Adaugat la: 1 Mai 2008 Ora: 15:14

Fragmente neodihnite...

Patericul egiptean; H. - R. Patapievici, Omul recent; Sf. Antonie cel Mare, Filocalia 1; Andrei Pleşu, Minima moralia; Evanghelia după Luca; Pr. Arsenie Boca; Sf. Isaac Sirul

Fragmente neodihnite...

Au venit la avva Fillic nişte fraţi care aveau cu ei câţiva mireni şi l-au rugat să le spună vreun cuvânt. Iar bătrânul tăcea. Şi fiindcă mult îl rugau, le-a zis lor: cuvânt voiţi să auziţi? Iar ei au răspuns: da, avvo. Deci le-a spus bătrânul: acum nu este cuvânt, fiindcă nu este cel care să-l asculte şi să lucreze. Odinioară, când întrebau fraţii pe bătrâni şi făceau cele ce li se spunea, Dumnezeu le da Părinţilor cum să le grăiască.
Patericul egiptean

Colonizarea dimensiunilor existenţei omeneşti. Amenajarea teritoriului (arhitectură, urbanistică, mobilier etc.) şi a timpului (distracţia, programul, orarul, angajamentele, rendez-vous-urile etc)... Unde este conţinutul propriu-zis al vieţii?… Sensul vieţii a devenit sinonim cu amenajarea şi umplerea vieţii. Punerea vieţii ca la vitrină şi umplerea timpului cu momente agreabile, „imortalizate” pe peliculă ori în albume, reprezintă pentru noi ilustrarea unei vieţi împlinite… Un artefact amenajat şi umplut: uzat, folosit, întrebuinţat, datat - asta a devenit omul.
H. - R. Patapievici, Omul recent

Când afli pe vreunul gâlcevindu-se şi luptându-se împotriva Adevărului şi a lucrului vădit, pune capăt gâlcevii, părăsind pe unul ca acela, fiindcă şi-a împietrit cu totul mintea. Căci precum apa cea rea strică vinul cel bun, tot aşa şi vorbirea cu vrajbă strică pe cei virtuoşi cu viaţa şi cu socotinţa.
Sf. Antonie cel Mare, Filocalia 1, apoftegma 44

Ipocritul confundă morala cu discreţia. Drama lui nu e că se simte mereu îndemnat să greşească, ci că nu-şi poate camufla perfect greşeala, că nu-şi poate ţine turpitudinile la o convenabilă distanţă de gura lumii. Nu actul blamabil e ruşinos, ci eventuala publicitate. Ipocritul e un campion al salvării aparenţelor. Valorile lui externe par a fi demnitatea personală, buna-cuviinţă, civilizaţia raporturilor cu ceilalţi. Pentru a obloji aceste valori, nici un preţ nu e prea mare… Ipocritul nu-şi regretă relele: se “jenează” doar de existenţa lor şi mai ales de ecoul lor posibil în conştiinţa altora. Soluţia e disimularea… Ipocritul de anvergură nu se mulţumeşte a-şi falsifica portretul în ochii celorlalţi: marea lui reuşită e să şi-l falsifice în chiar ochii săi; el îşi pliveşte periodic memoria de…orice sămânţă de remuşcare. E sincer mirat de suspiciunile celor din preajmă: e o victimă, un om de ispravă hăituit de un univers răutăcios… Sub calota lui vajnică pot musti cele mai baroce obscenităţi, dar auzul unei înjurături îl oripilează… El se simte moralmente inatacabil, de vreme ce, în „chestiunile esenţiale”- cele care ţin de „marea morală”- funcţionează fără greş.  Disimulările sale n-ar fi decât un fel de a-i scuti pe ceilalţi de spectacolul micilor lui slăbiciuni. 
            Andrei Pleşu, Minima moralia

Fariseii şi cărturarii cârteau zicând: Acesta primeşte la Sine pe păcătoşi şi mănâncă cu ei.
Hristos a zis către ei pilda aceasta: “Care om dintre voi, având o sută de oi şi pierzând din ele una, nu lasă pe cele nouăzeci şi nouă în pustie şi se duce după cea pierdută, până ce o găseşte? Şi găsind-o o pune pe umerii săi bucurându-se; şi sosind acasă cheamă prietenii şi vecinii zicându-le: Bucuraţi-vă cu mine că am găsit oaia cea pierdută. Zic vouă: Că aşa şi în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi care n-au nevoie de pocăinţă.
            Evanghelia după Luca, XV, 2-7

Iubirea lui Dumnezeu pentru un păcătos e infinit mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt pentru Dumnezeu.
            Pr. Arsenie Boca

Caută, mai întâi de toate, însoţirea cu cei ce sunt de aceeaşi taină cu tine.
            Sf. Isaac Sirul

 

Selecţia textelor: Daniel Chira

Fragmente neodihnite...

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni