Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 1 Iunie 2010 Ora: 15:14

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la sosirea la parohia din Madrid

Cuvântul rostit de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în biserica Parohiei Ortodoxe Române din Madrid, la sosirea în Spania, vineri, 16 aprilie 2010.

Înaltpreasfinţiile Voastre,

Preasfinţiile Voastre,

Preacucernici şi Preacuvioşi Părinţi,

Iubiţi credincioşi şi credincioase,

 

Hristos a înviat!

 

Cu sfântă bucurie în suflet şi cu inima copleşită de lumina Învierii lui Hristos, păşim astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, în această biserică, în care credincioşii ortodocşi români din regiunea Madrid, de decenii, îşi găsesc liniştea şi mângâierea sufletească.

Ne găsim aici, în mijlocul dumneavoastră, la invitaţia Preasfinţitului Părinte Episcop Timotei – aceasta fiind prima vizită a unui Patriarh al României făcută în Spania - şi, de aceea, ne bucurăm să vedem că aţi venit să ne întâmpinaţi într-un număr atât de mare, dumneavoastră, credincioşii celei mai vechi parohii ortodoxe române de pe aceste meleaguri,  aflată sub ocrotirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioara Maria.

La aproape două mii de ani de la propovăduirea Sfântului Apostol Pavel pe aceste meleaguri, retrăim acum, aici, taina propovăduirii Evangheliei lui Hristos, creşterea Bisericii prin lucrarea Duhului Sfânt: Preasfinţitul Părinte Episcop Timotei, împreună cu devotaţii clerici ai Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, a arat, a semănat şi a udat, iar Altul, Dumnezeu Cel în Preasfânta Treime lăudat, face să crească (cf. 1 Corinteni 3,6) şi să rodească comunitatea creştinilor ortodocşii români. Suntem încredinţaţi că rodnicia activităţii pastoral-misionare a clericilor români din Spania se datorează atât rugăciunilor de mijlocire înălţate de Apostolul neamurilor pentru urmaşii celor pe care i-a evanghelizat, după Tradiţie, direct în Spania şi, după izvoare istorice incontestabile, indirect, prin ucenicii săi, în Dacia Felix, cât şi legăturilor de limbă şi cultură dintre poporul spaniol şi poporul român.

Cu deosebită mulţumire sufletească, constatăm că harul lui Dumnezeu a sporit şi împlinit lucrarea pastoral-misionară a Preasfinţitului Părinte Episcop Timotei. Chiar dacă este printre cei mai tineri ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iată, vedem că, în mai puţin de 2 ani de zile, a reuşit să dubleze numărul parohiilor de aici, din Peninsula Iberică. Nu o dată ne-a mărturisit că aproape nu există săptămână în care să nu primească câte o vizită sau un telefon de la conaţionalii noştri, prin care să solicite înfiinţarea de parohii şi numirea de clerici pentru comunităţile lor.

Unul dintre scopurile misiunii ortodoxe române în plan pastoral, pentru cei aflaţi departe de Ţara-mamă,  este de a spori dragostea creştină şi conlucrarea frăţească, astfel ca munca sau studiul în străinătate să nu devină îndepărtare sau înstrăinare spirituală între membrii aceleiaşi familii sau ai aceleiaşi comunităţi de acasă sau din ţara în care ei se află acum. De aceea, la iniţiativa noastră din anul 2005, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului să fie consacrată ca Duminică a migranţilor sau a reîntoarcerii acasă. Cu acest prilej, în toate parohiile şi mănăstirile din cuprinsul Patriarhiei Române se înălţă rugăciuni de mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu, precum şi rugăciuni de cerere sau de ajutor de la Dumnezeu pentru păstrarea credinţei ortodoxe, pentru sănătate şi spor în viaţă, pentru înmulţirea dragostei între părinţi şi copii, între soţ şi soţie, între membrii familiei plecaţi din România şi cei rămaşi acasă, precum şi rugăciuni pentru călătorie şi bună înţelegere cu cetăţenii ţărilor în care lucrează sau studiază românii plecaţi în străinătate, cultivând deodată identitatea lor  românească şi prietenia cu alte popoare.

 

Părinte Profesor,

Au trecut peste 30 de ani de când păstoriţi cu vrednicie această parohie, fiind primul teolog ortodox care şi-a obţinut doctoratul în teologie la vestita Universitate din Salamanca. Aţi fost şi sunteţi părinte duhovnicesc a mii de credincioşi. Cu siguranţă, Bunul Dumnezeu vă va da plata lucrătorului vrednic şi a iconomului Tainelor Sale (1 Corinteni 4, 1), în împărăţia Sa. Aţi marcat deopotrivă istoria Ortodoxiei româneşti pe aceste meleaguri şi contribuiţi semnificativ la conturarea viitorului ei căci, iată, la plinirea activităţii pastorale a Preacucerniciei Voastre, v-aţi asumat greaua misiune de construire a unei biserici, ce va deveni catedrală episcopală deoarece, în acelaşi perimetru sacru, se va construi şi reşedinţa episcopului Spaniei şi Portugaliei.

Desigur că această misiune sfântă nu s-ar putea îndeplini fără ajutorul, susţinerea şi contribuţia dumneavoastră, a tuturor credincioşilor parohiei, care sunteţi chemaţi să vă faceţi părtaşi la împlinirea acestei apostolii. În felul acesta, veţi deveni ctitori, pururea pomeniţi la sfintele slujbe şi vă veţi împărtăşi din lumina neînserată a Învierii, pentru că numai prin jertfa Crucii ne învrednicim de viaţa în Hristos Cel Înviat.

Peste două zile vom săvârşi slujba punerii pietrei de temelie a viitoarei biserici catedrale şi reşedinţei episcopale, la care vă aşteptăm cu toată dragostea părintească deoarece este un eveniment istoric din viaţa parohiei dumneavoastră.

Rugăm pe Hristos-Domnul, împreună călător cu ucenicii Săi Luca şi Cleopa către Emaus în ziua întâi a Învierii Sale, să intre în casa sufletului tuturor celor plecaţi în străinătate şi a celor rămaşi în Ţară ca să le dăruiască binecuvântarea şi bucuria Sa, pentru a spori dragostea şi ajutorarea lor frăţească spre slava Preasfintei Treimi şi binele oamenilor.

Ca semn de preţuire şi binecuvântare pentru întreaga activitate a Preacucernicului Părinte Profesor Teofil Moldovan, îi oferim Crucea Patriarhală pentru clerici, cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române. Vrednic este!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni