Adaugat la: 1 Iunie 2010 Ora: 15:14

Pelerinaj la moaștele sfântului Ioan Casian - Marsilia, 1-2 mai 2010

Pelerinajul la Moaştele Sfântului Ioan Casian, din 1 şi 2 mai 2010, s-a desfăşurat şi de data aceasta în prezenţa Înalt Preasfinţitului nostru Părinte Iosif, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale, alături de Preasfinţitul Timotei, Episcopul Spaniei şi Portugaliei şi a Preasfinţitului Marc Nemţeanul, Episcopul nostru vicar al Arhiepiscopiei Europei Occidentale. La sărbătoarea cinstirii Sfântului Ioan Casian au participat atât credincioşii parohiei noastre şi a celor învecinate, cât şi pelerinii veniţi chiar din Anglia şi Spania.

Pelerinajul a debutat cu vecernia specială în cinstea Sfântului Ioan Casian din Biserica St. Victor din Marsilia (unde se află Moaştele Sfântului) în prezenţa Arhiepiscopului catolic al Marsiliei, Georges PONTIER, care i-a întâmpinat pe părinţii episcopi ai Mitropoliei noastre în frunte cu ÎPS. Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif, cu a cărui binecuvântare şi purtare de grijă acest Pelerinaj s-a desfăşurat, iată, pentru a treia oară.

A doua zi de pelerinaj a început cu Sfânta Liturghie arhierească condusă de ÎPS. Mitropolit Iosif, înconjurat de un sobor de arhierei şi preoţi, în Biserica Parohiei Ortodoxe Române din Marsilia şi s-a încheiat cu o agapă frăţească la care credincioşii prezenţi au avut posibilitatea de a purta discuţii duhovniceşti cu părinţii episcopi.

Dacă în domeniul ştiinţific, orice teorie, pentru a fi crezută, trebuie să fie demonstrată şi susţinută prin multe argumente, ca în matematică, de exemplu, când doar în urma unei demonstraţii riguroase, o teoremă, va fi îndeobşte recunoscută (ca adevărată) şi folosită ca atare, tot aşa, şi viaţa duhovnicească îşi găseşte multipla demonstraţie în vieţile numeroşilor sfinţi, martiri şi mărturisitori ai credinţei creştine, iar proba de netăgăduit o reprezintă Sfintele Moaşte din care izvorăşte neîncetat, ca dintr-un izvor, harul dumnezeiesc. Ele rămân peste veacuri dovada vie care dă mărturie că Dumnezeu este viu şi lucrător în sfinţii Săi, că în definitiv unirea omului cu Dumnezeu în viaţa pământească nu se opreşte odată cu trecerea lui din lumea aceasta, ci se continuă ca un foc care nu se stinge, care arde mereu în Dumnezeu.

Un astfel de exemplu viu este şi Sfântul Ioan Casian, de origine stră-română şi trăitor al acestor meleaguri. Timpul nu i-a alterat învăţătura, ba chiar dimpotrivă. El ne reaminteşte faptul, că viaţa în duh se luptă de multe ori cu viaţa în trup, că pentru a câştiga în duh va trebui să renunţăm la cele în trup. Doar prin înfrânarea pântecelui –ne spune el– prin renunţarea la desfrânare, prin a nu pofti bogăţia, prin a alunga de la noi mânia, întristarea, trândăvia şi în cele din urmă, prin a surprinde şi prin a îndepărta, din minte, slava deşartă şi mândria, vom ajunge să protejăm flacăra focului vieţii veşnice, aprinsă în fiecare dintre noi, la botez. Astfel duhul va fi viu şi roditor, pentru că se va hrăni din Dumnezeu, iar trupul, va da şi el mărturie de această unire. „Iar roada Duhului –ne învaţă Sfântul Apostol Pavel– este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia” (Galateni 5, 22-23). Pe acestea le tânjeşte sufletul nostru şi tot pe acestea ni le promite Dumnezeu fiecăruia dintre noi.

Înaintarea în viaţa duhovnicească se împlineşte numai prin luptă, în smerenie, care „se naşte din credinţă, din frica lui Dumnezeu, din blândeţe şi din sărăcia desăvârşită, prin care ne vine şi dragostea desăvârşită, cu darul şi cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos”. Aşa ne învaţă pe noi, teologul virtuţilor creştine, Sfântul Ioan Casian, pe care îl cinstim şi căruia îi cântăm: „Slavă Celui ce a dat ţie tărie, slavă Celui ce te-a încununat pe tine, slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri!”. Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Ioan Casian sa ne întărească pe calea cea strâmtă care duce către Împărăţia lui Dumnezeu. Hristos a Înviat!

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni