Adaugat la: 1 Martie 2011 Ora: 15:14

Cuvântul episcopului Timotei (februarie 2011)

Cuvântul episcopului Timotei (februarie 2011)

În luna februarie, întreaga lume creşti­nă, prăznuieşte Întâmpinarea Domnu­lui. Este momentul în care omenirea, simbolizată de dreptul Simeon şi de proorociţa Ana, iese din ascunziș şi din întunericul necunoştinţei, în întâmpinarea Domnului. De data aceasta omul, mânat de Duhul Sfânt, nu se mai ascunde de Dumnezeu, ca odini­oară Adam, ci iese în întâmpinare Creato­rului, fiind atras de iubirea pe care Dumne­zeu o are pentru om. Dreptul Simeon devine tron al lui Dumnezeu după cum frumos spu­ne Sfântul Andrei Criteanul „cel ce este pur­tat pe heruvimi şi este lăudat de serafimi astăzi... şade ca pe un tron în braţele bătrâ­nului” şi „în braţele trupeşti primindu-L a propovăduit că Dumnezeu cu oamenii s-a unit” (Andrei Pirul). Acum s-a împlinit ceea ce a văzut proorocul Isaia care zice: „Văzut-am pe Domnul şezândpe scaun înalt şi preaînalt şi a trimis la mine pe unul din serafimi şi mâna lui avea cărbune arzător, pe care îl luase de pe altar cu cleştele. Şi l-a atins de gura mea, şi a zis: iată s-a atins acesta de buzele tale şi va şterge fărădelegi­le tale şi păcatele tale le va curăţi”.

Domnul s-a sălăşluit între noi şi a ve­nit pentru a ne slobozi din robia păcatului şi al morţii întru care eram ţinuţi. El s-a sălăşluit între noi dar voinţa Lui este de a se sălăşlui întru noi şi de a se uni cu noi. El doreşte ca fiecare dintre noi să-I deve­nim tron după modelul dreptului Simeon. Domnul este cărbunele arzător din cleşte care, odată ce se atinge de buzele noastre,şterge fărădelegile noastre, când este primit cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dra­goste. Doar atunci vom putea la rândul nostru să spunem împreună cu dreptul Simeon:

„Acum slobozeştepe robul Tău, Stăpâne ... că văzură ochii mei mântuirea Ta”.

+ Timotei al Spaniei şi Portugaliei 

Cuvântul episcopului Timotei (februarie 2011)

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni