Fragmente neodihnite (decembrie 2008)

publicat in Fragmente neodihnite pe 1 Decembrie 2008, 22:20

Fragmente neodihnite din: Nicolae Steinhardt, Monahul de la Rohia; Antonie Bloom, Despre credinţă şi îndoială;  Sf. Maxim Mărturisitorul, Cele două sute de capete despre cunoștința de Dumnezeu şi iconomia întrupării Fiului lui Dumnezeu; Christos Yannaras, Libertatea moralei; Avva Macarie, Patericul egiptean; Evanghelia după Mate; Sf. Siluan Athonitul

Se apropie Crăciunul. Aur şi argint să dăm celor din jur nu avem. Doar câte o vorbă bună să le rostim. E şi acesta un dar de preţ ce-şi poate avea locul în traista bunului Moş Crăciun.

Nicolae Steinhardt, Monahul de la Rohia

 

Acţiunea cea mai frapantă a lui Dumnezeu – Întruparea. Omul a creat iadul pe pământ. Dumnezeu nu a stat să corecteze omul din interior, poate-poate va ieşi ceva… Întruparea e ceva inedit. Dumnezeu ia în Sine tot ceea ce i s-a întâmplat omului, situaţia lui fără ieşire. Hristos intră în lume. Toate de câte S-a atins le-a mântuit, le-a îndumnezeit. Dar cauza pentru care El a devenit om nu constă în căderea omului, ci în Înviere, în Înălţare, în cea din urmă vocaţie a noastră de a fi părtaşi firii dumnezeieşti, de a fi Trup al lui Hristos, templu al Duhului Sfânt. În acest sens, orice acţiune a creştinului are o natură eshatologică, adică este îndreptată spre împlinirea finală a istoriei, spre Împărăţia lui Dumnezeu deja înfiinţată.

Antonie Bloom, Despre credinţă şi îndoială

 

Precum rodul neascultării este păcatul, aşa rodul ascultării este virtutea; şi precum neascultării îi urmează călcarea poruncilor şi dezbinarea de Cel ce a poruncit, aşa ascultării îi urmează păzirea poruncilor şi unirea cu Cel care a poruncit. Prin urmare, cel ce prin ascultare a păzit o poruncă şi a săvârşit dreptatea, a păstrat şi unirea nedezbinată cu Cel care a poruncit; iar cel ce a călcat prin neascultare o poruncă şi a săvârşit păcatul, s-a desfăcut de sine şi din unirea dragostei cu Cel care a poruncit.

 Sf. Maxim Mărturisitorul, Cele două sute de capete despre cunoștința de Dumnezeu şi iconomia întrupării Fiului lui Dumnezeu

 

Asceza nu este o acţiune individuală meritorie, un rezultat obţinut urmărind cu stricteţe vreun cod obiectiv de comportament, o ascultare de reguli derivând dintr-o lege promulgată de vreo autoritate convenţională fără a ţine cont de persoane. Asceza corporală nu se limitează nici la „stăpânirea” pe care o exercită asupra trupului... Creştinul nu posteşte fiindcă vrea să supună materia spiritului, nici pentru că face distincţia între mâncăruri „curate” şi „necurate”. Ci posteşte fiindcă nu mai consideră că actul mâncării este un scop în sine: el îl transformă în ascultare de voinţa comună şi de practica tot comună a Bisericii, supunându-şi preferinţele şi alegerile individuale regulilor ecleziale care definesc formele de hrănire. Iar libera ascultare presupune întotdeauna iubire.

Christos Yannaras, Libertatea moralei

 

Întrebat-au unii pe avva Macarie zicând: cum suntem datori să ne rugăm? Le-a zis lor bătrânul: nu este trebuinţă a vorbi multe, ci a întinde adeseori mâinile către Cer şi a zice: Doamne, precum vrei şi precum ştii, miluieşte-mă! Iar de eşti războit spune: Doamne, ajută-mi! Şi El ştie ce e de folos şi face cu noi milă.

Avva Macarie, Patericul egiptean

 

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă. Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei. 

Evanghelia după Matei VI, 33-34

 

Doamne, dă tuturor oamenilor de pe pământ să ajungă să cunoască iubirea Ta... şi dulceaţa Duhului Sfânt ca să uite suferinţa de pe pământ, să părăsească tot răul, să se lipească de Tine cu iubire şi să trăiască în pace, făcând voia Ta, pentru slava Ta.

Sf. Siluan Athonitul

Selecţia textelor: Daniel Chira