Adaugat la: 1 Ianuarie 2009 Ora: 15:14

Curățirea argintului

Câteva femei care participau la un grup de lectură biblică studiau cartea Maleahi. Când au ajuns la capitolul al III-lea, s-au oprit la versetul al 3-lea care spune : « Şi se va aşeza să cureţe şi să lămurească argintul ».

Acest verset le nedumerea şi se întrebau ce spune el despre caracterul şi natura lui Dumnezeu. Una dintre aceste femei se hotărî să meargă să vadă procesul de curăţire a argintului, pentru a vorbi despre el la următorul studiu biblic.

Femeia vorbi deci cu un argintar chiar în aceeaşi săptămână şi stabili o întâlnire pentru a-l vedea cum lucrează. Nu îi spuse nimic despre motivul interesului ei pentru procesul curăţirii argintului. Privindu-l cum lucrează, văzu că ţinea o monedă de argint deasupra focului şi o încălzea. Şi el îi spuse că, pentru a curăţi argintul, acesta trebuie ţinut în mijlocul focului unde flăcările sunt fierbinţi, pentru a arde orice necurăţie. Femeia îşi imagina pe Dumnezeu ţinându-ne într-un astfel de loc, amintindu-şi versetul care spunea că se va aşeza să cureţe şi să lămurească argintul …

Îl întrebă atunci pe argintar dacă era adevărat că trebuie să stea aşezat lângă foc tot timpul cât se curăţă argintul. Omul răspunse că da, nu numai că trebuia să stea aşezat şi să ţină argintul, dar că trebuia să nu-l piardă din ochi cât timp se afla în foc, pentru că dacă ar rămâne o clipă mai mult decât trebuie, ar fi distrus.

Femeia rămase o clipă tăcută. Apoi îl întrebă pe argintar: « Şi cum ştiţi că argintul este pe de-a-ntregul curăţit ? » El îi zâmbi şi răspunse : « O ! Asta e uşor : atunci când îmi văd chipul oglindit în el ! »

Dacă astăzi simţi fierbinţeala focului, adu-ţi aminte că Dumnezeu se uită la tine, şi te ţine în mâna Sa şi va veghea asupra ta până când Îşi va vedea chipul oglindit în tine.
(autor anonim)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

În această vreme de ‘criză’ – în greacă ‘judecată’ – auzim mai mult ca oricând vorbindu-se despre bani (argint, arginţi, în franceză « argent ») pentru că se arată ca Mamona : nimic nu s-a schimbat sub soare. Totuşi, dacă ne orientăm spre Soarele dreptăţii, totul se schimbă.
Textul de mai sus, al cărui titlu va nedumeri poate pe mulţi cititori, asemuieşte argintului acest metal preţios care este sufletul omului. Să ne amintim că argintul, aşa cum îl foloseşte lumea, este trecător ca orice lucru pământesc. Dacă ucenicul lui Hristos dă întâietate, pentru viaţa veşnică, curăţirii sufletului său aşa cum argintarul sau aurarul curăţă un metal preţios, să nu se mire că se simte ars în foc. Devine ‘martir’ în sensul cel dintâi al cuvântului, acela de ‘martor’. Trece prin botezul focului. Ia parte la Cruce – care este dătătoare de viaţă pentru că e nedespărţită de Înviere.
Acum, când sărbătorim Botezul Domnului, când Sfântul Ioan Botezătorul ne arată calea către pocăinţă, la începutul acestui drum de pregătire pentru Postul cel Mare, să ne amintim:

«  Că ai cercat pre noi, Dumnezeule,
« cu foc ai lămurit pre noi, precum se lămureşte argintul. » ( Ps. 65, 10)

« …ca pe aur în topitoare, aşa i-a lămurit» (Cartea înţelepciunii lui Solomon 3, 6),

Şi să ne bucurăm de această cinste !

Dacă pietrele de pe drum sunt tari şi ascuţite, dacă urcuşul către Paşte este anevoios, să nu mai privim către pământ, să ne oprim ca să răsuflăm – răsuflarea Duhului – şi mai ales, să ridicăm ochii către Soare fără să ne temem că ne va arde şi fără să ne temem să ardem pentru El.

Tuturor, Post uşor şi de folos!


Anne Monney

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni