Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la hirotonia şi întronizarea primului episcop ortodox român în Spania şi Portugalia

publicat in Eveniment pe 1 Iulie 2008, 16:14

„Ascultaţi pe mai-marii voştri şi vă supuneţi lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă” (Evrei 13, 17). anxious attachment dating another anxious | dating someone on anxiety medication | dating a dentist girl | https://apostolia.eu/index.php/radiocarbon-dating-reading-ielts/ | dating wedding gown

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre,

Preasfinţite Părinte Timotei,

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,

Iubiţi credincioşi,

H r i s t o s    a    î n v i a t !

Biserica Ortodoxă Română a marcat astăzi, la Alcala de Henares, o nouă etapă în dezvoltarea şi organizarea ei, prin hirotonia şi întronizarea Preasfinţitului Părinte Timotei Lauran, ca primul episcop al românilor din nou înfiinţata Episcopie a Spaniei şi Portugaliei.

Hirotonirea Preasfinţiei Sale se înfăptuieşte, în mod firesc, în urma numeroaselor solicitări adresate de clericii şi credincioşii români, stabiliţi într-un număr tot mai mare în această parte de lume, de a avea un „păstor şi învăţător” (Efeseni 4, 11), pentru a răspunde nevoilor spirituale şi a reprezenta comunităţile româneşti în faţa instituţiilor bisericeşti şi de Stat din Spania şi Portugalia.

În acest sens, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din 22 octombrie 2007, a aprobat înfiinţarea şi organizarea Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, cu sediul la Madrid, ca eparhie sufragană a Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, iar, în data de 5 martie 2008, a ales în demnitatea de ierarh al acestei Eparhii pe Preacuviosul Protosinghel Timotei Lauran, exarhul mănăstirilor din Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale.

Preasfinţitul Părinte Timotei este unul dintre cei mai tineri ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, însă, în pofida acestui fapt, cunoaşte foarte bine realităţile religioase ale Europei Occidentale, din 2005 deţinând funcţia de exarh al mănăstirilor şi membru al Consiliului Mitropolitan de la Paris.

Experienţa acumulată în perioada petrecută în mijlocul credincioşilor din Occident, la care se adaugă formarea teologică dobândită în timpul studiilor efectuate în ţară şi în străinătate, îl recomandă pe Preasfinţitul Timotei Lauran ca un bun „iconom al tainelor lui Dumnezeu” (I Corinteni 4, 1), care, începând de astăzi, are îndatorirea să poarte de grijă tuturor fiilor săi duhovniceşti, făcându-se fiecăruia în parte „pildă” (I Petru 5, 3) de învăţătură, slujire, povăţuire, smerenie şi dragoste, lucrând cu „frică şi cu cutremur” (Filipeni 2, 12) la mântuirea sufletelor credincioşilor încredinţaţi spre păstorire. Totodată, Preasfinţia Sa are datoria conlucrării în Sinodul mitropolitan cu ceilalţi ierarhi, precum şi responsabilitatea de a menţine comuniunea deplină cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Preasfinţite Părinte Timotei,

Nădăjduim că înalta demnitate episcopală pe care aţi primit-o, precum şi marea încredere acordată de ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Vă întăresc în responsabilitatea slujirii arhiereşti la care aţi fost chemat de Sfânta noastră Biserică, ca arhipăstor al clericilor şi credincioşilor din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, şi ca ierarh în Biserica Ortodoxă sobornicească, potrivit cuvintelor Sfântului Ignatie Teoforul care învaţă că „acolo unde este episcopul este şi Biserica”.

Eparhia care V-a fost încredinţată astăzi este în plin proces de organizare şi consolidare în comuniune de iubire frăţească pe calea mântuirii, iar episcopul lucrează împreună cu preoţii şi diaconii să aducă lumină, pace şi bucurie în inimile credincioşilor şi să-i călăuzească spre Împărăţia lui Dumnezeu, pentru ca la vremea potrivită să poată da toţi „răspuns bun” înaintea lui Hristos, spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea oamenilor.

Avem convingerea că lucrarea pastorală pe care o veţi desfăşura în mijlocul românilor ortodocşi din eparhia încredinţată Preasfinţiei Voastre va contribui la păstrarea şi promovarea unităţii tuturor fiilor ei duhovniceşti, astfel încât fiecare dintre aceştia să simtă că face parte din Biserica Mamă a poporului român, care cheamă pe toţi românii la înţelegere, apropiere şi dragoste unul către altul. De asemenea, este foarte necesară cultivarea relaţiilor frăţeşti cu toate comunităţile ortodoxe surori din Spania şi Portugalia, cu alte comunităţi creştine, mai ales cu Biserica Romano-Catolică majoritară, precum şi promovarea relaţiilor de cooperare cu autorităţile civile din aceste ţări, în folosul întregii societăţi.

Este cunoscut faptul că mulţi români au emigrat în Spania şi Portugalia datorită greutăţilor financiare cu care s-au confruntat în ţară, în mod special cei tineri. De aceea, considerăm că o atenţie specială trebuie acordată acestora pentru a fi încurajaţi, cu părintească dragoste, să rămână aproape de Biserică, găsind astfel sprijin pentru rezolvarea problemelor spirituale şi familiale pe care le au.

Preasfinţia Voastră,

Preasfinţite Părinte Timotei, în această zi binecuvântată de Dumnezeu, Vă adresăm părinteşti urări de sănătate şi ajutor de la Dumnezeu, de pace şi bucurie, rugând pe Hristos Domnul să Vă călăuzească în lucrarea pastoral-misionară încredinţată, revărsând harul Său Cel sfinţitor asupra tuturor clericilor şi credincioşilor din Episcopia Spaniei şi Portugaliei şi asupra tuturor celor care vă sprijină în activitatea sfântă pe care o împliniţi!

Cu frăţească dragoste în Hristos Cel Înviat şi părintească binecuvântare,

† Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române