CUM AM CRESCUT NEPTICI

publicat in Asociaţia Nepsis pe 1 Decembrie 2010, 15:46

PRIMII PAŞI AI TINERILOR ORTODOCŞI ROMÂNI DIN MAREA BRITANIE PENTRU O ÎNFRĂŢIRE SPRE LUMEA DUHOVNICEASCĂ 

S-a scurs aproape un an de când, pentru cine ştie a câta oară, biserica Sfântul Gheorghe din Londra se dovedea neîncăpătoare. Mulţimea de credincioşi se adunase cu sfială pentru a primi binecuvântări de la ie­rarhul său. Vlădica Iosif a adus cu sine un duh de tinereţe şi avânt spi­ritual împreună cu un grup de tineri veniţi să pună temelia Frăţiei Nepsis în Marea Britanie. Invitat de neptici, părintele Constantin Necula a pus bun în­ceput prin cuvântul său duhovnicesc „Tinerii şi ispitele lumii contemporane”. In aceeaşi zi de sfârşit de februarie, Frăţia Nepsis UK lua fiinţă cu patru organizatori şi peste o sută cincizeci de membri. Insă lucrarea avea să se înmulţească şi în decurs de câteva luni s-au adăugat opt noi reprezentanţi ai celorlalte parohii din Marea Britanie. Ni s-a alăturat mai apoi părintele Mihai Răzvan Novacovschi, ales în unanimitate îndrumă­tor al filialei din Marea Britanie, căci am simţit cu toţii deschiderea părintelui şi spriji­nul constant ori de câte ori a fost nevoie, întărindu-ne convingerea că avem spre cine să ne întoarcem pentru orice povaţă.

 

PRIMELE CONFERINŢE ŞI ÎNTÂLNIRI 

Începuturile au fost timide şi prima dată s-a concretizat idea organizării lu­nar a vecerniei pentru tinerii neptici, urmată de cuvântul unui părinte invi­tat. Aşadar, prima vecernie a fost însoţită de o discuţie cu tinerii pe tema „Ortodoxia, Limba Română, şi Unirea” în timpul căreia am fost îndrumaţi de Pr. Silviu Petre Pufulete de la Parohia Sf. Gheorghe — Londra şi de invita­tul serii, Pr. Mihai Razvan Novacovschi de la Parohia Sf. Ap. Andrei din Birmingham. Şirul de evenimente a continuat cu două conferinţe susţinute de Protosinghelul Ignatie Trif la începutul lunii iulie, cu tema „Omul creştin între obsesia succesului şi vocaţia sfinţeniei” şi „Credinţa vie ca sursă inepuizabilă dede certitudini irevocabile”, cea din urmă susţinută la Oxford certitudini irevocabile”, cea din urmă susţinută la Oxford.

Între două evenimente se simţea nevoia unei întâlniri între reprezentanţii Nepsis ai parohiilor din Marea Britanie şi aceasta s-a concretizat în luna iulie la Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul de la Essex.

Şi parcă pen­tru a binecuvânta adunarea, am avut bu­curia să îi întâlnim în acest spaţiu sfânt al Angliei pe părintele Paisie de la Mănăstirea Cernica, pe monahul athonit Andrei de la Mănăstirea Sfântul Pavel şi monahul Grigorie Benea de la Mănăstirea Nicula, cel din urmă fiind autor al cărţii „Vieţile sfinţilor ortodocşi din Apus. Sfinţii Insulelor Britanice”. Toţi se aflau în pelerinaj la mă­năstire în acela şi timp cu noi şi am avut bucuria de a-i avea prezenţi şi la discuţii­le Nepsis cu un cuvânt de folos duhovni­cesc. De curând, întâlnirile de sfat şi îndru­mare au început să intre în obişnuinţa reprezentanţilor Nepsis şi parcă, pe zi ce trece, comunicarea şi împărtăşirea ideilor şi proiectelor găsesc răspuns în activităţi­le noastre. Întâlnirea de la Mănăstirea de la Essex nu a rămas un fapt izolat, căci în luna august ne-am întrunit din nou, de data aceasta la Birmingham, găzduiţi de Parohia Sf. Andrei. Orele petrecute în discuţii de organizare au fost urmate de o seară de po­ezie creştină care ne-a bucurat sufletele şi ne-a adus prieteni noi, în persoana d-nei Ionela Flood, Preşedinte al Societăţii „Românca” . În octombrie a fost rândul Cardiff-ului să ne găzduiască şi, deşi mem­brii Parohiei Tuturor Sfinţilor şi a Sfântului Arhidiacon Ştefan sunt mai puţin numeroşi, dragostea cu care ne-au primit şi pro­gramul duhovnicesc pregătit pentru acest prilej au fost impresionante. Invitatul zi­lei, Pr. Arhimandrit Kyril Jenner de la Biserica Ortodoxă Rusă „Naşterea Maicii Domnului” din Bristol, a slujit vecernia îm­preună cu părintele paroh Sorin Chirilă iar, mai apoi, a susţinut conferinţa cu tema „Răul, suferinţele şi Dragostea lui Dumnezeu”. A doua zi, duminică, după Sfânta Liturghie, programul de muzică folk „Dor de ţară” ne-a mângâiat sufletele şi ne-a amintit de cei de-acasă.

La mijlocul lui septembrie ne-am adu­nat cu toţii la Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorulpentru pelerinajul şi conferinţele cu tema „Rugăciunea – experienţa vieţii veşnice” ţi­nute de părintele arhimandrit Zaharia şi de Maica Magdalena. În bisericuţa mică a mănăstirii, 50 de suflete de români aduna­te de prin România, Germania, Belgia, Olanda, Franţa, Italia, Irlanda şi Spania, la care s-au adăugat greci, englezi şi români din Marea Britanie, şi-au plecat genunchii şi au sărutat cu dragoste moaştele Sfântului Siluan. Şi cum să fi răspuns altfel iubirii cu care părintele Melchisedec ne-a întâm­pinat pe toţi oficiind slujba acatist a Sfântului Siluan? A intrat în inimile noas­tre momentul mişcător cand corul format din pelerinii români a ajutat la săvârşirea acatistului. Cei care au fost în acele zile la mănăstirea de la Essex vor întări poate că, dincolo de toate, acesta a fost cel mai de seamă eveniment organizat de Nepsis Marea Britanie până acum.

 

PLANURI DE VIITOR

Între repetiţiile pentru concer­tele de colinde cu grupurile co­rale din care şi tinerii din Nepsis fac parte, apar deja la orizont activităţile din 2011. Reprezentanţii parohiilor s-au întâlnit pe­riodic în ultima vreme în cadrul unor... conferinţe virtuale pe skype, pentru a în­cepe organizarea congresului de anul vii­tor, pentru a încerca să „armonizeze” pla­nurile lor cu cele ale celorlalte Frăţii Nepsis din Mitropolie, dar şi pentru a găsi moda­lităţi cât mai potrivite de a face cunoscu­te aceste activităţi tuturor celor care ar putea fi interesaţi de ele. În curând spe­răm să vă putem invita să vizitaţi blogul Nepsis UK şi astfel să ne cunoaşteţi mai bine.

 

Andreea Lam, reprezentant Nepsis, parohia „Sf. Gheorghe”, Londra