hristos-Domnul se referă şi la botezul nostru. Un botez care aşteaptă să fie „manifes­tat”. O credinţă conştientă, ce trebuie pă­trunsă şi maturizată. O hotărâre care trebuie să fie motivată. Un dar, care trebu­ie să devină angajare responsabilă. O apar­tenenţă la Hristos, care să se exprime prin fapte. Este absolut de trebuinţă şi cât mai grabnic, ca numele înscrise în registrele pa­rohiale, să iasă la iveală, să fie descoperite. De acum este timpul de a ne onora angaja­mentele, pe care alţii şi le-au luat în locul nostru.

   Este o reînsuşire personală a botezului, care trebuie făcută cu claritate, dacă în mod practic nu voim să devenim nişte apostaţi de la credinţă. Botezul trebuie să ni-l însuşim, să fie al nostru, un fapt, prin care să deve­nim protagonişti cu adevărat, nu trebuie să rămână doar o ceremonie convenţională. Trebuie să ştim cine suntem, încotro mer­gem, şi care ne este modul de viaţă, după care oamenii să cunoască şi să ştie că suntem creş­tini. Nu numai noi să ştim că suntem creş­tini, dar şi alţii trebuie să deducă din vorbe­le şi din purtarea noastră că suntem creştini. Căci altfel, certificatul de botez din partea parohului prea puţin valorează. 

Prezbitera Gina Cimpoca 

BOBOTEAZA ÎN PAROHIA „SFÂNTUL NECTARIE TAUMATURGUL” - COSLADA

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni