Adaugat la: 1 Septembrie 2009 Ora: 15:14

Zi de sărbătoare pentru parohia de la Zaragosa (Spania)

Duminică 3 mai a.c., a treia după Paşti, a Mironosiţelor, a însemnat pentru Parohia din Zaragoza o adevărată naştere din nou, prin târnosirea noii biserici, amenajată şi înfrumuseţată cu truda credincioşilor de pe aceste meleaguri.

Zi de sărbătoare pentru parohia de la Zaragosa (Spania)

Slujba a fost săvârşită de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale, înconjurat de un numeros sobor format din PS Episcop Siluan al Italiei, PS Episcop Timotei al Spaniei şi Portugaliei, 10 preoţi de la parohiile învecinate şi 3 diaconi. Încă de la primele ore ale dimineţii creştinii s-au adunat în număr mare la biserică, nerăbdători să participe la importantul eveniment. În aşteptarea ierarhilor, cei prezenţi s-au bucurat de slujba Utreniei şi de cântările psaltice care au umplut biserica prin glasul tinerilor dar talentaţilor membri ai corului bisericii Sf. Ilie – Rahova din Bucureşti, care au fost alături de noi la această mare sărbătoare. Cei trei ierarhi ai Bisericii noastre, în frunte cu ÎPS Iosif, au sosit în jurul orei 10, fiind întâmpinaţi cu multă bucurie de preoţii şi credincioşii prezenţi.

Slujba târnosirii a fost de o frumuseţe duhovnicească neasemuită, aşa cum numai slujbele ortodoxe sunt. Pentru mulţi dintre cei prezenţi – preoţi şi credincioşi – a fost prima sfinţire de biserică la care au participat, aşa încât bucuria şi emoţiile au fost foarte mari. ÎPS Iosif a slujit cu multă căldură sufletească, ajutat de ceilalţi doi ierarhi, însufleţindu-i pe cei prezenţi cu rugăciunile şi cuvintele sale. Atât pentru credincioşii ortodocşi, cât şi pentru invitaţii spanioli care au participat, PS Siluan şi PS Timotei au dat pe parcursul slujbei lămuriri privind cele mai importante momente ale târnosirii.
Mai întâi a avut loc procesiunea cu Sfintele Moaşte în biserică, citindu-se Sfânta Evanghelie în cele patru laturi. Sfinţitii ierarhi au purtat Sfintele Moaşte afară din Biserică, după care au reintrat în biserică cu ritualul atât de frumos al porţilor închise, în care ierarhii au lovit de câte trei ori rostind cuvintele: „Ridicaţi căpetenii porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul slavei”! „Cine este Acesta Împăratul slavei”? au întrebat cei dinăuntrul bisericii. „Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel tare în război, Domnul puterilor, Acesta este Împăratul slavei”! Soborul slujitor a intrat după aceea în biserică şi a urmat sfinţirea Mesei Altarului. Mai întâi s-a citit hrisovul de sfinţire, care a fost semnat de toţi slujitorii prezenţi. Apoi hrisovul şi Sfintele Moaşte au fost puse în cilindrul special pregătit care a fost pus în piciorul Sfintei Mese şi pecetluit cu ceară curată. S-a spălat Sfânta Masă cu apă de trandafiri şi săpun, iar apoi a fost unsă cu Sfântul şi Marele Mir. La cele patru colţuri ale Sfintei Mese s-au aşezat icoane pe pânză ale celor patru evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan. Apoi s-a acoperit Sfânta Masă cu acoperămintele speciale şi s-au aşezat deasupra chivotul în care se păstrează Sfânta Împărtăşanie, antimisul şi Sfânta Evanghelie. S-a aprins candelă nouă la Crucea din spatele Sfintei Mese, după care a început slujba Sfintei Liturghii arhiereşti, săvârşită în limba română şi - în anumite momente - în spaniolă. Răspunsurile au fost date în continuare de corul Sf. Ilie – Rahova din Bucureşti, care a contribuit pe deplin prin cântarea psaltică la atmosfera de pace şi rugăciune ce s-a instaurat în biserică. Predica la Evanghelia duminicală a fost rostită de PS Episcop Siluan, care a îndemnat pe cei prezenţi să urmeze curajul femeilor mironosiţe care au mers la mormântul Domnului dis de dimineaţă, în prima zi a săptămânii, şi ne-au dat astfel pildă de cum trebuie să ne apropiem de sfânta biserică, în duh de evlavie şi rugăciune şi având nădejde nestrămutată în Bunul Dumnezeu.

La sfârşitul slujbei, PS Episcop Timotei al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei a ţinut un cuvânt de mulţumire către Dumnezeu, Care a îngăduit acest moment extrem de important pentru Eparhia pe care o păstoreşte: târnosirea primei biserici ortodoxe române de pe teritoriul Spaniei. În continuare a citit rugăciunea de hirotesie întru iconom stavrofor pentru parohul bisericii din Zaragoza, pr. Aurel Nae, căruia i-a dăruit crucea pectorală. În încheiere, preotul paroh a mulţumit Înalt Prea Sfinţitului Iosif, Prea Sfinţiţilor Siluan şi Timotei pentru bucuria pe care au făcut-o credincioşilor din Zaragoza prin slujba sfinţirii bisericii. De asemenea, aşa cum era firesc, preotul paroh a mulţumit preoţilor care au fost alături de parohia din Zaragoza în această zi mare, menţionând că unii dintre prea cucerniciile lor au venit însoţiţi şi de un număr însemnat de credincioşi, veniţi în autocare sau în maşinile personale. Nu în ultimul rând, pr. Aurel Nae a mulţumit credincioşilor din Zaragoza şi împrejurimi care au trudit la înfrumuseţarea sfântului locaş – donatori, ctitori, binefăcători şi ostenitori – arătând că fără implicarea lor activă n-ar fi fost posibilă această lucrare. Preotul paroh a mulţumit şi reprezentanţilor Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Zaragoza – Mgr. Elias Yanez, arhiepiscop emerit, şi Jesus Dominguez, delegatul pentru Ecumenism – prezenţi la eveniment. Din partea Guvernului de Aragon au participat dna. Ana Maria Fernandez Abadia, consilier pentru Servicii Sociale şi Familie şi dl. Pedro Coduras, director pentru probleme de imigraţie. Din partea Primăriei Zaragoza au luat parte domnii Luis Alberto Laguna, consilier pentru protocol şi infrastructură şi Joaquin Estarelles Moncho, consilier tehnic. Autorităţile române au fost reprezentate de dna Mioara Grigorescu, consulul României în Zaragoza, şi de dl. Viorel Badea, senator al românilor din Europa şi Asia.

După încheierea slujbei, toţi credincioşii au trecut prin Sfântul Altar, unde s-au închinat şi au sărutat Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce, au primit târnoseală de la sfinţirea bisericii şi o iconiţă cu Adormirea Maicii Domnului. Prin grija dnei preotese Irina Nae, a Comitetului parohial şi a unor familii de credincioşi, toţi cei prezenţi au primit câte un pachet cu mâncare, pentru a-şi reface forţele după cele aproape 6 ore petrecute în biserică.

Sărbătoarea comunităţii româneşti din Zaragoza s-a încheiat seara, cu concertul de muzică psaltică susţinut în biserica San Pablo, în prezenţa unui mare număr de invitaţi români şi spanioli, de membrii corului Bisericii Sf. Ilie – Rahova din Bucureşti, cărora le mulţumim şi pe acestă cale pentru contribuţia deosebită pe care au avut la reuşita acestui eveniment.

Mulţumind încă o dată ierarhilor noştri – ÎPS Iosif, PS Siluan şi PS Timotei, atât pentru participarea la slujbă, cât şi pentru sprijinul constant pe care ni l-au acordat, dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate şi Îl rugăm să primească şi să binecuvânteze osteneala tuturor ctitorilor, donatorilor, binefăcătorilor şi ostenitorilor bisericii din Zaragoza.

Preot paroh Aurel Nae

Zi de sărbătoare pentru parohia de la Zaragosa (Spania)

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni