Adaugat la: 1 Octombrie 2009 Ora: 15:14

Nepsis Italia

Nepsis Italia sau Adunarea tinerilor din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei s-a constituit oficial pe data de 6 decembrie 2008, zi de prăznuire a Sfântului Ierarh Nicolae, când a avut loc prima sa întâlnire la Sediul Episcopiei din Roma, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Pentru această ocazie au fost prezenți câteva zeci de tineri (reprezentanți) veniți din toate zonele Italiei. Ea reunește tinerii ortodocși români stabiliți pe teritoriul Italiei pentru diverse motive și care doresc să se cunoască, să comunice, să se roage împreună și să colaboreze în vederea trăirii și transmiterii mai departe a învățăturilor Bisericii noastre și a valorilor culturale românești și europene.

Adunarea tinerilor – Nepsis Italia este rezultatul întâlnirii a două aspecte diferite: pe de-o parte dorința tinerilor români din Italia de a avea un spațiu organizat în care să se exprime și să se regăsească, iar pe de alta, dorința și responsabilitatea Preasfințitului Episcop Siluan și a colaboratorilor săi de a da un răspuns acestor nevoi semnalate de multă vreme de tinerii din peninsulă. Într-o societate complexă ca cea occidentală, unde tânărul emigrant este supus unui ritm de viată tentant dar istovitor totodată, unde provocările depășesc experiența și capacitatea sa de a le face față, unde diferențele de limbă, cultură și religie riscă să compromită echilibrul său deja precar, unde tehnologia cu toate produsele ei sofisticate si tentante amenință să îl înrobească făcându-l să  piardă sensul adevărat al vieții și ”alergării” pe acest pământ, problemele cu care fiecare tânăr român se confruntă sunt multe și complicate. Nepsis Italia propune o alternativă care să îl sprijine: a vedea viața din perspectiva credinței, a-i da un sens veșnic, a tăi duhovnicește, a descoperi și urma propria vocație.

 

 Sfântul  Voievod Neagoe Basarab, patronul Adunării tinerilor din Episcopia Italiei

 

La propunerea Presfințitului Episcop Siluan s-a hotărât ca Adunarea tinerilor din Episcopia Italiei să fie sub ocrotirea Sfântului Voievod Neagoe Basarab, canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sedința din 8-9 iulie 2008. Acest om de cultură isihastă și ”prinț al păcii” a rămas în memoria poporului român și a tradiției Ortodoxe prin opera sa intitulată ”Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Teodosie”, prima creație de valoare universală din literatura română, un adevărat testament duhovnicesc, pedagogic, filozofic și moral-spiritual. Învățăturile sale, acest cod de comportament ființial și de demnitate umană, pot fi de mare folos tinerilor noștri aflați pe meleaguri străine, cei mai mulți departe de părinții lor și de duhovnicii care îi călăuzeau când erau în țară.

 

Pelerinajele Nepsis

 

            Printre activitățile pe care Nepsis Italia le propune tinerilor români, de mare interes au fost și vor fi de fiecare dată pelerinajele. Italia este țara cu cel mai mare număr de sfinte moaște, mai ales ale sfinților mucenici din primele secole ale Creștinismului. Aici sunt, integral sau parțial, moaștele celor doisprezece Sfinți Apostoli ai Mântuitorului și ale multora dintre ucenicii acestora. Aici se pot vizita catacombele, minunatele cimitire antice săpate uneori la zeci de metri sub nivelul pământului,  unde mai întâi romanii păgâni și mai apoi creștinii își îngropau pe cei dragi și unde primii urmași ai învățăturii lui Hristos se întâlneau pe ascuns pentru a se ruga împreună și a săvârși Sfânta Euharistie pe mormintele martirilor. În Italia pot fi văzute sute de biserici și mănăstiri ridicate în primul mileniu al Creștinismului când Biserica Creștină era Una și unde generații de creștini s-au întâlnit pentru rugăciune.

            Printre pelerinajele deja organizate putem aminti pe cel făcut două luni în urmă la Bolsena, în Provincia di Viterbo, la moaștele Sfintei mucenițe Cristina. Tinerii au putut vizita catacombele unde a fost înmormântată sfânta inițial și s-au putut închina în biserica ridicată ulterior, în secolul IV, pe mormântul acestei copile de doar unsprezece ani, născută în apropierea lacului Bolsena și care primește cununa mucenicească în timpul persecuției împaratului Dioclețian.

            Un alt pelerinaj a fost făcut la biserica San Clemente din Roma, nu departe de Coloseo și de Forul Imperial, biserică cu trei niveluri sub pamânt, unde se păstrează moaștele sfinților Clement Romanul, Ignatie Teoforul și Chiril (fratele Sfântului Metodio, apostol al slavilor). Construită în secolul IV după Hristos în cinstea Sfântului Clement, papă al Romei, pe ruinele uneia mai vechi din secolul I, care la rândul său acoperea ruinele unui unui templu dedicat zeului  Mitra și distrus de incendiul lui Nero (din anul 64 d. Hr.), biserica originară a fost acoperită în secolul XII de alta nouă care dăinuie și astăzi. Toate aceste construcții au putut fi vizitate de tinerii noștri.  

            Pelerinajele se vor a fi, pentru tinerii români, o ocazie minunată de întâlnire, de rugăciune, de meditație și de creștere duhovnicească. Sfinții care au bineplăcut lui Dumnezeu prin viața lor curată și au moștenit Împărăția Cerurilor, aceste prezențe veșnic vii printre noi, trebuie să ne fie modele de urmat și călăuze spre împlinirea chemării adresate de Domnul fiecăruia dintre noi. Ei trăiesc printre noi și mărturisesc în continuare despre viața în Hristos, îndemnându-ne la lupta cea bună.

 

Cateheze cu/pentru tineri și nevoile lor

 

Un alt aspect pe care îl are la suflet Nepsis Italia este apropierea tinerilor de cunoașterea învățăturilor de credință ale Bisericii noastre și de trăirea acestora. Tinerii, datorită curăției și entuziasmului specifice vârstei lor, manifestă dorința de cunoaștere și de trăire a esențelor, a profunzimilor vieții creștine. Pentru a răspunde acestei necesități, s-au organizat chiar de la început întâlniri pentru cateheză, pentru abordarea și aprofundarea diverselor teme de interes pentru ei. Nu s-au numit niciodată conferințe pentru că nu se dorește neapărat o abordare academică a acestor întrebări și căutări ale lor, ci cateheze pentru că se vrea o comuniune și o comunicare directă cu și către sufletele lor în duhul Bisericii. Alături de orele de religie pe care fiecare parohie le desfășoară în special duminica, Nepsis încearcă să aducă partea sa completând și aprofundând subiecte de care sunt interesați tinerii.

O primă cateheză a fost prezentată chiar în ziua înființării Adunării tinerilor ortodocși din Italia, în 6 decembrie 2008, de către Preasfințitul Episcop Siluan,  cu tema ”A fi tânăr ortodox în Italia”. Ulterior s-au organizat astfel de întâlniri în timpul posturilor de peste an, urmând să fie extinse cu regularitate și în celelalte perioade ale anului, pentru a se asigura celor ce doresc ”merinde” pentru toată vremea.

În lunile iunie și iulie ale acestui an s-a desfășurat un proiect pilot de colaborare între Episcopia Ortodoxa Română a Italiei și Centrul Comercial și Social românesc ”La Strada” din Roma. În cadrul acestui proiect, câte o seară din fiecare săptămână a fost dedicată întâlnirilor tinerilor Nepsis din Roma și împrejurimi. În sala de clasă corespunzător amenajată s-au ținut lecții pe diverse teme, s-au vizionat și comentat filme religioase, s-au construit relații de prietenie între tineri, etc.

 

Festivalul Bucuriei și lansarea Blogului Nepsis Italia

 

            Un eveniment de amploare dedicat tuturor tinerilor și copiilor din Eparhia Italiei a fost Festivalul Bucuriei, organizat în zilele de 30 și 31 mai ale anului acestuia la Sediul Episcopiei din Roma, în preajma Sărbătorii Internaționale a Copilului. Despre acest eveniment am scris deja într-un alt număr al revistei Apostolia, fapt pentru care nu vom mai insista în acest material. Adăugăm doar că, cu această ocazie a fost lansat Blogul Nepsisi Italia (www.episcopia-italiei.it/nepsis), un spațiu  și un mijloc de comunicare eficient pentru tinerii dornici de a se exprima, de a dialoga și de a lega relații de prietenie cu alti tinerii români din celelalte orașe ale Italiei sau din alte țări.  

 

 

Perspective

           

            Adunarea tinerilor din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei este destul de tânără. Are mai puțin de un an de activitate. De aceea realizările sunt modeste și uneori timide. Încercând să dea răspuns solicitărilor care vin din rândurile tinerilor, echipa de la Centrul Eparhial va face ca în viitor Proiectul Nepsis să ia amploare și să reușească să dinamizeze misiunea printre tineri, nu doar la nivel central ci și în fiecare protopopiat și parohie.

În ce privește activitatea catehetică se dorește ca numărul întălnirilor catehetice să crească și să aibă o regularitate măcar lunară în fiecare protopopiat din Italia, sau/și mai des acolo unde este posibil.

Pelerinajele, în colaborare cu Centrul de Pelerinaje al Episcopiei Italiei, vor fi extinse nu doar la obiective de interes duhovnicesc din Italia ci și la alte ținte din afara granițelor.

Un loc prioritar va avea organizarea de activități artistice, culturale, tabere de vară, sau ieșiri spre locuri de atracție turistică mai ales în zilele de la sfârșitul săptămânii.

Se dorește de asemenea întărirea colaborării Nepsis Italia cu asociațiile omoloage din celelalte Eparhii ale Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale în vederea unui schimb de experiență constant și  necesar tinerilor noștri de pe melegurile apusene.

 

Diacon Gheorghe și Florica Zavate,

reprezentanți Nepsis Italia

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni