Adaugat la: 1 Ianuarie 2009 Ora: 15:14

În ziua de 6 ianuare prăznuim Botezul Domnului nostru Iisus Hristos

Acest praznic se cheamă și Teofania, și anume „arătarea Domnului”. La această sărbătoare, Domnul, care este Unul în Trei Fețe ni se arată nouă.

În ziua de 6 ianuare prăznuim Botezul Domnului nostru Iisus Hristos

„În Iordan botezându-Te Tu Doamne, închinarea Treimii S-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit ție, fiu iubit pe Tine numindu-Te, și Duhul în chip de porumb a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat, slavă Ție”. (Troparul Praznicului)

Scufundându-Se în apă pentru a primi botezul lui Ioan, lui Hristos nu Îi sunt spălate păcatele, El fiind fără de păcat, ci spală păcatele noastre pe care le-a luat asupra Lui luând ființă omenească.

Prin scufundarea Sa, Iisus sfințeș- te apele Iordanului. Asemenea, când la praznicul Botezului Domnului se binecuvântează apele, preotul sufundă în acestea Crucea de trei ori. Această apă sfințită se pătrează cu mare luare-aminte, căci ea curățește și spală tot ce e rău. Ea se bea cu credință și cu ea se stropește în case.

„Iar botezându-Se Iisus, când ieșea din apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu S-a văzut pogorându-Se ca un porumbel și venind peste El. Și iată glas din ceruri zicând: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit».” (Matei 3, 16-17)

• În ce ai fost scufundat când ai fost botezat?
• Cuvântul „a boteza” vine din limba greacă, și înseamnă „a scufunda”.
• Cine este scufundat la botez?

În ziua de 6 ianuare prăznuim Botezul Domnului nostru Iisus Hristos

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni