ADUNAREA PROTOPIATULUI FRANTEI

publicat in Eveniment pe 1 Martie 2011, 21:25

PARIS 12-13 noiembrie 2012 

   În această lună, Protopopiatul Ortodox Română din Franţa şi-a reîntrunit colectivul de conducere pentru a face un bilanţ al anului care se grăbeşte să se încheie. Ca de obicei, raportul a conţinut două aspecte: moral şi financiar. La această adunare a protopopiatului au fost prezenţi ca şi conducători ai lucrărilor Înaltpreasfinţitul Iosif, Mitropolit al Europei Occidentale şi Meridionale, Preasfinţitul Marc Nemţeanul, Episcop vi­car al Arhiepiscopiei Europei Occidentale şi Părintele Protopop Marc Antoine Costa de Beauregard.

   Lucrările au debutat în seara de 12 noiembrie cu o întrunire a clerului ma­jor din Franţa. In cadrul acestei discuţii s-au abordat diverse probleme de pastoraţie pe care preoţii le întâlnesc în parohiile în care sunt. S-au cristalizat însă două discuţii: una pe marginea botezului şi a pregătirii botezului cu fami­liile care doresc să îşi încreştineze copiii, iar a doua a fost prezentată de părintele Jean Boboc şi anume un răspuns ortodox la transplantul de organe conform legislaţiei din Franţa. Convorbirea de vineri seara a fost axată pe întrebări şi răspunsuri.

   Ziua de sâmbată a debutat cu Sfânta Liturghie, la care a slujit o parte din clerul prezent. Apoi au început lucrările şedinţei protopopiatului, la care au fostprezenţi preoţii din protopopiat împreună cu doi reprezentanţi laici din fiecare parohie.

      Πn raportul moral prezentat de către Preasfinţitul Marc, a fost analizată ac­tivitatea pastorală în ansamblu, însumând datele din fiecare parohie, urmată de prezentarea unor scurte reflecţii asupra pastoraţiei prin spovedanie, şi a importanţei ei, accentuându-se problema decalajului între propovăduirea preo­tului şi viaţa liturgic - duhovnicească a acestuia.

   Raportul financiar a fost prezentat de domnul Toma Dinischiotu. Acesta a făcut o scurtă prezentare a bilanţului financiar pentru 2009-2010, care a cunos­cut un ascendent. Ca buget previzionar, domnul Dinischiotu a preferat să prevadă un buget asemănător şi pentru anul viitor.

   Prima parte a şedinţei s-a încheiat cu alegerea unor reprezentanţi în Consiliul de conducere al protopopiatului, din care unii au fost propuşi pentru prima dată. Un eveniment important a fost realegerea Părintelui Marc Antoine Costa de Beauregard în funcţia de protopop. A urmat o pauză de masă, după care lucrările au continuat cu prezentarea activităţii Asociaţiilor Nepsis şi Saint Come, a activităţii media desfăşurate de Bogdan Vlaicu şi de Părintele Yves Dulac, pre­cum şi a taberelor catehetice pentru copii, din vara anului 2010.

   Asociatia Nepsis — care din 2009 face parte din Frăţia Nepsis Arhiepiscopie, dar care în Franta îşi păstrează statutul de asociatie — reprezentată de Ştefan Căpităneanu, a făcut bilantul activitătilor din acest an, subliniind încercarea de a-i reuni pe tinerii din Occident în cadrul unor tabere şi excursii în România, ce s-au bucurat de îndrumarea şi vizitele ierarhilor mitropoliei noastre.

   Asociatia Saint Come se ocupă de statutul legal al clerului major din Franta în fata institutiilor statului (asigurare medicală, pensie, etc.); s-a consemnat un ascendent financiar în anul ce se încheie, prin dărnicia credincioşilor.

   Activitatea media cuprinde două domenii de interes, Revista Apostolia şi emisiunile radio. S-a subliniat importanta Revistei Apostolia în cadrul ortodox din Franta dar şi dificultătile întâmpinate la publicarea versiunii în limba franceză. Bogdan Vlaicu a subliniat că emisiunea radio pe care o realizează săptămânal la Radio Notre Dame este tot mai audiată în Franta şi în afara ei, şi a prezentat apoi pe scurt şi proiectele referitoare la o nouă emisiune realizată în parteneriat cu Radio Trinitas, Vocea diasporei. 

A consemnat A.I.