Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 1 Iunie 2010 Ora: 15:14

Cuvântul episcopului Timotei (iunie 2010)

Cuvântul episcopului Timotei al Spaniei și Portugaliei la primirea Prefericitului Daniel, Patriarhul României, pe pământul Spaniei.

Preafericirea Voastră,

Dăm slavă Preasfintei și de viață făcătoarei Treimi, că după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, „celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după voia Lui, toate li se lucrează spre bine” (Romani 8, 28), astăzi suntem martorii acestei zile mult așteptate, prima vizită a unui patriarh român în Spania.

Se împlinesc anul acesta 30 de ani de la întemeierea primei parohii române ști în îndepărtata Hispanie, țară pe care Sf. Apostol Pavel voia s-o viziteze, după cum spune în Corinteni cap. 16.

O tradiție locală menționează trecerea Apostolului neamurilor prin aceste locuri, iar Clement Romanul (anul 95) ne spune că Pavel „a atins granițele Occidentului”, care era denumirea Spaniei în acele vremuri.

Pământul acesta este binecuvântat, iar dacă am fost chemați de Domnul să-L mărturisim aici, e ca să se împlinească lucrarea Sa de mântuire a întregului neam omenesc.

Dreptmăritorul popor român a adus cu sine, în acest pământ primitor, credința sa apostolică bimilenară, îmbogățindu-se și îmbogățind, la rândul lui, credința creștină a veacului al XXI-lea. Suntem încredințați că misiunea noastră aici este de a „trăi în Duhul, în Duhul să și umblăm” (Gal. 5, 25), iar oamenii văzând credința noastră, să-L preamărească pe Tatăl nostru din ceruri (Mt. 5, 16).

Cercetarea Preafericirii Voastre este pentru noi semn dumnezeiesc al milei și al marii milostiviri a Domnului, revărsate asupra noastră, celor ce am făgăduit să-I dăm Lui toată viața noastră. Suntem bucuroși că în purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de noi, putem trăi aceste zile pline de har și de binecuvântare, iar ca intâistătător al binecredinciosului popor român din Sfânta Episcopie a Spaniei și Porugaliei, Vă dorim să fiți binevenit în mijlocul nostru, Preafericite Părinte!

† TIMOTEI,
Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni