Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 1 Iulie 2008 Ora: 15:14

Cu osârdie s-a mântuit cel după chip

Tâlcuire filocalică și imnografică a troparului general al sfintelor cuvioase femei (glasul 8).

Cu osârdie s-a mântuit cel după chip

„Întru tine Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă (N), duhul tău.”

 

Acest tropar general al sfintelor cuvioase femei (glas 8) ne vorbeşte despre „mântuirea celui după chip”, adică ne vorbeşte propriu-zis despre drumul pe care omul căzut, bolnav şi slăbănogit îl are de parcurs spre izbăvirea de omul cel vechi – „stricat” de păcat – şi îmbrăcarea în cel nou, înnoit de Hristos după chipul Ziditorului, precum şi ducerea lui spre asemănare, aşa cum iconograful duce un desen de la linii creionate la icoana deplină.

„Luând crucea ai urmat lui Hristos”, este primul pas, activ şi lucrător, care e apoi explicitat: lucrând, nu oricum, ci cu osârdie (idee exprimată poetic în alte locuri prin „rodul însutit”), ascetul a învăţat – şi acestea sunt de fapt primele roade ale lucrării sufleteşti, că experienţa harului îl învaţă pe ascet lupta, şi, mai ales, lupta în situaţiile noi –, a învăţat să nu se uite la trup, ci să poarte grijă de suflet.

Propriu-zis, învăţătura aceasta e cunoscută tuturor creştinilor după cuvintele Mântuitorului: „Nu purtaţi grijă pentru viaţa voastră ce veţi mânca şi ce veţi bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? […] Aşadar, nu vă îngrijoraţi spunând: Ce vom mânca? sau: Ce vom bea? sau: Cu ce ne vom îmbrăca? – că pe toate acestea păgânii le caută; că ştie Tatăl vostru Cel Ceresc că aveţi nevoie de toate acestea; ci căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu (iar “împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru” – Luca 17, 21) şi dreptatea Lui (gr. diakainosini – adică: suma tuturor virtuţilor), şi toate acestea vi se vor adăuga vouă” (Matei 6, 25, 31-33).

Ceea ce aduce în plus textul troparului este: nu numai să nu poarte de grijă de trup, ci încă mai mult, „să nu se uite la trup” – maximalismul evanghelic: fără să fie omorâtori ai trupului(„Noi nu ne-am învăţat să fim omorâtori de trupuri, ci de patimi” - Patericul, Avva Pimen, apoftegma 183), ei sunt totuşi omorâtori ai cugetului cărnii spre slăvirea trupului, spre transformarea trupului carnal în trup pnevmatic, purtător de Duh.

Învăţătura despre „să nu se uite la trup” este completată de o lucrare „pozitivă”: să poarte „grijă de suflet”, grijă de „lucrul cel nemuritor”. Grija de cele ce rămân după trecerea din această viaţă, în opoziţie cu grija de cele lumeşti şi trecătoare, căci „toate cele ce nu rămân după moarte sunt deşertăciune”, după cum spune o cântare din slujba înmormântării.

Şi lucrând toate acestea, urmează împreună-bucuria şi împreună-cântarea cu îngerii, adică starea de mântuire.

Pr. Iulian Nistea

Cu osârdie s-a mântuit cel după chip

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni