Adaugat la: 1 Iulie 2010 Ora: 15:14

Icoane și simțire ortodoxă - Duminica Ortodoxiei, Roma

Duminica Ortodoxiei, prăznuită an de an de Biserica Ortodoxă în prima duminică a Postului Mare, a fost serbată de românii ortodocşi de la Roma printr-o procesiune cu icoane, la Sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Icoane și simțire ortodoxă - Duminica Ortodoxiei, Roma

Procesiunea de anul acesta, a adunat peste 1000 de persoane, dublu faţă de anul trecut, când Ortodoxia a fost serbată prima dată la Roma, în acest fel. Procesiunea a început duminică, 21 februarie, la orele 16.00, de lângă biserica Centrului Eparhial, sub forma unei coloane alcătuită din grupuri de cre-dincioşi, conduse de preoţii de la cele 22 de parohii şi paraclise din Roma şi împrejurimi, cărora li s-au adăugat membrii Frăţiei Tinerilor Ortodocşi din episcopie, Nepsis-Italia.

Traseul procesiunii a constat în ocolirea parcului de la Centrul Eparhial, răstimp în care s-au intonat fără oprire troparul "Duminicii Ortodoxiei" şi troparele hramurilor tuturor parohiilor participante la manifestare. Astfel, în răstimpul cât a durat procesiunea, s-au auzit cele mai frumoase cântări ale  sărbătorilor din calendarul bisericesc, trezind în sufletele participanţilor frânturi din bucuria marilor hramuri ale Ortodoxiei.

Atmosfera duhovnicească deja creată de răsunetul frumoaselor cântări bisericeşti a fost potenţată şi de sutele de icoane, ale Sfintei Treimi, ale Mântuitorului Hristos, ale Maicii Domnului, ale Sfinţilor Îngeri şi ale mulţimilor de sfinţi, purtate de credincioşi, de la veselii copilaşi care abia puteau păşi, până la bătrânii senini şi cărunţi.

Ajunşi în faţa reşedinţei eparhiale, "pelerinii icoanelor" au format un cerc larg, răspunzând cu "Doamne miluieş- te!" la cererile înălţate de diaconi către Dumnezeu, pentru pacea şi bunăstarea Bisericii şi a întregii lumi, după care au ascultat cuvântul de bun venit şi de învăţătură, rostit de Preasfinţitul Siluan, Episcopul Episcopiei Române Ortodoxe a Italiei.

"Amestecând chipurile noastre printre chipurile sfinţilor din icoane, arătăm legătura dintre noi şi sfinţi, faptul că Biserica este o comuniune care depăşeşte spaţiul şi timpul, apropiindu-ne şi pe noi de veşnicia lui Dumnezeu".
Preasfinţitul Siluan

„Credinţa o transmitem mai departe nu atât prin vorbe, ci mai ales prin fapte, nu atât prin «Copile, roagă-te!», ci prin «Copile, hai să ne rugăm!». Transmiţând copiilor credinţa ne asigurăm şi că le dăm cea mai bunã educaţie, că-i ferim de căile rătăcirii, deoarece «dreapta credinţă» înseamnă şi «dreaptă trăire»”.
Preasfinşitul Siluan

La încheiere, preoţii participanţi la procesiune au intrat în biserică purtând icoanele hramurilor bisericilor la care slujesc şi timp de mai bine de patru ore, toţi credincioşii s-au închinat, rând pe rând la fiecare dintre aceste icoane precum şi la sfintele moaşte ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, dăruite de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel Parohiei "Intrarea Domnului în Ierusalim" Roma V – Ostia, precum şi la moaştele Sfântului Mucenic şi Tămăduitor Panteleimon, ale Sfântului Alexie de Ugina şi ale Sfintei Muceniţe Anastasia, care au luat parte la procesiune.

"CREDINŢA ORTODOXĂ NU ESTE PROPRIETATEA NOASTRĂ, CI ESTE DARUL LUI DUMNEZEU PENTRU TOATĂ LUMEA".

În cuvântul de învăţătură adresat participanţilor la procesiunea cu icoanele, Preasfinţitul Părinte Siluan, a arătat că "Sfinţii reprezentaţi pe icoanele pe care le purtaţi în mâini sunt creştinii care, în timpul vieţii lor pământeşti, şi-au însuşit, au trăit, au mărturisit şi au transmis mai departe credinţa ortodoxă, având grijă să nu adauge ori să ştirbească ceva din ceea ce au primit de la înaintaşii lor de la Sfinţii Părinţi şi de la Sinoadele Ecumenice şi locale" şi a continuat atrăgând atenţia că: "Noi, cei mai vârstnici, avem datoria de a transmite mai departe credinţa pe care am primit-o de la părinţii noştri, pentru că nimeni altcineva nu va face acest lucru în locul nostru. Credinţa ortodoxă nu este «proprietatea noastră » ci este darul lui Dumnezeu pentru toată lumea şi pe care noi, prin voia Lui, am primit-o la Sfântul Botez, dar de care trebuie să devenim vrednici trăind-o, mărturisind-o şi transmiţând-o mai departe".

"În «Duminica Ortodoxiei», când vorbim şi despre suferinţele pe care Părinţii Bisericii le-au îndurat ca să ne transmită nouă credinţa ortodoxă, nealterată, trebuie şi noi să medităm la ce înseamnă, în realitate, credinţa. Credinţa înseamnă şi tradiţie însă, mai mult decât atât, trebuie să fim conştienţi că ea înseamnă şi viaţă, adică Adevărul trăit zi de zi".

"«Duminica Ortodoxiei» ne reaminteşte că nu e destul să ne numim ortodocşi, ci trebuie să şi trăim ca ortodocşi. Iar din cuvântul Preasfinţitului am înţeles că noi, cei mai tineri, trebuie să învăţăm credinţa de la părinţii noştri, dar că avem şi datoria de a o transmite mai departe. Trebuie să ne «molipsim» de Ortodoxie, iar în felul nostru de a trăi să se vadă lumina şi bucuria Ortodoxiei".

Preasfinţitul Siluan a mai reamintit celor de faţă că "Anul acesta, dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Crezului Ortodox şi Autocefaliei româneşti, este un bun prilej să ne lămurim cât mai multe lucruri despre credinţa noastră roditoare în Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi
Apostolească".

În încheierea cuvântului său, Preasfinţitul Părinte Siluan a mulţumit credincio şilor participanţi în "Duminica Ortodoxiei" la procesiunea de la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, adresându-le îndemnul de a reveni şi mai numeroşi anul viitor.

Pr. Ioan Lupăştean

Icoane și simțire ortodoxă - Duminica Ortodoxiei, Roma

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni